Vyhlásené obstarávanie

Zavádzanie informačno-komunikačných technológií


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
53 500,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
48800000-6
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Dátum vyhlásenia:
29. Júl 2014
Lehota na predkladanie ponúk:
15. August 2014
Dátum otvárania ponúk:
15. August 2014
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným, Kominárska 2-4, 831 04 Bratislava
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Neuvedené
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa


Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska

  • 70 % Cena
  • 30 % Lehota poskytnutia služby v kalendárnych dňoch

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je zavedenie informačno-komunikačných technológií

Doplňujúce informácie

Žiadosť o súťažné podklady posiela záujemca písomne poštou na adresu SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s r.o., Starosaská 15, 052 01 Spišská Nová Ves. V prípade zaslania žiadosti elektronicky, na adresu svt@svt.sk. Súťažné podklady budú poskytnuté osobne alebo elektronicky v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod. V žiadosti o súťažné podklady záujemca uvedie svoje obchodné meno, sídlo, adresu pre poštový styk, meno, číslo telefónu a e-mailovú adresu kontaktnej osoby. V žiadosti o súťažné podklady je potrebné, aby nedochádzalo k nedorozumeniam uviesť názov zákazky, číslo vestníka VO, v ktorom bola uverejnená a kód zákazky.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×