Obstarávanie

Vibračný valec sedlový - nový


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
26 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
21 583,33
Zaplatené:
83.01%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
43312400-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Zariadenie na hutnenie asfaltových povrchov, zeminy a kameniva pomocou vlastnej váhy zaradenia a vibrácie.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: 1. Motor, Hodnota / charakteristika: dieslový; Technické vlastnosti: 2. Záruka, Hodnota / charakteristika: 24 mesiacov; Technické vlastnosti: 3. Merací systém zhutnenia spolu s meračom teploty povrchu zhutnenej zmesi, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: 4. Pohon, Hodnota / charakteristika: hydrostatický pojazd s vibráciou oboch bubnov; Technické vlastnosti: 5. Sedadlo , Hodnota / charakteristika: odpružené, posuvné do strán, vybavené bezpečnostným pásom; Technické vlastnosti: 6. Merač motohodín, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: 7. Tlakové nastaviteľné kropenie , Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: 8. Vibrácie, Hodnota / charakteristika: možnosť nezavislého ovládania vibrácií na oboch bubnoch; Technické vlastnosti: 9. Pracovné svetlá, Hodnota / charakteristika: vpredu aj vzadu; Technické vlastnosti: 10. Ochranný rám, Hodnota / charakteristika: ROPS sklopný; Technické vlastnosti: 11. Krabí chod, Hodnota / charakteristika: vysunutie do strany - mechanický nastaviteľný (+/- 5 cm); Technické vlastnosti: 12. Bubny , Hodnota / charakteristika: 2 x oceľový behúň, oba bubny poháňané a vibrované

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 1. Šírka behúňa, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1000; Technické vlastnosti: 2. Odstredivá sila, Jednotka: kN, Minimum: 30, Maximum: 34, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 3. Frekvencia vibrácie, Jednotka: Hz, Minimum: 63, Maximum: 67, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 4. Výkon motora, Jednotka: kW, Minimum: 24, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 5. Stúpavosť bez vibrácie, Jednotka: %, Minimum: , Maximum: 40, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 6. Stúpavosť s vibráciou, Jednotka: %, Minimum: , Maximum: 30, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 7. Pojazdná rýchlosť , Jednotka: km/h, Minimum: 0, Maximum: 12, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 8. Statické lineárne zaťaženie, Jednotka: kg/cm, Minimum: 10, Maximum: 13, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 9. Referenčné hodnoty pre hrúbku vrstvy hutnenia - nesúdržné zeminy, Jednotka: m, Minimum: 0,3, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 10. Referenčné hodnoty pre hrúbku vrstvy hutnenia - nesúdržné zeminy, Jednotka: m, Minimum: 0,25, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 11. Referenčné hodnoty pre hrúbku vrstvy hutnenia - zeminy s prímesou ílu, Jednotka: m, Minimum: 0,15, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 12. Celková hmotnosť, Jednotka: kg, Minimum: 2 400, Maximum: 2 600, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 13. Výkon pri práci s asfaltom pri hrúbke 2-4 cm, Jednotka: m2/h, Minimum: 300, Maximum: 500, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 14. Výkon pri práci s asfaltom pri hrúbke 6-8 cm, Jednotka: m2/h, Minimum: 250, Maximum: 300, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 15. Výkon pri práci s asfaltom pri hrúbke 10-14 cm, Jednotka: m2/h, Minimum: 250, Maximum: 300, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 16. Rok výroby, Jednotka: rok, Minimum: 2016, Maximum: , Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
NORWIT SLOVAKIA, spol. s r. o. 1 25 900,00 20% EUR 26. Máj 2017 138741

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×