Obstarávanie

Laboratórne chemikálie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
920,00
Konečná suma(Bez DPH):
766,66
Zaplatené:
83.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
24300000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks.
Množstvo:
27.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Chemikálie na účely vedecko-výskumnej činnosti.

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 4-Aminofenol 100g 99%, purifikovaný, min 99%, Jednotka: ks. , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: n-butylamine 0.5L pre syntézu, min 99%, voda max 0,01%, Jednotka: ks. , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: dietyloxalát 0.5L pre syntézu, min 99%, Jednotka: ks. , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Etylbromid 100ml pre syntézu, min 98%, Jednotka: ks. , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Etylenglykol diacetát 0.5L, Normapur,Min. 99.7 %, acidita max 0,0001 meq/g, Jednotka: ks. , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: o-fenyléndiamine 200g, obsah popola menej ako 0,1%, čistota min 98%, Jednotka: ks. , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: glycerolmonochlorhydrín 200g, 3-Chloro-1,2-propanediol, min. 98%, Jednotka: ks. , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Guajakol 200g, min 98%, pH=5,4, Jednotka: ks. , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Chlóracetylchlorid 100g, min 98%, Jednotka: ks. , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 2-Chlóretanol 100g, min 99%, Jednotka: ks. , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: o-krezol 200g, min 99%, Jednotka: ks. , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: kyselina p-aminobenzoova 200g, min 99%, Jednotka: ks. , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: kyselina fenyloctova 200g, min 99%, Jednotka: ks. , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: kyselina chlorsulfonova 0.5L, min 97%, Jednotka: ks. , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: malonan etylovy 1L, min 99%, Jednotka: ks. , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: mezidín (2,4,6-trimetylanilin) 200g, min 98%, Jednotka: ks. , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: metylester kys.fenyloctovej 200g, min 99%, Jednotka: ks. , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: metylester kys. salicylovej 200g, min 98%, Jednotka: ks. , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: propylbromid 100ml, min 99% , Jednotka: ks. , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: sodná soľ p-toluensulfonamidu 200g, min 98%, Jednotka: ks. , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: teofylín 200g, min 99%, bezvodý, biely kryšt. prášok, Jednotka: ks. , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: triacetín (triacetylglycerín) 500g, min 99%, Jednotka: ks. , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: sírouhlík 500ml, kvapalný , min 99,9%, Jednotka: ks. , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
VWR International GmbH 1 920,00 20% EUR 6. Marec 2017 132664

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×