Obstarávanie

Stravné poukážky


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Exportno-importná banka Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
139 830,00
Konečná suma(Bez DPH):
135 426,14
Zaplatené:
96.85%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
30199770-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks
Množstvo:
27417.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa prostredníctvom stravných poukážok vo vybraných stravovacích zariadeniach zmluvných partnerov úspešného uchádzača, ktorí sú oprávnení tieto služby poskytovať; Poskytovanie predmetu zákazky musí byť v súlade s ustanoveniami § 152 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov; Akceptácia stravných poukážok vo vybraných stravovacích zariadeniach

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Stravná poukážka obsahuje, Hodnota / charakteristika: názov a logo dodávateľa; Technické vlastnosti: Stravná poukážka obsahuje, Hodnota / charakteristika: nominálnu hodnotu stravnej poukážky ; Technické vlastnosti: Stravná poukážka, Hodnota / charakteristika: papierová forma; Technické vlastnosti: Stravná poukážka obsahuje , Hodnota / charakteristika: ochranné prvky proti falšovaniu používané pre tlač cenných papierov; Technické vlastnosti: Stravná poukážka obsahuje, Hodnota / charakteristika: rok platnosti stravnej poukážky ; Technické vlastnosti: Stravná poukážka obsahuje, Hodnota / charakteristika: číselný resp. čiarový kód

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Nominálna hodnota stravnej poukážky č.1, Jednotka: EUR, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2,00; Technické vlastnosti: Nominálna hodnota stravnej poukážky č.2, Jednotka: EUR, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3,00; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo stravných poukážok č.1, Jednotka: ks, Minimum: 24000, Maximum: 27417, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Predpokladané množstvo stravných poukážok č.2, Jednotka: ks, Minimum: 24000, Maximum: 27417, Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 3 135 426,14 0% EUR 20. December 2016 128541

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×