Vyhlásené obstarávanie

Školenie/stáže pre majstrov odbornej výchovy (MOV) a učiteľov odborných predmetov (UOP)


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 000 000,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
80510000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Otvorená
Dátum vyhlásenia:
1. December 2014
Lehota na predkladanie ponúk:
12. Január 2015
Dátum otvárania ponúk:
12. Január 2015
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
4procurement s.r.o., Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava.
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Áno
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Neuvedené
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena
    Detailné kritéria vo vestníku chýbajú

Opis obstarávania

Zákazka je zložená z nasledovných častí, ktoré tvoria jeden celok: (1). Vzdelávanie v oblasti elektrotechniky (2). Vzdelávanie v oblasti služieb učebný odbor kaderník (3). Vzdelávanie v oblasti technickej a aplikovanej chémie (4). Vzdelávanie v oblasti potravinárstva (5). Vzdelávanie v oblasti stavebníctva (6). Akreditovanie študijných programov/kurzov (7). Realizácia pilotných školení a príprava kurikúl Cieľom verejného obstarávania je vybrať jedného uchádzača, ktorý v dobe trvania projektu v roku 2014 zrealizuje 5 pilotných školení a následne v rokoch 2015 a 2016 doškolia v stanovených odboroch majstrov odbornej výchovy (MOV) a učiteľov odborných predmetoch (UOP) aj na ostatných školách na Slovensku, kde sa určené odbory vyučujú. Vyškolených bude 50 MOV a UOP v pilotnej časti a 550 MOV a učiteľov pri štandardných školeniach, pričom dodávateľ zabezpečí také podmienky školenia, aby vyhovovali potrebám praktickej prípravy, zabezpečí účasť MOV a UOP, vykoná preverenie nadobudnutých vedomostí a vystaví certifikáty o absolvovaní školení. Uchádzač pripraví školenia v súčinnosti so švajčiarskym partnerom a obstarávateľom a zabezpečí certifikovanie jednotlivých kurzov, vyškolí multiplikátorov pre každé školenie a odovzdá licenciu na neobmedzené používanie know-how obstarávateľovi. Trvanie jedného školenia 3 dni. Počet účastníkov jedného školenia: max 15 účastníkov, pričom za optimálnu skupinu sa považuje 10 MOV a UOP. Obsah školenia: Nové trendy v danom sektore s ohľadom na aktuálne požiadavky trhu práce. (1). Vzdelávanie v oblasti elektrotechniky (2). Vzdelávanie v oblasti služieb učebný odbor kaderník (3). Vzdelávanie v oblasti technickej a aplikovanej chémie (4). Vzdelávanie v oblasti potravinárstva (5) Vzdelávanie v oblasti stavebníctva

Doplňujúce informácie

Vo vestníku neboli nájdené doplňujúce informácie.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×