Obstarávanie

Laboratórne chemikálie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
920,00
Konečná suma(Bez DPH):
766,66
Zaplatené:
83.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
24300000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks.
Množstvo:
27.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Chemikálie na účely vedecko-výskumnej činnosti.

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 4-Aminofenol 100g 99%, purifikovaný, min 99%, Jednotka: ks. , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: n-butylamine 0.5L pre syntézu, min 99%, voda max 0,01%, Jednotka: ks. , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: dietyloxalát 0.5L pre syntézu, min 99%, Jednotka: ks. , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Etylbromid 100ml pre syntézu, min 98%, Jednotka: ks. , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Etylenglykol diacetát 0.5L, Normapur,Min. 99.7 %, acidita max 0,0001 meq/g, Jednotka: ks. , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: o-fenyléndiamine 200g, obsah popola menej ako 0,1%, čistota min 98%, Jednotka: ks. , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: glycerolmonochlorhydrín 200g, 3-Chloro-1,2-propanediol, min. 98%, Jednotka: ks. , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Guajakol 200g, min 98%, pH=5,4, Jednotka: ks. , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Chlóracetylchlorid 100g, min 98%, Jednotka: ks. , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 2-Chlóretanol 100g, min 99%, Jednotka: ks. , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: o-krezol 200g, min 99%, Jednotka: ks. , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: kyselina p-aminobenzoova 200g, min 99%, Jednotka: ks. , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: kyselina fenyloctova 200g, min 99%, Jednotka: ks. , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: kyselina chlorsulfonova 0.5L, min 97%, Jednotka: ks. , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: malonan etylovy 1L, min 99%, Jednotka: ks. , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: mezidín (2,4,6-trimetylanilin) 200g, min 98%, Jednotka: ks. , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: metylester kys.fenyloctovej 200g, min 99%, Jednotka: ks. , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: metylester kys. salicylovej 200g, min 98%, Jednotka: ks. , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: propylbromid 100ml, min 99% , Jednotka: ks. , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: sodná soľ p-toluensulfonamidu 200g, min 98%, Jednotka: ks. , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: teofylín 200g, min 99%, bezvodý, biely kryšt. prášok, Jednotka: ks. , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: triacetín (triacetylglycerín) 500g, min 99%, Jednotka: ks. , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: sírouhlík 500ml, kvapalný , min 99,9%, Jednotka: ks. , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
VWR International GmbH 1 920,00 20% EUR 6. Marec 2017 132664

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×