Obstarávanie

Chemikálie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 400,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 841,50
Zaplatené:
76.72%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
24300000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 117 a § 110 ZVO
Jednotka:
celý rozsah špecifikácie
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

analýza vzoriek vody

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Dichlórmetán, PESTINORM SUPRA TRACE, dioxíny, furány a PCB max. 2 ng/L, chlórované pesticídy ako lindán max. 2 ng/L, dusíkaté pesticídy ako parathion max. 5 ng/L, uhľovodíky C10 - C40 ako dekán max. 2 ng/L, PCB max. 2 ng/L, zvyšok po doparení max. 0,0003 % hm, bal 2,5 L., Jednotka: 2,5l, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4x2,5l; Technické vlastnosti: Toluén Pestinorm Supra Trace, dioxíny, furány a PCB max. 5 ng/L, ECD pesticídy ako lindán max. 5 ng/L, tri - deka-PCB ako lindán menej ako 5 pg/L, DCM - 1,2,4-TCB menej ako 1 ng/L ako TCM, balenie 2,5 L., Jednotka: 2,5l, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4x2,5l; Technické vlastnosti: Carbopack C, 80 - 100 mesh, Jednotka: g, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1x20g; Technické vlastnosti: "Tetrahydrofurán, stabilizovaný, čistota min. 99,9 %, balenie 2,5 L sklená fľaša.", Jednotka: 2,5l, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2x2,5l

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
VWR International GmbH 1 2 209,80 20% EUR 5. Marec 2019 245747

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×