Obstarávanie

materiál pre analýzu a amplifikáciu DNA


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 850,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 845,00
Zaplatené:
99.72%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33141625-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
Kompletný predmet zákazky
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

1)    2x premix pre prípravu master mixu pre RT-PCR, SYBR GreenER farbivo pre detekciu dvojvláknovej DNA, AmpliTaq polymeráza s hot-start mechanizmom a vysokou špecifickosťou, inaktívna pri pipetovaní pri izbovej teplote, tepelne labilná Uracil-DNA glykozyláza(UDG), pre odstránenie vplyvu kontaminantov–PCR produktov pochádzajúcich z amplifikácie, pri ktorej bol použitý dUTP,dUTP/dTTP–pre umožnenie aktivity UDG, vysoký dynamický rozsah 0.1pg-100 ng cDNA na reakciu, schopnosť detekovať jedinú kópiu genomickej DNA. ROX pasívna referencia, zmes dNTP s obsahom dUTP/dTTP.optimalizovaný tlmivý roztok; Možnosť použitia v prístroji Step One Plus (Applied Biosystems). - SYBR SELECT Master Mix 1x5ml v balení, päť (5) balení – ThermoFisher Scientific, Kat. č.4472908. Materiál je určený na molekulárno-biologické experimenty, ktoré boli robené na prístroji StepOne Plus a nové plánované stanovenia nadväzujú na predošlé. Preto nie je možné použiť inú náhradu.; 2)    Kit na reverznú transkripciu širokého spektra RNA s vysokou citlivosťou. Využíva reverznú transkriptázu s vysokou afinitou na široké množstvo templátových RNA vrátane náročných sekvencií so sekundárnymi štruktúrami, čo je zabezpečené unikátnou stratégiou kombinácie primerov. Teplotné optimum reverznej transkriptázy oproti štandardným enzýmom je rozšírené na 42°C až 57°C pre RNA s vysokým obsahom GC. V jednej reakcii je možná reverzná transkripcia 1pg až 1μg RNA, pričom protokol je oproti štandardným reverzným transkriptázam skrátený až na 30min.; Súčasťou kitu je inhibítor DNA, ktorý degraduje možnú kontaminujúcu DNA z genomických zdrojov. Toto umožňuje realizovať RT reakciu spoločne s DN-ázovým ošetrením v jednom kroku, bez nutnosti ďalšieho použitia DNázy.-    Verso cDNA Synthesis Kit (100 rekacií) – ThermoFisher Scientific, Kat. č. AB1453B. Materiál je určený na molekulárno-biologické experimenty, ktoré nadväzujú na predchádzajúce projekty. Preto nie je možné použiť inú náhradu.; 3)    Molekulový štandard DNA 50bp vhodný pre určenie molekulovej veľkosti a zároveň odhad kvantity dvojvláknovej DNA na agarózovom alebo polyakrylamidovom géle. Molekulový štandard je zmesou chromatograficky purifikovaných DNA fragmentov o známej veľkosti od 50bp do 1000bp. Súčasťou balenia je detekčné farbivo na vzorky DNA v koncentrácii 6X. -  GeneRuler 50bp DNA Ladder 50 μg (100 aplikácií), dve (2) balenia – ThermoFisher Scientific, Kat. č. SM0371. Materiál je určený na molekulárno-biologické experimenty, ktoré nadväzujú na predchádzajúce projekty. Preto nie je možné použiť inú náhradu.; 4)    2X premix pre prípravu mixu na PCR s DreamTaq polymerázou a so zeleným farbivom v pufrovacom roztoku, s obsahom MgCl2 a nukleotidov dNTP. Vhodný na PCR amplifikáciu genomickej DNA do veľkosti 6kb a virálnej DNA do veľkosti 20kb. Oproti štandardne používaným Taq polymerázam má vyššiu citlivosť, je schopný amplifikovať dlhšie PCR produkty, a to s vyššou výťažnosťou. Nevyžaduje optimalizáciu PCR reakcie.; Vďaka zelenému farbivu je možné PCR produkt naniesť priamo na agarózový gél. Inkorporuje aj modifikované nukleotidy okrem dUTP. -    DreamTaq Green PCR Master Mix (2X) (200 reakcií) – ThermoFisher Scientific, Kat. č. K1081. Materiál je určený na molekulárno-biologické experimenty, ktoré nadväzujú na predchádzajúce projekty. Preto nie je možné použiť inú náhradu.; 5)    2X premix pre prípravu mixu na PCR s Phusion polymerázou vyznačujúcou sa vysokou reprodukovateľnosťou. Polymeráza Phusion ma cca 50-násobne nižšiu chybovosť ako bežná Taq polymeráza a 6-násobne nižšiu ako Pfu polymeráza. Preto je určená na vysoko citlivé PCR amplifikácie, ktoré vyžadujú vysokú spoľahlivosť (napr. pri produktoch určených na sekvenáciu, mikročipy alebo klonovanie atď). Vďaka skrátenému času extenzie môžu PCR amplifikácie prebiehať v zrýchlenom móde (15-30s/ kb).; Vynikajúca výkonnosť spoločne s minimálnou potrebou optimalizácie a s vysokým výťažkom PCR produktu zabezpečujú spoľahlivosť aj pri práci s dlhými templátovými DNA až do 20kb, a to aj pri sekvenciách s vysokým obsahom GC.-    Phusion High-Fidelity DNA Polymerase (2 U/µL) (100 jednotiek) – ThermoFisher Scientific, Kat. č. F531S. Materiál je určený na molekulárno-biologické experimenty, ktoré nadväzujú na predchádzajúce projekty. Preto nie je možné použiť inú náhradu.

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Life Technologies s r.o. 1 1 845,00 0% EUR 6. November 2017 149391

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×