Dodávateľ

RCTT, s.r.o.

Bratislava-Ružinov
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: RCTT s. r. o.

IČO: 44282745

Adresa: Teslova 19, Bratislava

Registračné číslo: 2019/9-PO-E2396

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 27. September 2019

Záznam platný do: 27. September 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 100 946,00 EUR 2 2
2016 85 560,00 EUR 2 2
2017 2 708 333,00 EUR 1 1
2018 335 081,52 EUR 3 3
2019 324 902,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 100 946,00 EUR 2 2
2016 85 560,00 EUR 2 2
2018 3 043 414,52 EUR 4 4
2019 324 902,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 511 408,00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 3 043 414,52 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Terminál s príslušenstvom pre rádiový komunikačný systém SITNO. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 72 038,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Mimozáručné, servisné služby pre rádiový komunikačný systém SITNO Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 600,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Komplexné zabezpečenie podpory Systému SITNO Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 708 333,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Akumulátory a batérie pre zariadenia IKT Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 191 999,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálne rádiové systémy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 28 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálne rádiové systémy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 77 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup rádiostaníc s príslušenstvom a nákup náhradných dielov pre rádiokomunikačnú sieť Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 97 437,36 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup rádiostaníc s príslušenstvom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 74 261,66 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rádiostanice s príslušenstvom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 325 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
+421244462532

+421212545635

+421244462532
+421244889848
+421960317663


rctt@rctt.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 34 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Augustin Sobol
Adresa:
Vostrovská 32 Praha 6 - Dejvice 16000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
1. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Augustin Sobol
Adresa:
Vostrovská 32 Praha 6 - Dejvice 16000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
1. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Filip Sobol
Adresa:
Vostrovská 1463/32 Praha 6 - Dejvice 16000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
1. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
Adresa:
Vysoká 2/B Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
Meno:
VGD SLOVAKIA s. r. o.
Adresa:
Moskovská 13 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 20.02.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 1.06.2017 do: 20.02.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×