Obstarávanie

Združená dodávka zemného plynu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Fakultná nemocnica Trenčín
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
155 155,00
Konečná suma(Bez DPH):
123 000,00
Zaplatené:
79.27%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
09123000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
MWh
Množstvo:
5500.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Predmetom zákazky je pravidelná dodávka zemného plynu do odberných miest objednávateľa s prevzatím zodpovednosti za odchýlku vrátane jej prepravy, distribúcie, distribučných a systémových služieb v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: OM 1, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Identifikácia OM 1 (POD kód), Hodnota / charakteristika: SKSPPDIS000430020421; Technické vlastnosti: Číslo OM 1, Hodnota / charakteristika: 37353; Technické vlastnosti: Kategória odberu, Hodnota / charakteristika: V; Technické vlastnosti: Tarifa, Hodnota / charakteristika: 13; Technické vlastnosti: Denné maximálne množstvo, Hodnota / charakteristika: 88,398 MWh (8 300 m3); Technické vlastnosti: Začiatok plnenia , Hodnota / charakteristika: 01.09.2017 00:00; Technické vlastnosti: Koniec plnenia, Hodnota / charakteristika: 31.12.2017 23:59; Technické vlastnosti: OM 2, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Identifikácia OM 2 (POD kód), Hodnota / charakteristika: SKSPPDIS010410007614; Technické vlastnosti: Číslo OM 2, Hodnota / charakteristika: 86060; Technické vlastnosti: Kategória odberu, Hodnota / charakteristika: M; Technické vlastnosti: Tarifa, Hodnota / charakteristika: 3; Technické vlastnosti: Začiatok plnenia , Hodnota / charakteristika: 01.09.2017 00:00; Technické vlastnosti: Koniec plnenia, Hodnota / charakteristika: 31.12.2017 23:59

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Predpokladaná spotreba zemného plynu za 4 mesiace, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5500; Technické vlastnosti: Odberné miesto č. 1 - veľkoodber ("OM 1") - predpokladané zmluvné množstvo za 4 mesiace, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5486; Technické vlastnosti: Odberné miesto č. 2 - maloodber ("OM 2") - predpokladané zmluvné množstvo za 4 mesiace, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 14

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
RWE Gas Slovensko, s.r.o. 4 147 600,00 20% EUR 10. Júl 2017 141931

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×