Dodávateľ

DevelopNet, s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: DevelopNet, s. r. o.

IČO: 45565767

Adresa: Záhumenská 4/F, Bratislava

Registračné číslo: 2019/7-PO-F897

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 31. Júl 2019

Záznam platný do: 31. Júl 2022

Posledná zmena: 20. Máj 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 482 700,00 EUR 1 1
2015 326 122,00 EUR 1 1
2016 4 744 232,00 EUR 9 9
2017 86 860,00 EUR 1 1
2019 10 500,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 482 700,00 EUR 1 1
2016 5 070 354,00 EUR 10 10
2017 86 860,00 EUR 1 1
2019 10 500,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 346 495,00 346495.00 EUR
Obec Košariská 1 95 684,00 95684.00 EUR
Obec Janíky 1 119 516,00 119516.00 EUR
Obec Lúč na Ostrove 2 99 045,00 99045.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 5 5 772 712,00 5772712.00 EUR
Obec Jalšové 1 119 602,00 119602.00 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 86 860,00 86860.00 EUR
FC Petržalka akadémia 1 10 500,00 10500.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rekonštrukcia domov smútku a ich okolia v obci Lúč na Ostrove Obec Lúč na Ostrove 49 723,00 49723.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia domu smútku a jeho okolia v ocbi Lúč na Ostrove, časť Malá Lúč Obec Lúč na Ostrove 49 322,00 49322.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Jalšové Obec Jalšové 119 602,00 119602.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Vybudovanie transformačnej stanice pre Átriové domky, Mlyny UK Univerzita Komenského v Bratislave 93 890,00 93890.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Budovanie kabelážnych systémov Univerzita Komenského v Bratislave 1 400 000,00 1400000.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu a jeho okolia v obci Janíky Obec Janíky 119 987,00 119987.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Oprava havarijného stavu transformátorovej stanice TS -935 FEI Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 288 597,00 288597.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia domu smútku a jeho okolia v obci Košariská Obec Košariská 95 684,00 95684.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Zlepšenie podmienok výučbového procesu odstránenie nedostatkov, skvalitnenie technických a užívateľských parametrov, zvýšenie energetickej efektívnosti pavilónov FMFI UK Bratislava Univerzita Komenského v Bratislave 1 490 000,00 1490000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Dodávka softvéru a súvisiacich služieb pre potreby UK Univerzita Komenského v Bratislave 326 122,00 326122.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Oprava havarijného stavu fasád pavilónov FMFI UK Bratislava Univerzita Komenského v Bratislave 3 315 860,00 3315860.0 EUR 2016 Práce Neuvedené 1
Štruktúrovaný kabelážny systém. Výskumný ústav vodného hospodárstva 86 860,00 86860.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia veľkej a malej telocvične FC Petržalka akadémia 12 600,00 12600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1http://www.developnet.sk


+421907740700


rastislav.onder@developnent.sk
rastislav.onder@developnet.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 66 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Rastislav Onder
Adresa:
Nejedlého 7 Bratislava 84102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Rastislav Onder
Adresa:
Nejedlého 7 Bratislava 84102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
20. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Martin Paškala
Adresa:
Záhradnícka 27 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81107

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 20.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×