Obstarávanie

Eurovelo 11 – Sabinov a Orkucany


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Sabinov
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
855 476,00
Konečná suma(Bez DPH):
845 943,00
Zaplatené:
98.88%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Budovanie nových cyklistických komunikácií, cyklokoridorov na existujúcich miestnych komunikáciách Euro Velo 11 k.ú. Sabinov a Orkucanysamostatná cyklistická cestička vpravo v súbehu zo železničnou traťou prechádza na cyklokoridor po existujúcej komunikácii ul. Jarková, kde je vodorovné dopravné značenie, následne prechádza na samostatnú cyklistickú cestičku v koridore existujúcej poľnej cesty a po pravostrannej hrádzi rieky Torysa, križuje železničné priecestie a potok Telek lávkou. Následne v súbehu zo železničnou traťou vľavo a je vedená cyklokoridorom po existujúcej komunikácii ul. Pod Švabľovkou, kde je vodorovné dopravné značenie. Cyklotrasa križuje Drienický potok lávkou a Krakovský potok lávkou.A.2. Doplnková cyklistická infraštruktúra v meste Sabinov: Ide o osadenie troch cykloprístreškovu Bike Umbrella 12b vrátane umiestnenia 18 cyklostojanov(6x3)pod týmito cykloprístreškami. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Inžinierske stavby, a. s. 6 845 943,00 Neuvedené EUR 26. Marec 2019 241028

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Oprava/doplnenie- súťažné podklady, výzva-elektronizácia procesu VO 23. Október 2018 23. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3002031/content/841608/download","filename":"OPRAVA-elektronizácia_23.10.2018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3002031/content/841610/download","filename":"Oprava SP - elektronizácia.pdf"}]
Súťažné podklady Oprava výzvy- oprava dátumov otvárania ponúk 21. August 2018 21. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1024092/content/808500/download","filename":"OPRAVA.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov 29. November 2018 29. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3010503/content/887199/download","filename":"Informácia o výsledku vyh.ponúk.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 21. August 2018 21. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1023913/content/808302/download","filename":"jed-formular (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1023913/content/808303/download","filename":"link na SP_Eurovelo 11- Sabinov a Orkucany_pdf.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1023913/content/808304/download","filename":"SP EUROVELO 11- Sabinov- Orkucany_pdf.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×