Obstarávanie

Nové komunálne vozidlo na údržbu komunikácií


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
157 750,00
Konečná suma(Bez DPH):
130 166,66
Zaplatené:
82.51%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34114000-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
celý predmet zákazky
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

údržba komunikácií v zimných mesiacoch

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: A.Komunálne vozidlo 4x4 s výmennými nadstavbami s doplnenou hydraulikou, Hodnota / charakteristika: Nové, nepoužívané rok výroby 2017,celkovou hmotnosťou 18 000 kg, naftovým motorom s výkonom min. 210 kW max.230 kW zabezpečujúcim v plnom rozsahu činnosť všetkých funkcií sypača súčasne; Technické vlastnosti: A.Komunálne vozidlo 4x4 s výmennými nadstavbami s doplnenou hydraulikou, Hodnota / charakteristika: motor spĺňajúcim podmienky EURO 6,; Technické vlastnosti: A.Komunálne vozidlo 4x4 s výmennými nadstavbami s doplnenou hydraulikou, Hodnota / charakteristika: zosilneným šasi a rámom umožňujúcim uchytenie čelnej snehovej radlice, pohonom všetkých náprav a kolies s uzávierkami diferenciálov všetkých hnaných náprav; Technické vlastnosti: A.Komunálne vozidlo 4x4 s výmennými nadstavbami s doplnenou hydraulikou, Hodnota / charakteristika: redukcia do pomala pri jazde v teréne a do rýchla pri jazde na bežných komunikáciách s možnosťou všetkých uzávierok pre obidve možnosti, predná náprava s nosnosťou min. 7,8 t s parabolickými perami..; Technické vlastnosti: A.Komunálne vozidlo 4x4 s výmennými nadstavbami s doplnenou hydraulikou, Hodnota / charakteristika: ..zapínateľný pohon prednej nápravy; Technické vlastnosti: A.Komunálne vozidlo 4x4 s výmennými nadstavbami s doplnenou hydraulikou, Hodnota / charakteristika: zadná náprava s nosnosťou min. 11,5 t, vysokoúčinnými prevádzkovými brzdami s ABS a brzdovými rozvodmi odolnými voči korózii a agresívnym účinkom chemických posypov; Technické vlastnosti: A.Komunálne vozidlo 4x4 s výmennými nadstavbami s doplnenou hydraulikou, Hodnota / charakteristika: vyvedením výfuku s výfukovou rúrou a ohybovou koncovkou, bočne vpravo, parkovacou núdzovou a motorovou brzdou, ABS obsaditeľnosť kabíny (vodič + 1 osoba); Technické vlastnosti: A.Komunálne vozidlo 4x4 s výmennými nadstavbami s doplnenou hydraulikou, Hodnota / charakteristika: ľavostranným riadením s posilňovačom, volant nastaviteľný vo výške a sklone , prevodovkou mechanickou s min. 9 st. synchronizovanými rýchlosťami; Technické vlastnosti: A.Komunálne vozidlo 4x4 s výmennými nadstavbami s doplnenou hydraulikou, Hodnota / charakteristika: vybavenie kabíny slnečnou clonou pre čelné sklo a krytom proti rozprašovaniu vody od pneumatík, vybavenie klimatizáciou, autorádiom so 7 palcovým farebným displejom s prípravou na navigáciu,..; Technické vlastnosti: A.Komunálne vozidlo 4x4 s výmennými nadstavbami s doplnenou hydraulikou, Hodnota / charakteristika: ..zvuková výstražná signalizácia pri spätnom chode podvozku nákladného automobilu, cúvacia kamera s min. 7“ displeji so zapínaním tlačítkom na rádiu prípadne zaradením spiatočky; Technické vlastnosti: A.Komunálne vozidlo 4x4 s výmennými nadstavbami s doplnenou hydraulikou, Hodnota / charakteristika: palivová nádrž o objeme min. 150 litrov a AdBlue min. 10 litrov; Technické vlastnosti: A.Komunálne vozidlo 4x4 s výmennými nadstavbami s doplnenou hydraulikou, Hodnota / charakteristika: nezávislým pomocným hydraulickým pohonom od motora podvozku s rozsahom otáčok motora od voľnobežných až po max. otáčky, odber výkonu s dostatočnou rezervou pre prevádzkovanie sypača v zimnej údržbe; Technické vlastnosti: A.Komunálne vozidlo 4x4 s výmennými nadstavbami s doplnenou hydraulikou, Hodnota / charakteristika: silový hydraulický okruh pre pohon nadstavby vybavený hydraulickým čerpadlom s premenlivým geometrickým objemom (nie zubové čerpadlo) s možnosťou riadenia množstva oleja nadstavbou (LS regulácia)...; Technické vlastnosti: A.Komunálne vozidlo 4x4 s výmennými nadstavbami s doplnenou hydraulikou, Hodnota / charakteristika: ..Objem hydraulického čerpadla min. 90 ccm; Technické vlastnosti: A.Komunálne vozidlo 4x4 s výmennými nadstavbami s doplnenou hydraulikou, Hodnota / charakteristika: samostatné hydraulické čerpadlo pre ovládanie snehovej radlice: min. 2 páry hydraulických rýchlospojok + odkvap; Technické vlastnosti: A.Komunálne vozidlo 4x4 s výmennými nadstavbami s doplnenou hydraulikou, Hodnota / charakteristika: hydraulický systém s indikáciou znečistenia filtrov, snímačom min. hladiny a teploty hydraulického média,..; Technické vlastnosti: A.Komunálne vozidlo 4x4 s výmennými nadstavbami s doplnenou hydraulikou, Hodnota / charakteristika: ..vybavenie hydraulickým chladičom pre chladenie oleja komunálnej hydrauliky pri prevádzke v letnom období; Technické vlastnosti: A.Komunálne vozidlo 4x4 s výmennými nadstavbami s doplnenou hydraulikou, Hodnota / charakteristika: s dodatočnými úpravami podvozku nákladného automobilu..; Technické vlastnosti: A.Komunálne vozidlo 4x4 s výmennými nadstavbami s doplnenou hydraulikou, Hodnota / charakteristika: ..a jeho doplnením o ďalšie hydraulické prvky s len jednou zásobnou nádržou hydraulického oleja (sypač, snehová radlica, kropiaca cisterna, sklápacia korba a pod.); Technické vlastnosti: A.Komunálne vozidlo 4x4 s výmennými nadstavbami s doplnenou hydraulikou, Hodnota / charakteristika: vybavenie vedľajším náhonom PTO od prevodovky pre pohon trojstranného sklápača a pod.; Technické vlastnosti: A.Komunálne vozidlo 4x4 s výmennými nadstavbami s doplnenou hydraulikou, Hodnota / charakteristika: dodatočné úpravy podvozku nákladného automobilu a jeho doplnenie o ďalšie hydraulické prvky s len jednou zásobnou nádržou hydraulického oleja umiestnenou za kabínou vozidla; Technické vlastnosti: A.Komunálne vozidlo 4x4 s výmennými nadstavbami s doplnenou hydraulikou, Hodnota / charakteristika: sezónne využitie a možnosť ďalšieho použitia pre iné účelové nadstavby pričom hydraulické prvky sústavy zostávajú súčasťou podvozku nákladného automobilu i s výstupmi hydraulických rýchlospojok; Technické vlastnosti: A.Komunálne vozidlo 4x4 s výmennými nadstavbami s doplnenou hydraulikou, Hodnota / charakteristika: upínacie zariadenie podľa normy DIN 76060 vybavené plastovým krytom upínacej dosky pre jej zakrytie pri jazde bez náradia; Technické vlastnosti: A.Komunálne vozidlo 4x4 s výmennými nadstavbami s doplnenou hydraulikou, Hodnota / charakteristika: kabína po odklopení umožňujúca prístup k pohonnému agregátu, 2 ks majákov oranžovej farby umiestnené na kabíne; Technické vlastnosti: A.Komunálne vozidlo 4x4 s výmennými nadstavbami s doplnenou hydraulikou, Hodnota / charakteristika: vysokovýkonné stierače čelného skla , vyhrievané a elektricky nastaviteľné spätné vonkajšie zrkadlá,; Technické vlastnosti: A.Komunálne vozidlo 4x4 s výmennými nadstavbami s doplnenou hydraulikou, Hodnota / charakteristika: vysokovýkonné predné svetlomety so smerovými svetlami umiestnené nad čelnou snehovou radlicou v prepravnej polohe pre zimnú údržbu, ochrana proti podbehnutiu vzadu ,...; Technické vlastnosti: A.Komunálne vozidlo 4x4 s výmennými nadstavbami s doplnenou hydraulikou, Hodnota / charakteristika: ...spojka pre pripojenie prívesu s okom min. 40 mm; Technické vlastnosti: A.Komunálne vozidlo 4x4 s výmennými nadstavbami s doplnenou hydraulikou, Hodnota / charakteristika: zadný lapač nečistôt po celej šírke vozidla, držiak rezervného kolesa hydraulicky sklopný s plnohodnotnou rezervou umiestnený v priestore za kabínou vodiča...; Technické vlastnosti: A.Komunálne vozidlo 4x4 s výmennými nadstavbami s doplnenou hydraulikou, Hodnota / charakteristika: ...tvoriaci súčasť vozidla aj v letnom aj v zimnom období; Technické vlastnosti: A.Komunálne vozidlo 4x4 s výmennými nadstavbami s doplnenou hydraulikou, Hodnota / charakteristika: vybavenie vozidla podľa vyhlášky, t.j. blatníky so zásterkami, bočné podjazdové zábrany, bočné pozičné osvetlenie, výstražné obrysové značenie (reflexný polep), reflexné tabule; Technické vlastnosti: A.Komunálne vozidlo 4x4 s výmennými nadstavbami s doplnenou hydraulikou, Hodnota / charakteristika: vybavenie rýchlovýmenným systémom pre montáž výmenných nadstavieb spĺňajúce technické a kvalitatívne parametre predpísané výrobcom vozidla; Technické vlastnosti: A.Komunálne vozidlo 4x4 s výmennými nadstavbami s doplnenou hydraulikou, Hodnota / charakteristika: rýchlovýmenný systém riešený pomocou odklopných skrutiek s okom a s uchytením cez výmenných nadstavieb pomocou protikusov; Technické vlastnosti: A.Komunálne vozidlo 4x4 s výmennými nadstavbami s doplnenou hydraulikou, Hodnota / charakteristika: výbava podvozku: sada náradia, výstražný trojuholník, lekárnička, výstražná vesta, sada žiaroviek, výstražná lampa, hadica na dofukovanie kolies a manometrom, zdvihák, zakladací klin).; Technické vlastnosti: A.Komunálne vozidlo 4x4 s výmennými nadstavbami s doplnenou hydraulikou, Hodnota / charakteristika: farebné vyhotovenie kabíny nákladného automobilu v odtieni oranžová cestárska RAL 2011; Technické vlastnosti: B. Výmenná sypačová nadstavba na posyp chemickým (CHPM), inertným (IPM), miešaným posypovým materiálom a v lete na vysprávky ciest asfaltovou obaľovanou zmesou, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Výmenná sypačová nadstavba, Hodnota / charakteristika: Nová, nepoužívaná rok výroby 2017objem násypky na posypový materiál min. 6 m3, materiálové vyhotovenie násypky – oceľ; Technické vlastnosti: násypka, Hodnota / charakteristika: vybavená dvojitou stenou s ohrevom externým zdrojom – dieselovým; Technické vlastnosti: vyhrievanie nadstavby, Hodnota / charakteristika: nezávislým kúrením s dostatočným výkonom - min. 8 kW; Technické vlastnosti: vyhotovenie násypky, Hodnota / charakteristika: s dostatočnou odolnosťou a odpovedajúcou povrchovou úpravou a so správnou voľbou materiálu min. hrúbky 3 mm voči dlhodobým negatívnym účinkom používaných posypových materiálov; Technické vlastnosti: vyhotovenie násypky, Hodnota / charakteristika: ošetrenie všetkých dutín antikoróznym náterom, vrátane vnútorných stien korby; Technické vlastnosti: vyhotovenie násypky, Hodnota / charakteristika: optimálne využitie celkovej a užitočnej hmotnosti vozidla vzhľadom k hmotnosti naplneného zásobníka nadstavby min. 6 m3 a hmotnosti čelnej snehovej radlice; Technické vlastnosti: pohon nadstavby, Hodnota / charakteristika: od komunálnej hydrauliky nosiča, pripojenie nadstavby sypača k hydraulického okruhu vozidla realizované pomocou hydraulických rýchlospojok ISO; Technické vlastnosti: vybavenie nadstavby, Hodnota / charakteristika: medzinápravové rozmetadlo a zadné rozmetadlo pre zimnú údržbu, zadné uzatváracie zariadenie pre letnú údržbu - výmenné za zadné rozmetadlo; Technické vlastnosti: vybavenie nadstavby, Hodnota / charakteristika: mechanizmus dávkovania s doplňujúcimi systémami zabezpečujúcimi elektronickú aplikáciu prostredníctvom medzinápravového a zadného rozmetadla posyp. materiálov a to chemických posypových materiálov..; Technické vlastnosti: vybavenie nadstavby, Hodnota / charakteristika: ..v rozsahu 50-45 g/m2 (krokom po 5 g/m2 resp. kontinuálne)a inertných posypových materiálov v rozsahu 50-400 g/m2 (krokom po 50 g/m2 resp. kontinuálne), v lete - aasfaltových zmesí..; Technické vlastnosti: vybavenie nadstavby, Hodnota / charakteristika: ..k zadnému vypúšťaciemu zariadeniu; Technické vlastnosti: vybavenie nadstavby, Hodnota / charakteristika: vybavenie uzatváracím zadným otvorom na vypúšťanie obaľovanej zmesi („tlama“) v letnom období; Technické vlastnosti: vybavenie nadstavby, Hodnota / charakteristika: možnosť ovládania zadného vypúšťacieho zariadenia z kabíny vodiča a aj z pracovného miesta (na zadnom čele nadstavby); Technické vlastnosti: vybavenie nadstavby, Hodnota / charakteristika: prísun posypového materiálu k rozmetadlu dvomi proti sebe rotujúcimi kovovými závitovkami s oteruvzdornými hranami zabezpečujúcimi prísun všetkých používaných posypových materiálov..; Technické vlastnosti: vybavenie nadstavby, Hodnota / charakteristika: ..s požadovanou sypkosťou k medzinápravovému a zadnému rozmetadlu, resp. zadnému uzatváraciemu zariadeniu; Technické vlastnosti: vybavenie nadstavby, Hodnota / charakteristika: požadovaný priemer vonkajších závitoviek min. 270 max. 300 mm, so špeciálnou dvojitou skrutkovicou na koncoch; Technické vlastnosti: vybavenie nadstavby, Hodnota / charakteristika: systém musí zabezpečovať možnosť aplikácie posypového materiálu len predným rozmetadlom, len zadným rozmetadlom prípadne obidvoma rozmetadlami súčasne; Technické vlastnosti: vybavenie nadstavby, Hodnota / charakteristika: šírka aplikácie posypových materiálov v rozsahu od 2 do 8 m s možnosťou krokovej regulácie po jednom metri resp. kontinuálne; Technické vlastnosti: vyhotovenie rozmetadiel, Hodnota / charakteristika: nehrdzavejúca oceľ; Technické vlastnosti: vyhotovenie rozmetadiel, Hodnota / charakteristika: možnosť odklopenia zadného rozmetadla pre prípad núdzového vyprázdnenia zásobníka; Technické vlastnosti: vyhotovenie rozmetadiel, Hodnota / charakteristika: natáčanie zadného rozmetadla; Technické vlastnosti: vyhotovenie rozmetadiel, Hodnota / charakteristika: kovové časti nadstavby vyhotovené s antikoróznym ochranným náterom odolným voči účinkom posypových materiálov; Technické vlastnosti: vyhotovenie rozmetadiel, Hodnota / charakteristika: zabezpečenie dávkovania posypového materiálu za každých poveternostných podmienok; Technické vlastnosti: vyhotovenie rozmetadiel, Hodnota / charakteristika: odnímateľné zabezpečenie zásobníka voči vniknutiu nadrozmerných predmetov pri jeho plnení nad veľkosť 10 cm (napr. kovový rošt) s dostatočnou pevnosťou voči rázom a prehybom; Technické vlastnosti: vyhotovenie rozmetadiel, Hodnota / charakteristika: ochrana zásobníka materiálu voči zrážkovej vlhkosti a proti úniku teploty prepravovanej zmesi jeho zakrytím a zaistením v prepravnej polohe..; Technické vlastnosti: vyhotovenie rozmetadiel, Hodnota / charakteristika: ..voči samovoľnému otváraniu tlakom náporového vzduchu, t.j. kapotáž s termoplachtou; Technické vlastnosti: vyhotovenie rozmetadiel, Hodnota / charakteristika: osvetlenie vnútrajška zásobníka a medzinápravového a zadného rozmetadla s možnosťou sledovania posypového obrazca; Technické vlastnosti: vyhotovenie rozmetadiel, Hodnota / charakteristika: bezkontaktný snímač kontroly posypu umiestnený na zadnom rozmetadle; Technické vlastnosti: vyhotovenie rozmetadiel, Hodnota / charakteristika: hlavný ovládací panel umiestnený na ľahko dostupnom a viditeľnom mieste v kabíne podvozku, situovaný pre jednomužnú obsluhu so signalizáciou a spätnou kontrolou vykonávaného posypu; Technické vlastnosti: vyhotovenie rozmetadiel, Hodnota / charakteristika: signalizácia všetkých funkcií z kabíny podvozku nákladného vozidla s vizuálnou resp. akustickou indikáciou prostredníctvom elektrických prvkov; Technické vlastnosti: vyhotovenie rozmetadiel, Hodnota / charakteristika: vybavenie odkladacou skrinkou na náradie s uzamykaním a úložným priestorom na náradie na bočnej strane nadstavby pre prevoz ručného pracovného náradia a podobne; Technické vlastnosti: vybavenie nadstavby, Hodnota / charakteristika: na zadnom čele 2 ks výstražných majákov a bezpečnostným červeno-bielym reflexným šrafovaním pre zvýšenie bezpečnosti posádky pri práci; Technické vlastnosti: výška horného okraja bočnej steny nadstavby zásobníka sypača, Hodnota / charakteristika: vo výške 2750 mm od úrovne terénu (v nezaťaženom stave); Technické vlastnosti: výška horného okraja bočnej steny nadstavby zásobníka sypača, Hodnota / charakteristika: umožnenie bezpečného jednostranného prístupu obsluhy na nadstavbu sypača po celej jej šírke (na strane za kabínou vodiča) so schodíkmi z protišmykového materiálu a s bezpečnostným zábradlím; Technické vlastnosti: výška horného okraja bočnej steny nadstavby zásobníka sypača, Hodnota / charakteristika: svetelná signalizačná rampa v zadnej časti sypačovej nadstavby pre usmernenie premávky prichádzajúcej smerom od zadnej časti vozidla v nasledovnom vyhotovení a s parametrami:..; Technické vlastnosti: výška horného okraja bočnej steny nadstavby zásobníka sypača, Hodnota / charakteristika: ..upevnenie rampy na zadnom čele sypač.nadstavby vytváranie výstražných obrazcov min.„šípka vľavo“, „šípka vpravo“ a „svetelný kríž“ prostredníctvom min.13 ks LED svetiel s priemerom 1900 – 2100 mm..; Technické vlastnosti: výška horného okraja bočnej steny nadstavby zásobníka sypača, Hodnota / charakteristika: ...s oranžovým osvitom veľkosť vytváraných obrazcov s rozmermi šírkou min. 980 mm a výškou min. 1000 mm; Technické vlastnosti: výška horného okraja bočnej steny nadstavby zásobníka sypača, Hodnota / charakteristika: automatické znižovanie svietivosti LED svetiel za zníženej viditeľnosti v rozsahu min. 55%, frekvencia blikania cca 50 cyklov/min, ovládanie rampy z kabíny vodiča; Technické vlastnosti: výška horného okraja bočnej steny nadstavby zásobníka sypača, Hodnota / charakteristika: vybavenie zadným lapačom nečistôt (tzv. gumovo zásterou) po celej šírke vozidla, slúžiacim ako ochrana pred zadným rozmetadlom; Technické vlastnosti: výška horného okraja bočnej steny nadstavby zásobníka sypača, Hodnota / charakteristika: Vybavenie nadstavby nádržou na emulziu o objeme min. 500 litrov s bitumenovým čerpadlom a s ručnou zálievkovou lištou s hadicou a nádržou na vodu o objeme min. 300 litrov; Technické vlastnosti: výška horného okraja bočnej steny nadstavby zásobníka sypača, Hodnota / charakteristika: uchytenie nadstavby na vozidlo je prevedená na rýchlovýmenný rám s uchytením pomocou odklopných skrutiek so zaistením; Technické vlastnosti: výška horného okraja bočnej steny nadstavby zásobníka sypača, Hodnota / charakteristika: vybavenie nadstavby odkladacími stojanmi, ktoré umožňujú uloženie, montáž resp. demontáž jednomužnou obsluhou bez použitia ďalších zdvíhacích zariadení; Technické vlastnosti: výška horného okraja bočnej steny nadstavby zásobníka sypača, Hodnota / charakteristika: farebné prevedenie v odtieni oranžová cestárska RAL 2011 s bezpečnostným šrafovaním okrajových častí s doplnením odrazovými sklami a odrazovými doskami a reflexnými nálepkami..; Technické vlastnosti: výška horného okraja bočnej steny nadstavby zásobníka sypača, Hodnota / charakteristika: ..v zmysle platnej vyhlášky na premávku po pozemných komunikáciách v Slovenskej republike; Technické vlastnosti: výška horného okraja bočnej steny nadstavby zásobníka sypača, Hodnota / charakteristika: možnosť vyprázdnenia zásobníka sypača náhradnými zdrojom v prípade poruchy pohonného agregátu (hydraulické vývody cez rýchlospojky umožňujúce pripojenie náhradného hydraulického zdroja; Technické vlastnosti: C. Čelne nesená snehová radlica, Hodnota / charakteristika: Nová, nepoužívaná rok výroby 2017, základné teleso v prevedení oceľ, odolné na prácu v ťažkých snehových podmienkach, pričom je zaručený plynulý pohyb snehu po telese radlice bezpečnou rýchlosťou; Technické vlastnosti: C. Čelne nesená snehová radlica, Hodnota / charakteristika: upevnenie na upínacej doske so zabezpečením pracovných resp. prepravných polôh pomocou hydraulického systému nosiča s pripojením hydraulickými rýchlospojkami; Technické vlastnosti: C. Čelne nesená snehová radlica, Hodnota / charakteristika: požadované materiálové vyhotovenie telesa radlice z ocele,pohon od komunálnej hydrauliky podvozku upínacie zdvíhacie zariadenie umožňujúce nastaviť jej pracovnú „plávajúcu“ polohu a „prepravnú“ polohu; Technické vlastnosti: C. Čelne nesená snehová radlica, Hodnota / charakteristika: aretácia nastavenej „prepravnej“ polohy zamedzujúca jej samovoľnému prestaveniu , pripojenie a uchytenie na nosič čelnou rýchloupínacou kovovou doskou DIN 76060; Technické vlastnosti: C. Čelne nesená snehová radlica, Hodnota / charakteristika: konštrukčná šírka umožňujúca zhrňovať sneh v pracovnej šírke min. 2550 mm , výška pluhu min. 1150 mm; Technické vlastnosti: C. Čelne nesená snehová radlica, Hodnota / charakteristika: nastavenia uhla záberu voči pozdĺžnej osi vozidla 60o- 70o pri nastavení na požadovanú pracovnú šírku s možnosťou zhrňovania snehu do pravej a ľavej strany pri doprednom pohybe nosiča; Technické vlastnosti: C. Čelne nesená snehová radlica, Hodnota / charakteristika: prepravná poloha vo výške min. 300 mm od úrovne terénu pri zaťaženom nosiči, možnosť odhrňovať sneh na pravú aj ľavú stranu v smere jazdy (hydraulicky); Technické vlastnosti: C. Čelne nesená snehová radlica, Hodnota / charakteristika: ochrana proti poškodenie na bokoch snehovej radlice, tzv. bočné dorazy,; Technické vlastnosti: C. Čelne nesená snehová radlica, Hodnota / charakteristika: konštrukčné zabránenie úniku zhrňovaného snehu cez hornú hranu radlice na čelnú plochu nosiča doplnením o pevné prekrytie - oceľovým tunelom; Technické vlastnosti: C. Čelne nesená snehová radlica, Hodnota / charakteristika: pružné uloženie stieracích britov eliminujúce prenos chvenia na podvozok a zabezpečenie ich preklopenia pri náraze na prekážku; Technické vlastnosti: C. Čelne nesená snehová radlica, Hodnota / charakteristika: spodné záberové brity vyhotovené z kvalitného pryžového oteruvzdorného materiálu, zabezpečujúceho stieranie snehu s minimálnym zostatkom snehovej vrstvy bez poškodzovania povrchu vozovky; Technické vlastnosti: C. Čelne nesená snehová radlica, Hodnota / charakteristika: konštrukcia uchytenia musí umožňovať ich ľahkú a rýchlu výmenu, príp. nahradenie vulkolamovými britmi,; Technické vlastnosti: C. Čelne nesená snehová radlica, Hodnota / charakteristika: vybavenie výškovo nastaviteľnými pojazdovými kolesami 4.00-4, výstražnými vlajkami a pozičným okrajovým osvetlením; Technické vlastnosti: C. Čelne nesená snehová radlica, Hodnota / charakteristika: okrajové osvetlenie radlice 24Vv zmysle platných noriem s odpružením eliminujúcim otrasy a jeho poškodzovanie,  elektroinštalácia 24V; Technické vlastnosti: C. Čelne nesená snehová radlica, Hodnota / charakteristika: vybavenie odkladac.stojanmi,umožňujúcimi uloženie,montáž resp.demontáž jednomužnou obsluhou bez použitia ďalších zdvíhacích zariadení,možnosť núdzového prestavenia aj v prípade poruchy hydraul.systému; Technické vlastnosti: C. Čelne nesená snehová radlica, Hodnota / charakteristika: vyhotovenie náterov bude v odtieni oranžová RAL 2011 s bezpečnostným šrafovaním okrajových častí, v zmysle všeobecne platných právnych predpisov a noriem; Technické vlastnosti: C. Čelne nesená snehová radlica, Hodnota / charakteristika: kombinácia odtieňov „biela a červená“ s doplnením odrazovými sklami a odrazovými doskami zvláštneho určenia (Vyhl. č. 116/97 Z. z. §46), zvýšená ochrana proti korózii; Technické vlastnosti: C. Čelne nesená snehová radlica, Hodnota / charakteristika: ovládacie a signalizačné prvky v kabíne vodiča v jeho zornom poli, s určením prepravnej a pracovnej polohy; Technické vlastnosti: C. Čelne nesená snehová radlica, Hodnota / charakteristika: pripojenie snehovej radlice k hydraulického okruhu vozidla je realizované pomocou hydraulických rýchlospojok ISO; Technické vlastnosti: C. Čelne nesená snehová radlica, Hodnota / charakteristika: farebné vyhotovenie v odtieni oranžová cestárska RAL 2011; Technické vlastnosti: C. Čelne nesená snehová radlica, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: C. Čelne nesená snehová radlica, Hodnota / charakteristika:

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: A.Komunálne vozidlo 4x4 s výmennými nadstavbami s doplnenou hydraulikou, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: B. Výmenná sypačová nadstavba na posyp chemickým (CHPM), inertným (IPM), miešaným posypovým materiálom a v lete na vysprávky ciest asfaltovou obaľovanou zmesou, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: C. Čelne nesená snehová radlica, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
REDOX, s.r.o. 2 156 200,00 20% EUR 16. November 2017 150398

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×