Dodávateľ

ASANARATES s.r.o.

Košice
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ASANARATES s.r.o.

IČO: 36606693

Adresa: Park Angelinum 4, Košice

Registračné číslo: 2019/10-PO-B1415

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 4. Október 2019

Záznam platný do: 4. Október 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 130 560,00 EUR 2 2
2016 328 937,32 EUR 9 9
2017 35 682,50 EUR 3 3
2018 9 419,17 EUR 3 3
2019 8 380,00 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 130 560,00 EUR 2 2
2016 328 937,32 EUR 9 9
2017 35 682,50 EUR 3 3
2018 9 419,17 EUR 3 3
2019 8 380,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 8 220,00 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 211 836,00 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 3 36 282,50 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 7 599,00 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 2 499,17 EUR
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 1 95 040,00 EUR
Mesto Košice 2 95 020,00 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 4 992,00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 619,00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 3 458,00 EUR
Detská fakultná nemocnica Košice 1 10 833,32 EUR
Národný onkologický ústav 1 29 500,00 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 2 480,00 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1 6 600,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Deratizačné služby Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 80 000,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Deratizácia zberných miest komunálneho odpadu (stanovištia kontajnerov) a verejného priestranstva v ich bezprostrednom okolí na území mesta Košice a územia asanačného pásma v majetku mesta Košice Mesto Košice 30 000,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 211 836,00 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Vykonávanie deratizačných služieb Mesto Košice 72 000,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Vykonávanie deratizačných a dezinsekčných služieb v priestoroch objektu Objednávateľa Národný onkologický ústav 43 152,46 EUR 2016 Služby Nie 1
Vykonávanie deratizácie a dezinsekcie podľa požiadaviek verejného obstarávateľa Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 804,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Vykonávanie deratizačných a dezinsekčných služieb v priestoroch objektu objednávateľa Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 300,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Chemický postrek buriny pri oplotení ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 145,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Jarná a jesenná deratizácia a dezinsekcia na 48 mesiacov v obci Starý Smokovec Úrad vlády Slovenskej republiky 6 220,80 EUR 2016 Služby Nie 1
Vzdušná dezinfekcia, dezinsekcia, deratizačné služby, riedenie a dodávka dezinfekčných roztokov Detská fakultná nemocnica Košice 19 800,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Dezinfekčné a dezinsekčné služby Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 11 851,97 EUR 2016 Služby Nie 1
Dezinfekčné a dezinsekčné služby pre objekty v rámci SR Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35 223,94 EUR 2017 Služby Nie 1
Chemický postrek buriny pri oplotení ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 145,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Deratizácia Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 11 040,00 EUR 2017 Služby Nie 1
2 Komplexná plošná a ochranná deratizácia v období jar a jeseň ( 2x ročne) BA, S, TL Ústredie ľudovej umeleckej výroby 500,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Deratizácia a dezinsekcia objektov Akadémia Policajného zboru v Bratislave 15 000,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Deratizácia a dezinsekcia objektov, čistenie pivničných, povalových a komerčných priestorov Technická univerzita v Košiciach 10 000,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Komplexná plošná a ochranná deratizácia v období jar a jeseň BB Ústredie ľudovej umeleckej výroby 280,00 EUR 2019 Služby Nie 1
Deratizácia objektov - stred Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 400,40 EUR 2019 Služby Nie 1
Deratizácia objektov - východ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 400,00 EUR 2019 Služby Nie 1http://www.asanarates.sk


+421908960333

+421556339477

+421556339477
+421556339477


asanarates@asanarates.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 85 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Daniel Leysek
Adresa:
Klimkovičova 27 Košice - mestská časť Sídlisko KVP 04023
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
24. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marián Leysek
Adresa:
Park Angelinum 4 Košice - mestská časť Staré Mesto 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
22. Marec 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marián Leysek
Adresa:
Park Angelinum 4 Košice - mestská časť Staré Mesto 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
24. Máj 2017
Záznam do:
22. Marec 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marián Leysek
Adresa:
Park Angelinum 4 Košice - mestská časť Staré Mesto 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Daniel Leysek
Adresa:
Klimkovičova 27 Košice 040 23
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Hopferova s.r.o.
Adresa:
Bajzova 2 Košice - mestská časť Staré Mesto 04001
Meno:
Advokátska kancelária Illeš, Šimčák & Partners, s.r.o.
Adresa:
Floriánska 19 Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01
Meno:
Advokátska kancelária Illeš, Šimčák & Partners, s.r.o.
Adresa:
Štúrova 27 Košice - mestská časť Staré Mesto 04001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 2.01.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 22.03.2018 do: 2.01.2019

StiahniZáznam platný od: 24.05.2017 do: 22.03.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×