Obstarávanie

Poskytnutie telekomunikačných služieb, vybudovanie VPN datovej siete, pripojenie do siete Internet a VTS


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
71 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
34 320,00
Zaplatené:
48.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
64200000-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
zákazka
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Vybudovanie a poskytovanie služieb L2/L3 infraštruktúry pre potreby privátnej siete vrátane prestupu do sietí Internet a VTS - poskytovanie hlasových služieb.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Požaduje sa privedenie služby na WAN port smerovača Cisco 800 series alebo vyšším modelovým radom Cisco alebo ekvivalent, pre službu prístupu do siete internet a súčinnosť dodávateľa pri konfigurácii jeho WAN rozhrania správcom smerovača., Hodnota / charakteristika: pre L3; Technické vlastnosti: Požaduje sa privedenie služby na WAN port prepínača Cisco 3400 alebo vyššou modelovou radou Cisco alebo ekvivalent, pre službu prístupu do siete internet a súčinnosť dodávateľa pri konfigurácii jeho WAN rozhrania správcom smerovača., Hodnota / charakteristika: pre L3; Technické vlastnosti: Požaduje sa prepojenie pracovísk ( lokalít) obstarávateľa a poskytnutie služieb VPN pre potreby obojsmerného prenosu dát výhradne medzi LAN jednotlivých lokalít. Dodávku a konfiguráciu koncových smerovačov alokovaných na lokalitách obstarávateľa , terminujúcich prístupy do VPN siete., Hodnota / charakteristika: pre L2; Technické vlastnosti: Požaduje sa privedenie služby na WAN port smerovača Cisco 2801 alebo vyšším modelovým radom Cisco alebo ekvivalent, pre službu L2 a súčinnosť dodávateľa pri konfigurácii jeho WAN rozhrania správcom smerovača., Hodnota / charakteristika: pre L2; Technické vlastnosti: Požaduje sa privedenie služby na WAN port prepínača Cisco Catalyst 3750 alebo vyšším modelovým radom Cisco alebo ekvivalent, pre používateľský segment a súčinnosť dodávateľa pri konfigurácii jeho WAN rozhrania správcom smerovača., Hodnota / charakteristika: pre L2; Technické vlastnosti: Požaduje sa, aby MW spoj na strane verejného obstarávateľa bol ukončený gigabitovým ethernet rozhraním a na strane dodávateľa pripojený do optickej siete typu IP/MPLS. , Hodnota / charakteristika: pre L2; Technické vlastnosti: Požaduje sa, že garantovaná prenosová rýchlosť počas jedného mesiaca nesmie 3 krát klesnúť pod rýchlosť uvedenú v technickej špecifikácii a mikroprerušenia dostupnosti internetu, ktoré budú mať za následok prerušenie firemnej VPN siete, nesmú byť viac ako 1 krát za 24 hodín., Hodnota / charakteristika: pre L2 a L3; Technické vlastnosti: Požaduje sa dodanie MW spoja v licencovanom pásme., Hodnota / charakteristika: pre L2 a L3; Technické vlastnosti: Požaduje sa pripojenie realizovať na rozhranie ústredne ALCATEL 4400 a sekundová tarifikácia., Hodnota / charakteristika: pre VTS; Technické vlastnosti: Požaduje sa rozsah hlasových služieb s objemom volaní za mesiac: Fix SR 18 600 s, Mobil SR 600s , Korporátne siete SR 14 400s, Fix zahraničie pásmo 0 180s, Mobil zahraničie pásmo 0 3 900 s., Hodnota / charakteristika: pre VTS; Technické vlastnosti: Požaduje sa minimálne 10 ks verejných IP adries., Hodnota / charakteristika: pre VDSL; Technické vlastnosti: Dohľad nad sieťou, Hodnota / charakteristika: 24 - hodín denne, nepretržite; Technické vlastnosti: Prenosová rýchlosť, Hodnota / charakteristika: Garantovaná; Technické vlastnosti: Množstvo prenesených dát, Hodnota / charakteristika: bez obmedzenia a bez FUP; Technické vlastnosti: Viazanosť počas ktorej sa dodávateľ/odberateľ zaväzujú službu dodávať/odoberať , Hodnota / charakteristika: 48 mesiacov; Technické vlastnosti: Dostupnosť služby, Hodnota / charakteristika: 99,9% ročne; Technické vlastnosti: Poskytovateľ zabezpečí 24 hodinový monitoring siete, prístupových liniek a zariadení v správe poskytovateľa v nepretržitej prevádzke 7 dní v týždni. Poskytovateľ poskytne verejnému obstarávateľovi službu Call centrum a VIP helpdesk pre riešenie problémov v mimoriadnych prípadoch., Hodnota / charakteristika: pre L2, L3, VTS a VDSL; Technické vlastnosti: Súradnice lokalít pripojenia, Hodnota / charakteristika: 48°37´49,15" N 17°20´56,55" E a 48°53´09,66" N 18°20´07,33" E; Technické vlastnosti: Požaduje sa SLA (Servis Level Agreement)- potvrdenie riešenia problému s pripojením do 1 hodiny od nahlásenia počas pracovnej doby 07:00 - 15:00 hod., Hodnota / charakteristika: áno

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 1. Linka Internet L3 s prenosovou rýchlosťou, Jednotka: Mbps, Minimum: 40/40, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 2. Linka L2 s prenosovou rýchlosťou, Jednotka: Mbps, Minimum: 10/10, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 3. Prístup do VTS a poskytnutie hlasových služieb , Jednotka: ISDN BRI, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 4. VDSL na prístup do internetu pre pripojenie pracovísk s prenosovou rýchlosťou, Jednotka: Mbps, Minimum: 4/4, Maximum: , Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
BENESTRA, s. r. o. 2 41 184,00 20% EUR 26. Január 2017 129956

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×