Dodávateľ

VPS Vysoké Tatry, s.r.o.

Vysoké Tatry
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: VPS Vysoké Tatry, s.r.o.

IČO: 43795773

Adresa: Starý Smokovec 45, Vysoké Tatry

Registračné číslo: 2020/3-PO-F2516

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 10. Marec 2020

Záznam platný do: 10. Marec 2023

Posledná zmena: 4. Apríl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 267 102,00 EUR 2 2
2016 401 859,00 EUR 3 3
2017 280 655,00 EUR 2 2
2018 239 126,00 EUR 1 1
2019 247 827,00 EUR 1 1
2020 75 345,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 267 102,00 EUR 2 2
2016 401 859,00 EUR 3 3
2017 280 655,00 EUR 2 2
2018 239 126,00 EUR 1 1
2019 247 827,00 EUR 1 1
2020 75 345,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Obec Veľký Slavkov 2 160 325,00 160325.00 EUR
Región Vysoké Tatry 8 1 351 589,00 1351589.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Údržba miestnych komunikácií 2016 Región Vysoké Tatry 155 833,00 155833.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Údržba verejnej zelene 2016 Región Vysoké Tatry 108 333,00 108333.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Nakladanie s odpadmi Obec Veľký Slavkov 84 980,00 84980.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Údržba miestnych komunikácií 2015 Región Vysoké Tatry 155 833,00 155833.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Údržba verejnej zelene 2015 Región Vysoké Tatry 69 166,00 69166.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Údržba verejnej zelene 2017 Región Vysoké Tatry 80 813,00 80813.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Údržba miestnych komunikácií 2017 Región Vysoké Tatry 199 842,00 199842.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Údržba miestnych komunikácií 2018 Región Vysoké Tatry 239 126,00 239126.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Údržba miestnych komunikácií v časti mesta Vysoké Tatry 2019 Región Vysoké Tatry 273 250,00 273250.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve v obci Veľký Slavkov Obec Veľký Slavkov 68 612,00 68612.0 EUR 2020 Služby Nie 1
+421524422587


mirilovicova@vpstatry.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 17 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Juraj Husovský
Adresa:
Tatranská Lomnica Vysoké Tatry 05960
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
27. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ján Mokoš
Adresa:
Tatranské Zruby 1 Vysoké Tatry 062 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
4. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Dalibor Kišš
Adresa:
Miletičova 72 Bratislava - mestská časť Ružinov 82109
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Zoltán Berger
Adresa:
Dolný Smokovec 30 Vysoké Tatry 05981
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Pavel Schlaffer
Adresa:
Tatranská Kotlina Vysoké Tatry 05954
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
4. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Katarína Bednárová
Adresa:
Tatranská Lomnica Vysoké Tatry 05960
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Varholák
Adresa:
Starý Smokovec Vysoké Tatry 06201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Darina Jatiová
Adresa:
Dolný Smokovec Vysoké Tatry 05981
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
27. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ladislav Holík
Adresa:
Šafárikova 15 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. August 2017
Záznam do:
13. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Milan Manik
Adresa:
Vyšné Hágy Vysoké Tatry 05984
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
4. August 2017
Záznam do:
27. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Michal Hanč BSBA
Adresa:
Tatranská Lomnica 38 Vysoké Tatry 05960
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. August 2017
Záznam do:
27. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing., CSc. Peter Danko
Adresa:
271 Stará Lesná 05952
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Zoltán Berger
Adresa:
Dolný Smokovec 30 Vysoké Tatry 05981
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Hudzík & Partners s.r.o.
Adresa:
Mnoheľova 15 Poprad 05801

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 13.02.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 27.02.2019 do: 13.02.2020

StiahniZáznam platný od: 4.08.2017 do: 27.02.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×