Obstarávanie

Špeciálna hasičská a záchranárska technika II.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
17 583 334,00
Konečná suma(Bez DPH):
123 656 649,00
Zaplatené:
703.26%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34144000-8
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
5

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka nasledovnej špeciálnej hasičskej a záchranárskej techniky II., bližšie špecifikovanej v prílohe č. 1 súťažných podkladov Opis predmetu zákazky: a) automobilový nosič kontajnerov 4x4 v predpokladanom množstve 50 ks; b) automobilový nosič kontajnerov 6x6 v predpokladanom množstve 30 ks; c) automobilový nosič kontajnerov 8x8 v predpokladanom množstve 20 ks; d) mobilná cisterna pre zásobovanie palivom v predpokladanom množstve 8 ks; e) nákladný automobil sklápací + podval na prevoz špeciálnej techniky v predpokladanom množstve 10 ks.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
STABO, s.r.o. 5 22 937 300,00 0% EUR 6. August 2015 68195
TANAX TRUCKS a. s. 5 22 988 100,00 0% EUR 6. August 2015 68196
HYCA s.r.o. 5 25 232 999,00 0% EUR 6. August 2015 68197
KURTA spol. s r.o. 5 26 239 000,00 0% EUR 6. August 2015 68198
KOBIT, spol. s r.o. 5 26 259 250,00 0% EUR 6. August 2015 68199

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č.p. OVO-2015_000604-003 k RD č. OVO2-2015/000336-0003044/2015 7. Marec 2016 7. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630698/content/500364/download","filename":"celkova_suma_plnenia_HYCA_003.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka spol. KOBIT, spol. s r.o. časť "OSTATNÉ" a časť "KRITÉRIÁ" 12. September 2017 12. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874007/content/564453/download","filename":"1.Osobné postavenie+techn.sposobilost.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874007/content/564454/download","filename":"2.Vyplnené formuláre.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874007/content/564455/download","filename":"3.Techn.specifikace.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874007/content/564456/download","filename":"4.Vyplněné formuláre.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874007/content/564457/download","filename":"Kritéria-Štruktur.rozpočet ceny.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 23. September 2015 23. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/240902/content/108868/download","filename":"2_Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti_22052015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/240902/content/108869/download","filename":"6_Dodatok k zápisnici z posúdenia splnenia podmienok účasti_07072015.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov II. - Špeciálna hasičská a záchranárska technika II. 20. Apríl 2015 20. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/240908/content/108982/download","filename":"Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov II. _podla_rozdelovnika_redigováno.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 14. August 2015 14. August 2015 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Kúpna zmluva č.p. OVO-2015_000604-002 k RD č. OVO2-2015/000336-0003044/2015 7. Marec 2016 7. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630701/content/500371/download","filename":"HYCA_ OVO-2015_000604-002 - FA plnenie 2.polrok 2015.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 20. August 2015 20. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/240896/content/109484/download","filename":"Správa o zákazke - Špeciálna hasičská a záchranárska technika II..pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 23. September 2015 23. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/240905/content/108900/download","filename":"3_Zápisnica z vyhodnotenia časti ponúk označených ako OSTATNE_05062015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/240905/content/108901/download","filename":"5_Zápisnica z vyhodnotenia časti ponúk označených ako KRITERIA_23062015.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka spol STABO, s.r.o. - časti ponuky "OSTATNÉ" a "KRITÉRIÁ" 12. September 2017 12. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873935/content/563288/download","filename":"časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873935/content/563289/download","filename":"vlastný návrh plnenia predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873935/content/563290/download","filename":"časť Kritéria.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Kúpna zmluva č.p. OVO-2015_000604-003 k RD č. OVO2-2015/000336-0003044/2015 7. Marec 2016 7. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630700/content/500369/download","filename":"HYCA_ OVO-2015_000604-003 - FA plnenie 2.polrok 2015.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka spol TANAX TRUCKS a.s. - časti ponuky "OSTATNÉ" a "KRITÉRIÁ" 12. September 2017 12. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873959/content/563355/download","filename":"Ponuka_OSTATNE_HT2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873959/content/563356/download","filename":"Ponuka_Kriteria_HT2.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 23. September 2015 23. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/240899/content/108771/download","filename":"1_Zapisnica_z_otvarania_ponuk_cast _OSTATNE_24042015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/240899/content/108772/download","filename":"4_Zápisnica z otvárania časti ponúk označených ako_KRITERIA_16062015.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 14. August 2015 14. August 2015 []
Ponuky uchádzačov Ponuka spol. HYCA s.r.o. - časti ponuky "OSTATNÉ" a "KRITÉRIÁ" 12. September 2017 12. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873992/content/563896/download","filename":"Ostatné - špeciálna hasičská a záchranárska technika II. (2).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873992/content/563897/download","filename":"Kritériá- špeciálna hasičská a záchranárska technika II..pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. OVO-2015/000604-004 k RD č. OVO2-2015/000336-0003122/2015 16. August 2016 16. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/703932/content/438962/download","filename":"KURTA OVO-2015_000604-001_plnenie zmluvy 2.polrok 2015.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka spol KURTA spol. s r.o. - časti ponuky "OSTATNÉ" a "KRITÉRIÁ" 12. September 2017 12. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873994/content/563926/download","filename":"Predne strany a identifikačné údaje.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873994/content/563927/download","filename":"Štrukturovany rozpočet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873994/content/563928/download","filename":"Predná strana a informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873994/content/563929/download","filename":"Cestne prehlasenie o bankach.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873994/content/563930/download","filename":"Cestne prehlasenie o obrate.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873994/content/563931/download","filename":"Cestne prehlasenie o registracii na UVO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873994/content/563932/download","filename":"Cestne prehlasenie o spolocnikoch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873994/content/563933/download","filename":"Cestne prehlasenie splnenie zakona podla par.33.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873994/content/563934/download","filename":"Cestne prehlasenie splnenie zakona podla par.33.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873994/content/563935/download","filename":"Potvrdene referencie od 4 odberatelov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873994/content/563936/download","filename":"Priloha c.4A SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873994/content/563937/download","filename":"Opis predmetu obstarávania.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873994/content/563938/download","filename":"Ramcova dohoda podla prilohy c.2 SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873994/content/563939/download","filename":"Referencie komplet zoznam.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873994/content/563940/download","filename":"Splnomocnenie KURTA na Cimerman.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873994/content/563941/download","filename":"Supis predkladanych kontajnerov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873994/content/563942/download","filename":"Vypis o OR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873994/content/563943/download","filename":"Vypis z Registra podnikatelov.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 14. Júl 2015 14. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/240917/content/108808/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov - Špeciálna hasičská a záchranárska technika II..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka spol. WAWRZASZEK ISS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA časť "OSTATNÉ" a časť "KRITÉRIÁ" 12. September 2017 12. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874065/content/564701/download","filename":"Nabídka WISS Kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874065/content/564702/download","filename":"Nabídka WISS ostatné.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov - Špeciálna hasičská a záchranárska technika II. 1. Apríl 2015 1. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/240911/content/109138/download","filename":"Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov - podla rozdelovnika_redigovane.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka spol. Magirus GmbH časť "OSTATNÉ" a časť "KRITÉRIÁ" 12. September 2017 12. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874071/content/564731/download","filename":"Rozpocet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874071/content/564732/download","filename":"Vyhlasenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874071/content/564733/download","filename":"Vyhlasenie4A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874071/content/564734/download","filename":"VyhlasenieSpolocnici.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874071/content/564735/download","filename":"RamcovaDohoda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874071/content/564736/download","filename":"SpecTab1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874071/content/564737/download","filename":"SpecTab2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874071/content/564738/download","filename":"SpecTab3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874071/content/564739/download","filename":"SpecTab4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874071/content/564740/download","filename":"SpecTab5.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka spol. KOBIT - SK, s.r.o. časť "OSTATNÉ" a časť "KRITÉRIÁ" 12. September 2017 12. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874012/content/564513/download","filename":"Kritériá 01-03, KOBIT-SK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874012/content/564514/download","filename":"Ostatné 01-24, KOBIT-SK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874012/content/564515/download","filename":"Ostatné 25-58, KOBIT-SK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874012/content/564516/download","filename":"Ostatné 59-60, KOBIT-SK.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č.p. OVO-2015_000604-002 k RD č. OVO2-2015/000336-0003044/2015 7. Marec 2016 7. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630695/content/500355/download","filename":"celkova_suma_plnenia_HYCA_002.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 5. Marec 2015 5. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/240890/content/108940/download","filename":"Súťažné podklady - Špeciálna hasičská a záchranárska technika II. - profil - 5.3.2015.pdf"}]
Zmluva Zmluva 14. August 2015 14. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/240923/content/108838/download","filename":"Rámcová dohoda OVO2-2015_000336 - 0003183_2015 - STABO, s.r.o._redigované.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/240923/content/108839/download","filename":"Rámcová dohoda OVO2-2015_000336 - 0003190_2015 -TANAX TRUCKS a.s._redigované.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/240923/content/108840/download","filename":"Rámcová dohoda OVO2-2015_000336 - 0003044_2015 - HYCA s.r.o._redigované.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/240923/content/108841/download","filename":"Rámcová dohoda OVO2-2015_000336 - 0003122_2015 - Kurta, s.r.o._redigované.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/240923/content/108842/download","filename":"Rámcová dohoda OVO2-2015_000336 - 0003113_2015 - KOBIT, spol. s r.o._redigované.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 14. August 2015 14. August 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 14. August 2015 14. August 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 14. August 2015 14. August 2015 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×