Obstarávanie

Učebné pomôcky a zariadenia 2


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
4 360,00
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
39162200-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Počet uzavretých zmlúv:
0

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

1. Súprava na experimentálne určenie momentu zotrvačnosti; Súprava zahŕňajúca všetky potrebné komponenty na experimentálne určenie momentu zotrvačnosti a uhlového zrýchlenia pomocou senzorov pripojených k počítaču. Súčasti sady: - Momentová tyč; - Doska s uhlovou stupnicou; - Pohybový senzor; - Rozhranie pre pripojenie k PC; - Merací softvér pre PC; - Nevyhnutné stojany a držiaky; - vodiče a ostatné komponenty potrebné pre fungovanie sady; 2. Súprava na experimentálne určenie tuhosti strún spojených sériovo a paralelne; Súprava zahŕňajúca všetky potrebné komponenty na experimentálne určenie tuhosti strún spojených sériovo a paralelne pomocou senzorov pripojených k počítaču. Súčasti sady: - Súprava strún s rôznymi tuhosťami; - Súprava závaží; - Senzory pripojiteľné k PC pre meranie periódy kmitov; - Silomer; - Rozhranie pre pripojenie k PC; - Nevyhnutné stojany a držiaky; - vodiče a ostatné komponenty potrebné pre fungovanie sady; Tuhosti strún: 2 - 30 N/m; Hmotnosti závaží: 10 - 100 g

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×