Obstarávanie

Dodávka a montáž posuvných archívnych regálov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Okresný súd Dunajská Streda
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
36 680,00
Konečná suma(Bez DPH):
11 805,55
Zaplatené:
32.18%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
39151100-6
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
archívne miestnosti
Množstvo:
3.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Predmetom zákazky je dodanie a montáž archívnych, posuvných regálov. Súčasťou predmetu zákazky je odborná montáž objednávateľom určených zostáv archívnych regálov, doprava zostáv archívnych policových regálov, označenie údajmi o nosnosti a ich umiestnenie v určených priestoroch objednávateľa.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Rozmery archívnych miestností, v ktorých chceme regálový systém umiestniť:, Hodnota / charakteristika: *; Technické vlastnosti: malá archívna miestnosť A1 , Hodnota / charakteristika: šírka 2643 x výška 3270 x hĺbka 7455 mm; Technické vlastnosti: malá archívna miestnosť A2, Hodnota / charakteristika: šírka 2643 x výška 3270 x hĺbka 7455 mm; Technické vlastnosti: veľká archívna miestnosť A3, Hodnota / charakteristika: šírka 4948 x výška 3470 x hĺbka 7455 mm; Technické vlastnosti: Regálová zostava, Hodnota / charakteristika: systém oceľových, pozinkovaných policových regálov; Technické vlastnosti: Regálová zostava, Hodnota / charakteristika: regálový systém s posuvnými radmi regálov je zložený z koľajníc, podvozkov, mechanického posuvu a z policových regálov ; Technické vlastnosti: Koľajnice, Hodnota / charakteristika: posuvné archívne regály sa posúvajú na koľajniciach, ktoré umožňujú dynamický ľahký pohyb s cieľom dosiahnuť maximálnu skladovú kapacitu aj v minimálnom priestore; Technické vlastnosti: Koľajnice, Hodnota / charakteristika: koľajnice budú uložené na existujúcu podlahu a po uložení koľajníc priestor medzi nimi bude vyplnený podlahovými panelmi z laminovanej drevotriesky; Technické vlastnosti: Pohyb regálového systému, Hodnota / charakteristika: Do pohybu sa posuvný regálový systém uvádza otáčaním ovládacieho volantu (tzv. mechanický posuv) pomocou páky.; Technické vlastnosti: Posuvné archívne regály musia zabezpečovať, Hodnota / charakteristika: stabilitu, pevnosť, vysokú nosnosť, dlhú životnosť, trvalo pekný vzhľad policových regálov, dlhú životnosť povrchovej ochrany, vysokú odolnosť proti oderu a inému poškodeniu; Technické vlastnosti: Archívne miestnosti A1, A2, A3, Hodnota / charakteristika: V archívnych miestnostiach nie sú okná. Viď. pôdorys

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Počet archívnych miestností spolu, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: Z toho:, Jednotka: *, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: *; Technické vlastnosti: malé archívne miestnosti označených A1 a A2 , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: veľká archívna miestnosť označená A3, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Celková úložná kapacita bežných políc v jednej malej archívnej miestnosti, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: 349, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Celková úložná kapacita bežných políc vo veľkej archívnej miestnosti, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: 698, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Maximálna celková výška regálov, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: 3200, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Počet políc v ukladacej úrovni v každom poli, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 11, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Počet ukladacích úrovní v každom poli, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 10, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Hĺbka police, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: 320, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Svetlá výška police, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: 267, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Nosnosť police, Jednotka: kg, Minimum: 70, Maximum: 150, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Nosnosť stĺpca , Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: 715, Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
AKD s.r.o. 8 14 166,67 20% EUR 4. Apríl 2017 134933

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×