Obstarávanie

Chemikálie a roztoky na 2D elektroforézu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
3 952,31
Konečná suma(Bez DPH):
3 952,31
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
24000000-4
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
Kompletný predmet zákazky
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

ReadyStripTM IPG Strips, 7cm IPG stripy s pH rozmedzím 3-10, imobilizovaný pH gradientový strip pre separáciu v 1. dimenzii pomocou PROTEAN i12TM IEF systému, balenie obsahuje 12 stripov; ReadyStripTM IPG Strips, 11cm IPG stripy s pH rozmedzím 3-10, imobilizovaný pH gradientový strip pre separáciu v 1. dimenzii pomocou PROTEAN i12TM IEF systému, balenie obsahuje 12 stripov; ReadyPrep 2-D Starter kit Ekvilibračný roztok I pre 2D elektroforézu, predpripravený roztok pre primárnu ekvilibráciu vzoriek bielkovín (stripov) po izoelektrickej fokusácii, 20ml balenie; ReadyPrep 2-D Starter kit Ekvilibračný roztok II pre 2D elektroforézu, predpripravený roztok pre sekundárnu ekvilibráciu vzoriek bielkovín (stripov) po izoelektrickej fokusácii, 20ml balenie; ReadyPrep 2-D Starter kit Rehydration/Sample roztok pre 2D elektroforézu, predpripravený roztok na rehydratáciu bielkovín nanášaných na strip pred izoelektrickou fokusáciou, 10ml balenie; Bio-Safe Coomassie Stain, komerčný pripravený roztok na neinvazívne farbenie proteínov na polyakryalmidovom gély, 5 l balenie; 10x Tris/Glycine/SDS pre elektroforézu, predpripravený elektroforetický pufor na separáciu proteínových vzoriek pomocou SDS-PAGE, 5l balenie; Disposable Rehydration/Equilibration Trays With Lids, 11 cm, 25 units: nádoba s viečkom obsahujúca 12 komôrok pre rehydratáciu a equilibráciu dvanástich 11 cm IPG prúžkov pred 2D elektroforézou ; Mineral Oil, 500ml; minerálny olej pre použitie PROTEAN IEF systému. Minerálny olej na prekrytie ReadyStripTM IPG Stripov pri ich rehydratácii a počas IEF, čím bráni vyparovaniu vzorky. ; Iodacetamide, 30 g; alkylačné činidlo cysteinových zvyškov v sekvencii peptidov. Je to ireverzibilný inhibítor enzýmov s cysteínom v aktívnom mieste. Čistota ≥99% (NMR), kryštalická látka; pre potreby identifikácie proteínov pomocou MALDI-TOF/TOF hmotnostnej spektrometrie; TEMED; ≥ 99% reagencia vhodná pre elektroforézu. Katalyzuje tvorbu voľnych radikálov z amonium persulfátu potrebných pre polymerizáciu gélu a rozdelenie proteinov počas elektroforezy. ; Water, LC-MS Grade; ultračistá voda pre potreby LC-MS analýzy.

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: ReadyStripTM IPG Strips 7cm, Jednotka: 12 ks/bal, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 7 bal; Technické vlastnosti: ReadyStripTM IPG Strips 11cm, Jednotka: 12 ks/bal, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12 bal; Technické vlastnosti: ReadyPrep 2-D Starter kit Ekvilibračný roztok I , Jednotka: 20 ml/bal, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4 bal; Technické vlastnosti: ReadyPrep 2-D Starter kit EKvilibračný roztok II, Jednotka: 20 ml/bal, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4 bal; Technické vlastnosti: ReadyPrep 2-D Starter kit Rehydration/Sample roztok, Jednotka: 10 ml/bal, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2 bal; Technické vlastnosti: Mineral Oil, Jednotka: 500 ml, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2 bal; Technické vlastnosti: Bio-Safe Coomassie Stain, Jednotka: 5 l/bal, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1 bal; Technické vlastnosti: 10x Tris/Glycine/SDS , Jednotka: 5 l, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2 bal; Technické vlastnosti: Disposable Rehydration/Equilibration TraysWith Lids, 11 cm, Jednotka: 25 ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1 bal; Technické vlastnosti: Iodacetamide, Jednotka: 30 g, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1 bal; Technické vlastnosti: TEMED, Jednotka: 50 ml, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1 bal; Technické vlastnosti: Water, LC-MS Grade, Jednotka: 1L, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2 bal

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
LABO - SK, s. r. o. 1 3 952,31 0% EUR 23. Máj 2017 138538

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×