Osoba

PhDr. Alexandra Kasperová


Osobné údaje konečných užívateľov výhod sú spracúvane na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR.

Detaily osoby

Meno:
PhDr. Alexandra Kasperová
Adresa:
1 Herálec 58255
Krajina:
Česká republika
Dátum Narodenia:
16. Marec 1963
Verejná osoba:
Nie

Sumár

Firmy v RPVS:
10
Aktívne na UVOstat.sk:
5
Obstarávaní:
272
Zmlúv:
291
V celkovej hodnote:
748,729,080 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
Actly s. r. o. 48181773 Áno
A SMS, s.r.o. 35830387 Áno
MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Áno
FVE Mučín, s.r.o. 45324735 Nie
FVE Dolný Bar, a. s. 35929103 Nie
CLEAN ENERGY SOURCES - BETA, spoločnosť s ručením obmedzeným, v skratke: CES - BETA, s.r.o. 31700934 Nie
UNIMEDIA, s.r.o. 31380999 Áno
SCR technologies s.r.o. 47203811 Nie
ANRAcar s.r.o. 35733357 Áno
DIGILINE, spol. s r. o. 48228869 Nie
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
Actly s. r. o. 48181773 Áno
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Obec Šajdíkove Humence Modernizácia, prevádzka a údržba sústavy verejného osvetlenia obce Šajdíkove Humence s použitím LED technológie 145,285 EUR 7. November 2016
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR 306,224 EUR 6. Júl 2013
Mesto Nové Zámky Dodávka elektriny 34 EUR 9. Január 2015
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR 407,197 EUR 21. August 2014
Mesto Komárno „Nákup elektrickej energie pre mesto Komárno“ 167,424 EUR 22. September 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Združená dodávka elektrickej energie 6,254,000 EUR 31. Marec 2015
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR 60,990 EUR 6. Júl 2013
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR 20,000,000 EUR 21. August 2014
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Združená dodávka elektrickej energie 6,250,260 EUR 31. Marec 2016
Združenie miest a obcí Spiša Spoločné obstarávanie elektrickej energie. 284,777 EUR 5. Február 2016
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR 281,107 EUR 6. Júl 2013
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu 109,488 EUR 23. November 2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu 54,301 EUR 14. December 2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu 281,190 EUR 10. December 2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu 3,963 EUR 17. December 2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu 44,323 EUR 21. December 2015
Obec Jaslovské Bohunice Elektrická energia 338,173 EUR 21. November 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 257,606 EUR 23. November 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 15,764 EUR 29. November 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu. 99,635 EUR 7. December 2016
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR 377,779 EUR 6. Júl 2013
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR 403,796 EUR 21. August 2014
Trenčiansky samosprávny kraj Združená dodávka energií TSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 563,011 EUR 19. December 2016
Trenčiansky samosprávny kraj Združená dodávka energií TSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 368,819 EUR 19. December 2016
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR 320,857 EUR 30. Jún 2017
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka elektrickej energie pre rezort MPSVR SR 6,073,470 EUR 13. Október 2017
Mesto Liptovský Mikuláš Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb – PSO 417 225,614 EUR 1. December 2017
Trenčiansky samosprávny kraj Združená dodávka energií TSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 448,701 EUR 19. December 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Združená dodávka elektrickej energie pre potreby MO SR 5,409,893 EUR 28. Marec 2018
Trenčiansky samosprávny kraj Združená dodávka energií TSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 450,119 EUR 19. December 2016
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. Dodávka elektrickej energie 66,312 EUR 1. Október 2018
Mesto Levoča Dodávka elektrickej energie a súvisiace služby 104,240 EUR 22. Október 2018
Združenie miest a obcí Spiša Príležitostné spoločné obstarávanie elektrickej energie – ZMO Spiša 224,096 EUR 29. Október 2018
Obstarávacie trhovisko Slovenska Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb – CVO 118 237,334 EUR 26. Október 2018
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči Dodávka zemného plynu vrátane distribúcie 5,641 EUR 3. December 2018
Banskobystrický samosprávny kraj Dodávka elektriny 1,956,855 EUR 20. December 2018
Nemocnica Poprad a. s. Elektrická energia 389,286 EUR 19. December 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 102,357 EUR 21. December 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 1,157,744 EUR 18. December 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 519,472 EUR 27. December 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 31,563 EUR 21. December 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 4,111,668 EUR 27. December 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 39,186 EUR 27. December 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 18,070 EUR 27. December 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 67,692 EUR 21. December 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 67,695 EUR 21. December 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 72,103 EUR 27. December 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 46,168 EUR 21. December 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 105,252 EUR 21. December 2018
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR 559,335 EUR 17. Február 2015
Obec Zemianske Kostoľany Dodávka zemného plynu 9,095 EUR 17. Apríl 2019
Mesto Hlohovec Dodanie elektrickej energie 80,562 EUR 23. Január 2019
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok Elektrická energia pre rok 2019 90,288 EUR 19. Október 2018
Základná škola s materskou školou Bystričany Dodávka elektrickej energie 18,004 EUR 9. November 2018
Technické služby Brezno Dodávka elektrickej energie 202,794 EUR 27. Február 2019
Základná umelecká škola Stará Turá Dodávka elektrickej energie 2,591 EUR 21. November 2018
Základná škola Slovenská Kajňa Dodávka elektrickej energie 2,354 EUR 7. Máj 2019
Základná škola J. A. Komenského Revúca Dodávka elektrickej energie 10,018 EUR 14. Máj 2019
Mesto Bardejov Dodávka elektrickej energie 36,683 EUR 24. Máj 2019
Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa Združená dodávka elektrickej energie 25,506 EUR 28. Máj 2019
Stredná odborná škola arm. gen. L. Svobodu Dodávka zemného plynu 16,877 EUR 6. November 2017
Obec Štiavnik Združená dodávka elektrickej energie 86,888 EUR 12. September 2017
Stredná odborná škola potravinárska Dodávka elektrickej energie 9,512 EUR 24. Október 2017
Mestská časť Košice - Krásna Združená dodávka elektrickej energie a zemného plynu 0 EUR 2. November 2017
Základná umelecká škola Stará Turá Dodávka elektrickej energie 2,178 EUR 11. December 2017
Základná škola s materskou školou E.A.Cernana Dodávka elektrickej energie 4,999 EUR 7. December 2017
Mesto Hlohovec Dodávka zemného plynu 36,737 EUR 2. Február 2018
Mesto Sabinov Dodávka zemného plynu 68,713 EUR 1. Apríl 2016
Psychiatrická nemocnica Dodávka zemného plynu 66,899 EUR 3. August 2016
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. Dodávka elektrickej energie 49,996 EUR 7. Október 2016
Mestské kultúrne stredisko Sabinov Dodávka elektrickej energie 121,928 EUR 18. Október 2016
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany Združená dodávka elektrickej energie 103,681 EUR 21. November 2016
Obec Smižany Dodávka elektrickej energie 33,333 EUR 2. November 2016
Obec Zemianske Kostoľany Dodávka elektrickej energie 46,771 EUR 4. November 2016
Obec Zemianske Kostoľany Dodávka zemného plynu 9,172 EUR 4. November 2016
Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok Plyn - dodávka 27,818 EUR 8. November 2016
Základná škola, J. A. Komenského 161/6, Zemianske Kostoľany Dodávka zemného plynu 18,665 EUR 16. November 2016
Základná škola s materskou školou Dodávka zemného plynu 31,519 EUR 21. November 2016
Mesto Žiar nad Hronom Dodávka zemného plynu 39,092 EUR 30. November 2016
Fakultná nemocnica Trnava Dodávka zemného plynu 12,576 EUR 12. December 2016
Obec Lubina Dodávka elektriny 18,042 EUR 19. December 2016
Slovak Business Agency Reprezentatívny telefonický prieskum zameraný na zisťovanie názorov a stanovísk malých a stredných podnikateľov na využívanie externých foriem financovania 9,876 EUR 25. Január 2017
Základná škola v Raslaviciach Dodávka zemného plynu 25,062 EUR 8. Marec 2017
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Združená dodávka zemného plynu 28,063 EUR 10. Apríl 2018
Materská škola, Nové Zámky, Šoltésovej ul. Združená dodávka elektriny 7,479 EUR 18. Máj 2018
Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno Dodávka zemného plynu 16,840 EUR 25. September 2018
Obec Kanianka Dodávka elektrickej energie 19,083 EUR 20. September 2018
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Dodávka zemného plynu na zmluvné obdobie 2015 54,677 EUR 17. December 2014
Obec Orechová Potôň Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb-CVO614 1,678,128 EUR 22. December 2014
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu 92,047 EUR 8. Jún 2015
Služby Mesta Piešťany Dodávka elektrickej energie a prevzatie záruky za odchýlku 479,723 EUR 29. December 2014
Mesto Piešťany Nákup palív - združená dodávka elektrickej energie a zemného plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku pre odberné miesta 46,931 EUR 17. December 2013
Mesto Piešťany Nákup palív - združená dodávka elektrickej energie a zemného plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku pre odberné miesta 61,067 EUR 17. December 2013
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR 292,409 EUR 21. August 2014
Mesto Trenčín Zavedenie a prevádzkovanie platobného systému na úhradu parkovného prostredníctvom SMS správ mobilného telefónu 398,784 EUR 16. December 2016
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR 384,629 EUR 21. August 2014
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Elektrická energia 7,000,000 EUR 9. Jún 2017
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Meranie indikátorov kvality a spokojnosti s vybranými elektronickými službami verejnej správy a monitoring vybraných ukazovateľov pre oblasť rozvoja informatizácie spoločnosti na roky 2017- 2019 79,000 EUR 17. Október 2017
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Združená dodávka energií na roky 2018 – 2020 19,515,000 EUR 29. September 2017
Mesto Šurany Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb – PSO 517 35,067 EUR 20. November 2017
Mesto Piešťany Nákup palív – združená dodávka elektrickej energie a zemného plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku pre odberné miesta - 2 600,000 EUR 23. Február 2018
Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie – ZMOS 306,210 EUR 7. Máj 2018
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Združená dodávka elektriny 3,283,740 EUR 22. December 2017
Mesto Trenčín Dodávka zemného plynu 134,970 EUR 28. September 2018
Mesto Levoča Dodávka zemného plynu 197,202 EUR 5. Október 2018
Základná škola Dodávka zemného plynu 84,987 EUR 4. Október 2018
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR 314,708 EUR 17. Február 2015
Obec Bystričany Dodávka zemného plynu 63,167 EUR 5. November 2018
Trenčiansky samosprávny kraj Združená dodávka energií TSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 405,504 EUR 19. December 2016
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Dodávka zemného plynu 961,961 EUR 28. December 2018
Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice Príležitostné spoločné obstarávanie elektrickej energie - ZMO, región JE Jaslovské Bohunice 264,587 EUR 14. Február 2019
SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. Dodávka elektriny 750,819 EUR 18. Január 2019
Mesto Pezinok Energie 2019 - 2020 856,516 EUR 18. December 2018
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov Dodávka elektriny 1,365,058 EUR 11. Január 2019
Mesto Bojnice Dodávka zemného plynu 28,188 EUR 27. November 2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Združená dodávka elektrickej energie pre potreby MO SR 5,410,452 EUR 12. Marec 2019
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Dodávka elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku 10,675,600 EUR 15. Marec 2019
Mesto Žiar nad Hronom Dodávka zemného plynu 2019-2020 31,446 EUR 28. November 2018
Služby Mesta Piešťany Dodávka elektrickej energie od 1.1.2019 do 31.122019 109,692 EUR 14. November 2018
Obec Trenčianska Teplá Združená dodávka elektrickej energie 76,438 EUR 4. Marec 2019
Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi Dodávka zemného plynu 10,787 EUR 22. Október 2018
Spojená škola Združená dodávka elektrickej energie na obdobie od 1.7.2017 do 30.6.2019 20,507 EUR 13. Apríl 2017
Bratislavský samosprávny kraj Reklamné služby- plošná printová inzercia 94,417 EUR 13. Jún 2017
Mesto Levoča Elektrická energia 198,897 EUR 31. August 2017
Obec Močenok Dodávka elektriny 0 EUR 4. Október 2017
Bytová správa, s.r.o. Dodávka elektrickej energie (r.2018) 14,000 EUR 9. Október 2017
Obec Bojničky Elektrická energia 33,629 EUR 12. December 2017
NOVOVITAL Elektrická energia 72,871 EUR 22. December 2017
Obec Vysoká nad Kysucou Dodávka elektrickej energie na rok 2016 25,658 EUR 20. Január 2016
Výskumná agentúra Združená dodávka elektrickej energie 0 EUR 4. Marec 2016
Obec Terchová Dodávka zemného plynu 25,162 EUR 27. Apríl 2016
Obec Konská Dodávka zemného plynu 3,268 EUR 16. Jún 2016
Mesto Rajecké Teplice Dodávka zemného plynu 44,781 EUR 17. August 2016
Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany Združená dodávka zemného plynu 8,986 EUR 17. August 2016
Obec Bežovce Dodávka zemného plynu 9,241 EUR 8. November 2016
Obec Jenkovce Dodávka zemného plynu 10,562 EUR 11. November 2016
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany Dodávanie elektrickej energie 8,713 EUR 18. November 2016
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok Dodávky zemného plynu 169,362 EUR 22. November 2016
Mesto Nové Zámky Osobný automobil M1 - elektromobil 24,150 EUR 14. December 2016
Mesto Svidník Elektrická energia alebo ekvivalent 0 EUR 21. Marec 2018
Mesto Sabinov Dodávka zemného plynu 53,112 EUR 11. Apríl 2018
Základná umelecká škola, Nové Zámky Združená dodávka elektriny 4,338 EUR 14. Máj 2018
Materská škola - Óvoda, Cyrilometódska 42, Nové Zámky Združená dodávka elektriny 2,313 EUR 18. Máj 2018
Centrum voľného času PYRAMÍDA, Jánošíkova 1, Nové Zámky Združená dodávka elektriny 2,282 EUR 23. Máj 2018
Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany Združená dodávka elektrickej energie 13,855 EUR 10. Júl 2018
Mestské kultúrne stredisko Sabinov Dodávka zemného plynu 43,908 EUR 10. Júl 2018
Mesto Rajecké Teplice Dodávka zemného plynu 63,197 EUR 14. September 2018
Základná škola Dodávka elektrickej energie 23,244 EUR 24. September 2018
DUMAT - mestská príspevková organizácia Dodávka zemného plynu 160,479 EUR 12. September 2018
Základná škola s materskou školou Združená dodávka elektrickej energie 6,700 EUR 15. Jún 2018
Základná škola J. A. Komenského Revúca Dodávka elektrickej energie 10,480 EUR 13. Jún 2018
Galéria mesta Bratislavy Dodávka zemného plynu z distribučnej siete, vrátane prevzatia záruky za odchýlku 0 EUR 7. September 2018
Trenčiansky samosprávny kraj Nákup elektromobilu 24,917 EUR 25. September 2018
Obec Smižany Nákup elektrickej energie pre rok 2016 11,131 EUR 24. November 2015
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. Nákup elektrickej energie pre rok 2016 19,288 EUR 2. November 2015
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Nákup mediálneho priestoru mediálnej kampane Operačného programu Zdravotníctvo. 46,249 EUR 24. November 2015
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya Elektrická energia 14,122 EUR 19. November 2014
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR 2,402 EUR 21. August 2014
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR 419,677 EUR 6. Júl 2013
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR 171,082 EUR 21. August 2014
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR 343,789 EUR 6. Júl 2013
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu 23,840 EUR 16. December 2014
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR 416,273 EUR 6. Júl 2013
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Dodávka zemného plynu 720,305 EUR 27. December 2016
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Združená dodávka energií 19,579,305 EUR 22. December 2016
Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice Príležitostné spoločné obstarávanie elektrickej energie pre obce patriace do ZMO, región JE Jaslovské Bohunice 238,732 EUR 14. Marec 2017
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Združená dodávka energií 19,953,292 EUR 22. December 2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Zemný plyn 4,000,000 EUR 9. Jún 2017
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR 367,962 EUR 30. Jún 2017
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR 347,162 EUR 6. Júl 2013
Trenčiansky samosprávny kraj Združená dodávka energií TSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 327,767 EUR 19. December 2016
Mesto Pezinok DODÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE MESTO PEZINOK A PREVZATIE ZÁRUKY ZA ODCHÝLKU 169,471 EUR 1. December 2017
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR 43,709 EUR 6. Júl 2013
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR 626,659 EUR 21. August 2014
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Združená dodávka elektrickej energie pre potreby MO SR 16,250,000 EUR 22. Marec 2018
ENERGO-SK, a.s. Dodávka zemného plynu a elektrickej energie 247,536 EUR 20. Marec 2018
Trenčiansky samosprávny kraj Združená dodávka energií TSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 528,505 EUR 19. December 2016
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR 325,388 EUR 21. August 2014
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR 488,512 EUR 17. Február 2015
Divadlo Andreja Bagara v Nitre Dodávka elektrickej enregie 79,368 EUR 5. Apríl 2019
Združenie miest a obcí Spiša Príležitostné spoločné obstarávanie zemného plynu – ZMO Spiša 256,359 EUR 2. November 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 117,000,000 EUR 14. November 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu 150,000,000 EUR 14. November 2018
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV ESS 9_Zber dát 84,000 EUR 11. December 2018
TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá - mestská príspevková organizácia Dodávka elektrickej energie 19,067 EUR 26. Október 2018
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. Združená dodávka elektrickej energie na 12 mesiacov 16,248 EUR 9. November 2018
Obec Rudina Dodávka zemného plynu 16,356 EUR 20. November 2018
Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. Dodávka elektrickej energie 38,353 EUR 6. November 2018
Stredná odborná škola arm. gen. L. Svobodu Dodávka zemného plynu 21,667 EUR 18. Október 2018
Mestské kultúrne stredisko Sabinov Dodávka elektrickej energie 135,689 EUR 31. Október 2018
Obec Raslavice Dodávka elektrickej energie 74,994 EUR 29. November 2018
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR 130,862 EUR 17. Február 2019
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Dodávka elektrickej energie 106,525 EUR 31. Október 2016
Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany Združená dodávka elektrickej energie 12,980 EUR 19. Júl 2017
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. Dodávka elektrickej energie 56,572 EUR 13. Október 2017
Základná škola s materskou školou Hôrky Dodávka zemného plynu 40,425 EUR 13. Október 2017
Obec Vyhne Dodávka zemného plynu (r.2018,2019) 28,549 EUR 16. Október 2017
Mesto Turčianske Teplice Dodávka zemného plynu pre odberné miesta vo vlastníctve obstarávateľa na roky 2018 - 2019 70,954 EUR 26. Október 2017
Mesto Turčianske Teplice Združená dodávka elektrickej energie do objektov vo vlastníctve objednávateľa na roky 2018 - 2019 122,196 EUR 2. November 2017
Diagnostické centrum Dodávka elektrickej energie 13,640 EUR 2. November 2017
Exportno-importná banka Slovenskej republiky Dodávka zemného plynu 14,534 EUR 7. November 2017
Mesto Bojnice Združená dodávka elektrickej energie 10,694 EUR 7. November 2017
Technické služby Brezno Dodávka elektrickej energie 182,414 EUR 21. November 2017
Obec Lubina Dodávka elektriny 18,426 EUR 24. November 2017
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves Združená dodávka plynu 25,781 EUR 29. November 2017
TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá - mestská príspevková organizácia Dodávka elektrickej energie 14,260 EUR 28. November 2017
Psychiatrická nemocnica Dodávka zemného plynu 81,086 EUR 2. Február 2018
Mesto Prievidza Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku 166,162 EUR 17. Máj 2016
Obec Sklené Teplice Združená dodávka elektrickej energie na rok 2017,2018 26,386 EUR 27. Máj 2016
Mestské kultúrne stredisko Sabinov Dodávka zemného plynu 52,846 EUR 9. August 2016
Obec Tovarné Dodávka zemného plynu 2,608 EUR 13. Október 2016
Obec Smižany Dodávka elektrickej energie 38,028 EUR 25. November 2016
Technické služby Brezno Dodávka elektrickej energie 44,260 EUR 2. December 2016
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany Dodávka elektrickej energie 17,337 EUR 9. December 2016
Výskumná agentúra Združená dodávka elektrickej energie 0 EUR 27. Február 2017
Bratislavský samosprávny kraj Reklamné a marketingové služby - vklad inzercie 34,498 EUR 22. Marec 2017
Správa športových zariadení Levice Dodávka elektrickej energie 153,960 EUR 7. Jún 2018
Mesto Sabinov Dodávka elektrickej energie 0 EUR 22. Jún 2018
Bratislavský samosprávny kraj Plošná printová inzercia 185,000 EUR 9. Júl 2018
Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. Dodávka elektrickej energie 20,417 EUR 19. Jún 2018
Obec Štiavnik Združená dodávka plynu 62,781 EUR 20. August 2018
Obec Hvozdnica Združená dodávka plynu 27,905 EUR 20. August 2018
Mesto Trnava Dodávka elektrickej energie pre mesto Trnava 118,950 EUR 27. November 2014
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. Nákup elektrickej energie 21,757 EUR 29. Júl 2014
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Dodávka elektrickej energie 2014 79,744 EUR 17. December 2014
Národný ústav reumatických chorôb Elektrická energia 48,888 EUR 18. December 2014
Obec Sebedražie Nákup zemného plynu-CVO114 165,827 EUR 11. Júl 2014
Trenčiansky samosprávny kraj Akčný plán udržateľného energetického rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013-2020 (SEAP) 46,094 EUR 1. Apríl 2015
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR 287,754 EUR 6. Júl 2013
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR 390,408 EUR 6. Júl 2013
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Dodávka elektrickej energie 7,855,343 EUR 9. Január 2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu 267,000,000 EUR 28. November 2014
Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice Spoločné obstarávanie elektrickej energie pre obce patriace do Združenia miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 572,669 EUR 19. December 2014
Mesto Levoča Dodávka elektrickej energie pre Mesto Levoča a organizácie mesta 2016-2017 453,744 EUR 17. August 2015
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Združená dodávka elektrickej energie. 0 EUR 26. Marec 2015
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR 281,328 EUR 21. August 2014
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR 328,995 EUR 6. Júl 2013
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR 223,716 EUR 21. August 2014
Obec Lodno Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb - PSO 916 441,731 EUR 28. November 2016
Služby Mesta Piešťany Dodávka elektrickej energie 470,000 EUR 8. December 2016
Trenčiansky samosprávny kraj Združená dodávka energií TSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 1,197,279 EUR 19. December 2016
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR 366,836 EUR 6. Júl 2013
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR 298,188 EUR 21. August 2014
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka zemného plynu pre organizácie rezortu MPSVR SR 446,498 EUR 21. August 2014
Mesto Nové Zámky Združená dodávka elektriny 441,902 EUR 6. Jún 2018
Obec Močenok Dodávka elektriny 84,819 EUR 23. November 2018
Trenčiansky samosprávny kraj Združená dodávka elektrickej energie 2,254,708 EUR 27. December 2018
Trenčiansky samosprávny kraj Združená dodávka energií TSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 533,403 EUR 19. December 2016
ENERGO-SK, a.s. Dodávka zemného plynu a elektrickej energie 389,367 EUR 26. Marec 2019
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Nákup plynu pre rezort MPSVR SR 8,000,000 EUR 11. Marec 2019
Trenčiansky samosprávny kraj Združená dodávka elektrickej energie 0 EUR 27. December 2018
Stredná odborná škola potravinárska Dodávka elektrickej energie 11,695 EUR 12. November 2018
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku 97,696 EUR 2. November 2018
Slovenský hydrometeorologický ústav Nákup a dodávka zemného plynu 107,321 EUR 31. December 2018
Mesto Gelnica Dodávka zemného plynu 43,590 EUR 26. Október 2018
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany Dodávka elektrickej energie 9,013 EUR 9. November 2018
Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, Štefánikova 432, Varín Dodávka zemného plynu 17,583 EUR 19. Október 2018
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zber údajov v rámci výskumu súčasného stavu a vývojových trendov občianskej spoločnosti na Slovensku 29,680 EUR 10. Máj 2019
Trenčiansky samosprávny kraj Združená dodávka elektrickej energie 642,280 EUR 27. December 2018
Mesto Nové Zámky Združená dodávka elektriny 0 EUR 6. Jún 2018
Mesto Levoča Dodávka zemného plynu 129,586 EUR 4. Júl 2017
Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach Dodávka elektrickej energie na rok 2018,2019 22,959 EUR 24. Júl 2017
Spojená škola internátna, M. Urbana 160/45, Námestovo Dodávka zemného plynu 27,660 EUR 1. August 2017
Reedukačné centrum Dodávka zemného plynu 48,678 EUR 16. Október 2017
Základná škola v Raslaviciach Dodávka elektrickej energie 18,329 EUR 16. November 2017
Mesto Trenčín Dodávka zemného plynu 50,605 EUR 23. November 2017
Slovenský hydrometeorologický ústav Nákup a dodávka zemného plynu 86,150 EUR 19. December 2017
Krajský súd v Banskej Bystrici Dodávka zemného plynu 20,320 EUR 17. Marec 2016
Národné osvetové centrum Mediálny priestor - inzercia na rok 2016_K2 8,244 EUR 4. Apríl 2016
Obec Hvozdnica Združená dodávka plynu 16,092 EUR 26. Máj 2016
Obec Oščadnica Dodávka elektrickej energie 113,866 EUR 20. Jún 2016
Mesto Levoča Dodávka zemného plynu 138,445 EUR 24. Jún 2016
Obec Štiavnik Združená dodávka plynu 29,147 EUR 7. September 2016
Výskumná agentúra Združená dodávka elektrickej energie 0 EUR 8. September 2016
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany Dodávka zemného plynu alebo ekvivalent 2,759 EUR 21. September 2016
Slovenský hydrometeorologický ústav Dodávka zemného plynu 71,866 EUR 20. Október 2016
Základná umelecká škola M.Moyzesa Dodávka zemného plynu 11,838 EUR 24. Október 2016
Obec Bystričany Dodávka zemného plynu 44,961 EUR 2. November 2016
TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá - mestská príspevková organizácia Dodávka elektrickej energie 9,167 EUR 14. November 2016
Mestská časť Košice - Krásna Dodávka elektrickej energie 0 EUR 30. November 2016
Základná umelecká škola Stará Turá Dodávka elektrickej energie 1,946 EUR 12. December 2016
Obec Raslavice Dodávka elektrickej energie 44,565 EUR 16. December 2016
Obec Dolný Hričov Dodávka zemného plynu 14,662 EUR 20. Apríl 2018
Obec Dobrá Voda Dodávka elektrickej energie 28,579 EUR 14. Máj 2018
Základná škola, G. Bethlena 41, Nové Zámky Združená dodávka elektriny 20,706 EUR 18. Máj 2018
Spojená škola Dodávka zemného plynu 10,743 EUR 3. September 2018
Mesto Trenčín Dodávka elektrickej energie 23,238 EUR 12. Jún 2018
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany Dodávanie elektrickej energie 14,535 EUR 28. Jún 2018
Základná škola Dodávka zemného plynu 33,487 EUR 21. September 2018
Mesto Malacky Elektromobil 27,500 EUR 21. September 2018
Mesto Trenčín Dodávka elektrickej energie 215,208 EUR 24. September 2018

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×