Dodávateľ

KURTA spol. s r.o.

Banská Bystrica
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
1.6

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: KURTA spol. s r.o.

IČO: 31592490

Adresa: Partizánska 89, Banská Bystrica

Registračné číslo: 2020/7-PO-E5880

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 27. Júl 2020

Záznam platný do: 27. Júl 2023

Posledná zmena: 28. Júl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 784 360,00 EUR 3 4
2015 29 333 450,00 EUR 6 7
2016 241 400,00 EUR 2 2
2017 217 800,00 EUR 2 2
2018 255 150,00 EUR 2 2
2019 1 320 700,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 669 460,00 EUR 2 3
2015 29 296 950,00 EUR 6 7
2016 392 800,00 EUR 3 3
2017 217 800,00 EUR 2 2
2018 255 150,00 EUR 2 2
2019 1 320 700,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 29 155 750,00 29155750.00 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1 73 500,00 73500.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 6 1 101 700,00 1101700.00 EUR
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 1 203 900,00 203900.00 EUR
Intech Slovakia, s.r.o. 1 593 800,00 593800.00 EUR
Mesto Galanta 1 114 900,00 114900.00 EUR
ELEKTRO RECYCLING, s.r.o. 1 181 650,00 181650.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 58 200,00 58200.00 EUR
Ľupčianka, s.r.o. 2 267 500,00 267500.00 EUR
Obec Ružindol 1 401 960,00 401960.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nákup a dodávka nákladného vozidla s viacúčelovým podvozkom MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 170 840,00 170840.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákladné vozidlá Intech Slovakia, s.r.o. 608 872,00 608872.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Vybavenie na zber separovaného odpadu Ľupčianka, s.r.o. 267 500,00 267500.0 EUR 2014 Tovary Áno 2
Zberný dvor v obci Ružindol Obec Ružindol 401 960,00 401960.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Špeciálna hasičská a záchranarska technika II. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 864 530,00 3864530.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Špeciálna hasičská a záchranárska technika II. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 17 583 334,00 17583334.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákladné vozidlo na kontajnery, veľkoobjemové naťahovacie kontajnery Mesto Galanta 137 880,00 137880.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Špeciálna hasičská a záchranarska technika II. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 151 400,00 151400.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákladné autá. Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 508 000,00 508000.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Zvýšenie efektivity procesov spracovania odpadov pre opätovné použitie ELEKTRO RECYCLING, s.r.o. 795 114,00 795114.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nové nákladné auto s hydraulickou rukou na ťahanie prívesov na odvoz dreva. Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 194 000,00 194000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nový príves na odvoz dreva s novou kompatibilnou klietkou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 56 000,00 56000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové nákladné auto na odvoz dreva s príslušenstvom. Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 159 700,00 159700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Úžitkové (nákladné) vozidlo do 7,5 tony na prevoz kontajnérov s hákovým nakladačom s dvomi kontajnermi 9 m3 Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 70 000,00 70000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nosič výmenných nadstavieb kategórie N3G (4x4) Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 73 500,00 73500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka ťahačov návesov s usporiadaním náprav 6x4 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 303 625,00 1303625.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Nový ťahač návesov s nadstavbou a hydraulickou rukou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 192 800,00 192800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
+421484144111


kurta@kurta.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 15 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Štefan Kurta
Adresa:
Kalinčiakova 2 Banská Bystrica 974 05
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Štefan Kurta
Adresa:
Kalinčiakova 2 Banská Bystrica 974 05
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Ulianko & partners, s.r.o.
Adresa:
Nám. SNP 37 Zvolen 96001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 3.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×