Dodávateľ

SEZAM, s.r.o.

Žilina
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: SEZAM, s.r.o.

IČO: 00633194

Adresa: Kvačalova 1, Žilina

Registračné číslo: 2017/10-PO-E6385

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 2. Október 2017

Záznam platný do: 2. Október 2020

Posledná zmena: 21. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 103 553,00 EUR 1 1
2016 79 166,50 EUR 15 15
2017 35 205,50 EUR 16 16
2018 37 389,66 EUR 7 7
2019 166,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 103 553,00 EUR 1 1
2016 79 166,50 EUR 15 15
2017 35 205,50 EUR 16 16
2018 37 389,66 EUR 7 7
2019 166,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 2 272,33 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 525,00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 20 11 732,37 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 5 724,14 EUR
Slovenské národné múzeum 2 1 052,00 EUR
Obytný súbor Krasňany, s.r.o. 3 30 049,00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 2 162 719,66 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 1 786,66 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 19 083,33 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1 14 900,00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 2 637,17 EUR
Stredná odborná škola drevárska 1 2 999,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Laminovaná drevotrieska a hranovacia páska Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 90 400,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
DTD-L, ABS hrana a príslušenstvo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 480,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
DTD-L, HDF, ABS hrana a príslušenstvo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 750,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drevotriesková doska laminátová (DTDL) a ABS hranovacia páska Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 100 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drevená dlážkovica LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 530,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
DTD-L, ABS hrana a príslušenstvo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 560,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
HDF, Sololit Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
DTD-L, ABS hrana a príslušenstvo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 950,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lamino hrany Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 100,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
DTD-L, ABS hrana a príslušenstvo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 100,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
smrekové drevo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
DTD-L, ABS hrana a príslušenstvo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 530,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
OSB doska Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 111,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drevotrieskové dosky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 275,89 EUR 2016 Tovary Nie 1
Preglejka Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 150,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drevotrieskové dosky na výrobu nábytku Obytný súbor Krasňany, s.r.o. 15 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drevotrieskové dosky na výrobu nábytku Obytný súbor Krasňany, s.r.o. 15 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drevotrieskové dosky na výrobu nábytku a zásteny a tesniace lišty k nim Obytný súbor Krasňany, s.r.o. 15 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
OSB doska Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 43,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
OSB doska Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 240,45 EUR 2017 Tovary Nie 1
stavebné rezivo - dosky Slovenské národné múzeum 240,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
DTD-L, ABS hrana a príslušenstvo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 300,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
DTD-L, ABS hrana a príslušenstvo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 100,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
DTD-L, ABS hrana a príslušenstvo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 195,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
DTD-L, ABS hrana a príslušenstvo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 5 400,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
preglejky, OSB dosky, laťovky Stredná odborná škola drevárska 3 600,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
DTD laminátová biela Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 50,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
DTD-L, ABS hrana a príslušenstvo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 940,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dubová cinkovaná škárovka Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 845,60 EUR 2017 Tovary Nie 1
DTD-L, ABS hrana a príslušenstvo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 178,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Preglejka stolárska Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
OSB dosky, stavebné rezivo Slovenské národné múzeum 812,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
DTD-L, ABS hrana a príslušenstvo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 100,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stolársky materiál a rezivo Akadémia Policajného zboru v Bratislave 15 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drevotrieskové dosky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 838,76 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drevotrieskové dosky laminátové a ABS hrany Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 34 856,91 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stavebné rezivo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 796,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
DTD-L, ABS hrana a príslušenstvo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 193,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drevotrieskové dosky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 300,05 EUR 2018 Tovary Nie 1
OSB a DHF dosky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 200,10 EUR 2019 Tovary Nie 1
+421417635220/7645997


robert.kirschner@sezam.eu

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 79 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Anton Ďuriš
Adresa:
Prostredná 685 Rosina 01322
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mieczyslaw Tomkow
Adresa:
Pietna 1 Žilina 01004
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Kamil Raček
Adresa:
Lietavská Svinná 296 Lietavská Svinná-Babkov 01311
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Kirschner
Adresa:
Pribinova 52 Žilina 01001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×