Výberové konanie

VK/2018/4085 - štátny radca


Detaily výberového konania


Názov:
VK/2018/4085 - štátny radca

Aktuálny stav:
Vyhlásený výsledok - neúspešné
Druh výberového konania:
užšie vnútorné výberové konanie
Počet obsadzovaných miest:
1
Dátum vyhlásenia:
19. Jún 2018
Termín na podanie žiadosti:
28. Jún 2018

Služobný úrad:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo služobného úradu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336
Organizačný útvar:
Odbor spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP)
Okruh uchádzačov:
štátni zamestnanci a nadbytoční štátni zamestnanci služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie

Odbor štátnej služby:
2.25 - Zahraničné veci
Funkcia:
štátny radca
Vedúci štátny zamestnanec:
Druh štátnej služby:
dočasná štátna služba na zastupovanie štátneho zamestnanca, ktorý je dočasne vyslaný na vykonávanie štátnej služby do cudziny
Miesto výkonu:
Hlboká cesta 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 83336

Najnáročnejšia činnosť:

Koordinovanie štátnej služby v oblasti Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ na úrovni MZVaEZ SR.

Detaily:

- príprava a tvorba inštrukcií na rokovania PS RELEX v Bruseli a koordinácia prípravy rokovaní Politického a bezpečnostného výboru (PSC);
- sledovanie stavu a vývoja sankčnej politiky EÚ a zverejňovanie aktuálnych informácií na webovej stránke ministerstva;
- podieľa sa na príprave podkladov pre zasadnutia Rady pre zahraničné záležitosti (FAC);
- ad hoc príprava analytických materiálov v oblasti SZBP;
- príprava podkladových materiálov na rokovania pre riadiacich pracovníkov MZVaEZ SR v oblasti SZBP;
- vytvára koncepčné a pozičné dokumenty a stanoviská MZVaEZ SR v oblasti SZBP. Vyhodnocuje vývoj v oblasti SZBP a navrhuje príslušné opatrenia a strategické kroky;
- zúčastňuje sa rokovaní predstaviteľov SR s partnermi z EÚ, členských krajín, ostatných krajín a medzinárodných organizácií v oblasti SZBP.


Predpoklady:

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu ovládanie štátneho jazyka bezúhonnosť

Odpis z registra trestov:
Nie
Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Cudzí jazyk:
Anglický (B2 – Úroveň stredne-pokročilá) ďalší cudzí jazyk (B2 – Úroveň stredne-pokročilá)
Zdravotná spôsobilosť:
Nie

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky:
Áno
Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Tajné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto

Ďalšie požiadavky:

- certifikát SECRET EU,
- motivácia,
- adaptabilita a flexibilita,
- analytické, koncepčné a strategické myslenie,
- znalosť rozhodovacích mechanizmov EÚ,
- znalosť základov sankčnej politiky EÚ.


Miesto na podanie elektronickej žiadosti:
https://open.slovensko.sk/vk
Miesto na podanie papierovej žiadosti:
Hlboká cesta 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania:
26.7.2018
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania:
MZVaEZ SR
Spôsob vykonania výberového konania:
písomná časť a ústna časť

Kontaktná osoba


Meno:
Mgr. Martina Kosnáčová
Telefónne číslo:
+421259782115


Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×