Nezaradený subjekt

BIOPLYN HOROVCE 3, s. r. o.

Horovce
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: , Horovce

Záznam platný od: 23. Február 2019

Záznam platný do:


Typ: Právnická osoba

Adresa: , Horovce

Záznam platný od: 27. Jún 2018

Záznam platný do: 22. Február 2019


Typ: Právnická osoba

Adresa: 106, Horovce

Záznam platný od: 16. Február 2018

Záznam platný do: 27. Jún 2018


Typ: Právnická osoba

Adresa: 106, Horovce

Záznam platný od: 3. August 2017

Záznam platný do: 15. Február 2018


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Viac info na webe Ministerstva spravodlivosti.

Osobné údaje konečných užívateľov výhod sú spracúvane na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Henrich Kiš
Adresa:
Na Bielenisku 4834/20 Pezinok 902 01
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
28. Jún 1975
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
22. Február 2019

Meno:
Peter Hrdý
Adresa:
Hrubá Borša 92523
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
30. December 1986
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
22. Február 2019

Meno:
Peter Hrdý
Adresa:
Hrubá Borša 92523
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
30. December 1986
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
27. Jún 2018
Záznam do:
22. Február 2019

Meno:
Ing. Henrich Kiš
Adresa:
Na Bielenisku 4834/20 Pezinok 902 01
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
28. Jún 1975
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
27. Jún 2018
Záznam do:
22. Február 2019

Meno:
Juraj Cíbik
Adresa:
Horovce 02062
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
11. Júl 1979
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
15. November 2017
Záznam do:
27. Jún 2018

Meno:
Mgr. Peter Michalovič
Adresa:
Donská Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
5. Jún 1953
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
15. November 2017
Záznam do:
27. Jún 2018

Meno:
Miroslav Chupáč
Adresa:
Horovce 02062
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
23. Apríl 1964
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
3. August 2017
Záznam do:
15. November 2017

Meno:
Peter Cíbik
Adresa:
Horovce 02062
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
30. Január 1982
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
3. August 2017
Záznam do:
15. November 2017

Meno:
Mgr. Peter Michalovič
Adresa:
Donská Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
5. Jún 1953
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
3. August 2017
Záznam do:
15. November 2017

Meno:
JUDr. Ivan Roháč
Adresa:
Záhradná 26 Humenné 06601
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
6. Júl 1984
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
3. August 2017
Záznam do:
15. November 2017

Meno:
Pavol Michalovič
Adresa:
Donská Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
26. November 1982
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
3. August 2017
Záznam do:
15. November 2017

Meno:
Ing. Rastislav Velič
Adresa:
Horné Obdokovce 369 Horné Obdokovce 956 08
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
23. Júl 1973
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
3. August 2017
Záznam do:
15. November 2017

Meno:
Ing. Milan Hudák
Adresa:
Vihorlatská 5 Snina 06901
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
15. November 1965
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
3. August 2017
Záznam do:
15. November 2017

Meno:
Ing. Peter Krištofovič
Adresa:
Chrasťova 12314/19 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
16. Apríl 1972
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
3. August 2017
Záznam do:
15. November 2017

Meno:
Ing. Pavol Krúpa
Adresa:
Trstínska 11 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
5. Marec 1972
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
3. August 2017
Záznam do:
15. November 2017

Meno:
Ing. Henrich Kiš
Adresa:
Na Bielenisku 4834/20 Pezinok 902 01
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
28. Jún 1975
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
3. August 2017
Záznam do:
15. November 2017

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
URBÁNI & Partners s.r.o.
Adresa:
Skuteckého 17 Banská Bystrica 97401
Meno:
JUDr. Juraj Klimčo
Adresa:
Štefániková 9 Trenčianske Teplice 914 51
Meno:
JUDr.Juraj Klimčo s.r.o.
Adresa:
Bobot 91325

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 22.02.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 27.06.2018 do: 22.02.2019

StiahniZáznam platný od: 15.02.2018 do: 27.06.2018

StiahniZáznam platný od: 15.11.2017 do: 15.02.2018

StiahniZáznam platný od: 3.08.2017 do: 15.11.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
BENE

VERIFIKAČNÝ DOKUMENTv zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o tegistri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

OPRÁVNENÁ OSOBA: URBÁNI 8: Partners s.r.o.
IČO: 36 646 181
Sídlo: Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, SR.
V mene spoločnosti koná: JUDr. Juraj Remšík, konateľ
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, Oddiel: Sto, Vložka č.: 11334/S

/ďalej ako „oprávnená osoba“/

PARTNER VEREJNÉHO

SEKTORA: BIOPLYN HOROVCE 3, s. r. o.
1ČO: 47 168 099
Sídlo: 020 62 Horovce 106, SR.
V mene spoločnosti konajú: Ing. Hentich Kiš, konateľ

Peter Hrdý, konateľ

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 28304/R

[ďalej ako „partner“ /

1.
Predmet verifikačného dokumentu

Identifikácia konečného užívateľa výhod pri zmene oprávnenej osoby partnera verejného sektora
v. registri partnetov vetejného sektora.

II.
Informácie a podklady, na základe ktorých bola identifikovaná osoba končeného
užívateľa výhod partnera

Výpis z Obchodného tegistra SR partnera,

Úplné znenie Spoločenskej zmluvy partnera (t.j. aktuálne znenie),

Úplné znenie Zakladateľskej listiny REDSIDE investiční společnost, a.s.:

Úplné znenie Zakladateľskej listiny RVR Czech, s.t.o.

Úplný výpis spoločnosti REDSIDE investiční společnost, a.s., so sídlom V Celnici 1031/4, 110
00 Praha 1 — Nové Mčsto, Česká republika, IČ: 242 44 601, z obchodného tegistra Mestského
súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 18362 (ďalej len ako „REDSIDE, a.s.“):

Úplný výpis spoločnosti RVR Czech, s.r.o., so sídlom V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 — Nové
Mésto, Česká republika, 1Č: 243 00 136, z obchodného registra Mestského súdu v Prahe, oddiel
C, vložka č. 194393 (ďalej len ako „RVR Czech, s.r.o.“),

Výpis fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Energy otevľený podílový fond
REDSIDE investiční společnost, a.s., v skratke NOVÁ Green Energy OPF, so sídlom V Celnici
1031/4, 110 00 Praha 1 — Nové Mčsto, Česká republika (ďalej len ako
investičných fondov vedeného Českou národnou bankou:

Úplné znenie štatútu Fondu:

Fond“) zo zoznamu
11.

12.

13.

14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

Výročná správa Fondu za rok 2016,

. Rozhodnutie generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. zo dňa 23.02.2016, sp. zn.:

B/034/2016/LM o prijatí podielových listov Fondu, t.j. otvoreného podielového fondu NOVA
Green Energy otevčený podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s.. s menovitou
hodnotou podielového listu 0,1 EUR, ISIN: CZ0008474053, k obchodovaniu na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 29.02.2016,

Výpis zo stránky kutzy.cz potvrdzujúci prijatie podielových listov ISIN: CZ0008474053,
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.,

Rozhodnutie generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. zo dňa 12.10.2015, sp. zn.:
B/154/2015/LM o prijatí podielových listov Fondu, t.j. otvoreného podielového fondu NOVÁ
Green Energy otevčený podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s., s menovitou
hodnotou podielového listu 1 Kč, ISIN: CZ0008474673, k obchodovaniu na regulovanom trhu
Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosť ou od 19.10.2015:

Výpis zo stránky kutzy.cz potvrdzujúci prijatie podielových listov ISIN: CZ0008474673,
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.:

Uplné znenie stanov REDSIDE,

Zoznam podielnikov REDSIDE,

Písomné vyhlásenia partnera o pravdivosti, úplnosti a aktuálnosti údajov ohľadne riadiacej
a vlastníckej štruktúry partnera a o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej
republike, ktorí sú súčasť ou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera,

Písomné vyhlásenia obchodnej spoločnosti REDSIDE o pravdivosti, úplnosti a aktuálnosti
údajov ohľadne riadiacej a vlastníckej štruktúry spoločnosti REDSIDE ao verejných
funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasť ou vlastníckej alebo
riadiacej štruktúry partnera,

Písomné vyhlásenie o konečnom užívateľovi výhod partnera a o tom, že konečný užívateľ výhod
nie je vetejným funkcionárom, ktorý by vykonával funkciu v Slovenskej republike:

Doklady totožnosti —Ing. Hentich Kiš, Peter Hrdý:

S dôrazom na konanie s odbornou statostlivosťou boli oprávnenou osobou vyžiadané
a následne jej predložené:

Písomné vyhlásenie Ing. Henricha Kiša zo dňa 12.2.2019, z ktorého vyplýva, že

- je konečným užívateľom výhod pattnera,

- všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka partnera zapísané v Obchodnom
registri SR sú úplné, správne a aktuálne,

- svoj obchodný podiel vpartnetovi, ani na jeho základnom imaní (ani jeho časť)
nepreviedol na inú osobu,

- nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v partnerovi,

- > nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v partnerovi,

- mnetmá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala partnera spôsobmi podľa $6a ods. 1
zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov,

- nieje verejným funkcionárom pôsobiacim v SR,

Písomné vyhlásenie Petra Hrdého zo dňa 12.2.2019, z ktorého vyplýva, že

- jekonečným užívateľom výhod partnera,

- všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka partnera zapísané v Obchodnom
registri SR sú úplné, správne a aktuálne,

- svoj obchodný podiel v partnerovi, ani na jeho základnom imaní (ani jeho časť)
nepreviedol na inú osobu,

- nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v partnetovi,

- nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v partnerovi,

Strana 2 z 2
- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala partnera spôsobmi podľa $6a ods. 1
zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov,
- nieje verejným funkcionárom pôsobiacim v SR,

III.
Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Na základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila, že

1/ jediným spoločníkom partnera je: REDSIDE investiční společnost, a.s., so sídlom V Celnici
1031/4, 110 00 Praha 1 — Nové Mčsto, Česká republika, 1Č: 242 44 601, z obchodného
registra Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 18362 (ďalej len ako „REDSIDE, a.s.“),

2/ konateľmi partnera sú: Ing. Hentich Kiš, trvale bytom Na bielenisku 4834/20, 902 01
Pezinok, SR a Peter Hrdý, trvale bytom 925 23 Hrubá Borša 408, SR, V mene spoločnosti
koná každý konateľ samostatne,

3/základné imanie partnera je 1.307.500,- EUR:

4/základné imanie partnera je tvorené peňažným vkladom spoločníka, a to REDSIDE, a.s.
sumou 1.307.500,- EUR, bolo splatené v plnej výške:

5/hlasovacie práva v pattnetovi patria spoločníkovi REDSIDE, a.s., a to v rozsahu 100,00 %:

6/štatutárny a riadiaci otgán pattnera je menovaný a odvolávaný valným zhromaždením:

7/dozornú radu partner nemá zriadenú:

8/právo na hospodársky prospech (podiel na zisku partnera) má spoločník REDSIDE, a.s., a to
v rozsahu 100,00 %.
IV.
Vlastnícka a riadiaca štruktúra REDSIDE, a.s.

Na základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila, že

1/ akcionármi REDSIDE, a.s. sú: RVR Czech, s.r.o. — 76 kusov akcií REDSIDE, a.s.
s menovitou hodnotou predstavujúcou 90,48% ku menovitej hodnote všetkých akcií
REDSIDE, a.s., a Arca Investments, a.s. — 8 kusov akcií REDSIDE, a.s. s menovitou
hodnotou predstavujúcou 9,52% ku menovitej hodnote všetkých akcií REDSIDE, a.s.:

2/ predstavenstvo REDSIDE, a.s. tvoria: Rudolf Vžešťál — predseda predstavenstva, Ing. Juraj
Dvofák — člen predstavenstva a Ing. Karel Krhovský — člen predstavenstva, Spoločnosť
zastupuje predstavenstvo, ato vždy predseda predstavenstva spoločne s ďalším členom
predstavenstva.,

3/základné imanie REDSIDE, a.s. je 8.400.000,- Kč,

4/základné imanie REDSIDE, a.s. je tvorené 84 ks akcií na meno v listinnej podobe v menovitej
hodnote 100.000, Kč. Akcie spoločnosti sú prevoditeľné za podmienok stanovených
v Článku 7 stanov spoločnosti a bolo splatené v plnej výške.,

5/hlasovacie práva v REDSIDE, a.s. patria RVR Czech, s.r.o., a to vrozsahu 90,48 %, Arca
Investments, a.s. vrozsahu 9,52% :

6/ REDSIDE, a.s. je okrem iného emitentom Podielových listov ISIN: CZ0008474053, ktoré
boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/034/2016/LM prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu Burzy cenných papietov Praha, a.s.

7/ REDSIDE, a.s. je okrem iného emitentom Podielových listov ISIN: CZ000847673, ktoré boli
na základe Rozhodnutia sp. zn. B/154/2015/LM prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.,

8/štatutárny a riadiaci orgán REDSIDE, a.s. je menovaný a odvolávaný valným zhromaždením:

Strana 3 z 3
9/dozornú radu REDSIDE, a.s. má zriadenú a tvoria ju Petra Rychnovská — predseda dozornej
rady, Ing. Petr Studnička - člen dozornej rady,

10/právo na hospodátsky prospech (podiel na zisku REDSIDE, a.s.) majú RVR Czech, s.r.o.,
a tov rozsahu 90,48 %, a Arca Investments, a.s. v rozsahu 9,52%.

v.
Vlastnícka a riadiaca štruktúra RVR Czech, s.r.o.

Na základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila, že

1/ spoločníkom RVR Czech, s.r.o. je: Rudolf Vtešťál, trvale bytom Prokopova 2849/24, Žižkov,
130 00 Praha 3, ČR:

2/ konateľom RVR Czech, s.r.o. je: Rudolf Vžešťál, trvale bytom Prokopova 2849/24, Žižkov,
130 00 Praha 3, ČR: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.,

3/základné imanie RVR Czech, s.r.o. je 200.000,- Kč:

4/základné imanie RVR Czech, s.r.o. je tvorené peňažným vkladom spoločníka, a to Rudolfa
Vžešťála sumou 200.000,- Kč, bolo splatené v plnej výške:

5/hlasovacie práva v RVR Czech, s.r.o. patria spoločníkovi Rudolfovi Vžešťálovi, a to v rozsahu
100,00%

6/štatutárny a riadiaci orgán RVR Czech, s.r.o. je menovaný aodvolávaný valným
zhromaždením:

7/dozornú radu RVR Czech, s.r.o. nemá zriadenú:

8/právo na hospodársky prospech (podiel na zisku RVR Czech, s.r.o.) má spoločník Rudolf
Víešťál, a to v rozsahu 100,00%.

VI.
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

Na základe informácií a podkladov oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa
výhod partnera podľa $6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov nasledovné osoby:

1/ Meno a priezvisko: Ing. Henrich Kiš

Dátum narodenia: 29.6.1975

Adresa trvalého pobytu: Na bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok, SR
Štátna príslušnosť: občan SR

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie:

2/Meno a priezvisko: Peter Hrdý

Dátum natodenia: 31.12.1986

Adresa trvalého pobytu: 925 23 Hrubá Borša 408, SR

Štátna príslušnosť: občan SR

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie.

Partner je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorú majetkovo ovláda a riadi spoločnosť
REDSIDE, a.s. (100,00%) ako investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet
Fondu. REDSIDE, a.s. ako investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu
je, okrem iného, emitentom podielových listov ISIN: CZ0008474053 a podielových listov
1SIN:CZ0008474673. Podielové listy sú cennými papiermi, ktoré boli prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. a podliehajú požiadavkám na

Strana 4 z 4
uverejňovanie informácií podľa rovnocenného právneho predpisu členského štátu, ako je
slovenský osobitný predpis (zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných
službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Vzhľadom na skutočnosť uvedenú vyššie sú splnené podmienky podľa ust. $ 4 ods. 4 zákona o
registri na zapísanie členov vrcholového manažmentu partnera do Registra, a to namiesto
konečných užívateľov výhod pattnera. V zmysle ust. $ 4 ods. 4 zákona o registri platí, že za člena
vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a
vedúci zamestnanec v priamej tiadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. REDSIDE, a.s. ako
investičná spoločnosť, ktorá je obhospodarovateľom Fondu a ktotá v postavení v ktorom ovláda
partnera koná vo vlastnom mene, ale na účet Fondu. Fond je fondom kvalifikovaných investorov
vo forme otvoreného podielového fondu. Povolenie k vytvoreniu Fondu bolo udelené
rozhodnutím Českej národnej banky zo dňa 29.01.2013, č. j. 2013/1333/570 ke
SP/2012/816/571, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.01.2013.

Účelom Fondu je zhromažďovanie peňažných prostriedkov alebo peniazmi oceniteľných vecí od
kvalifikovaných investorov vydávaním podielových listov a spoločné investovanie
zhromažďovaním peňažných prostriedkov na základe investičnej stratégie v prospech vlastníkov
podielových listov. Z článku 5 štatútu Fondu vyplýva, že investičným cieľom Fondu je
pretrvávajúce zhodnocovanie prostriedkov vložených podielnikmi Fondu, a to predovšetkým na
základe priamych alebo nepriamych investícií do nových projektov a rozvoja podnikateľských
zámerov, najmä do odvetia energetiky so zameraním na segment malých a stredných podnikov
zaoberajúcich sa výrobou elektrickej enetgie najmä z obnoviteľných zdrojov a to s tým, že výnosy
z investícií budú prevažne získane z úrokov z poskytnutých pôžičiek a z podielu na zisku projektu
a podnikateľského zámeru. Časť ziskov plynúcich z portfólia Fondu bude v súlade s investičným
cieľom ďalej reinvestovaná.

Zoznam podielnikov vedie REDSIDE, a.s.. Keďže REDSIDE, a s. je otvoreným podielovým
fondom, zoznam podielnikov nie je uzavretý a podlieha zmenám. Zoznam podielnikov je
REDSIDE, a.s. oprávnená poskytnúť výlučne subjektom, pri ktorých to predpokladajú
všeobecne záväzné právne predpisy. Podiel REDSIDE, a.s. na zisku pattnera je za určité účtovné
obdobie a je reflektovaný v celkovom hospodárskom výsledku Fondu za dané určité obdobie.

V zmysle článku 9. bod 9.8 Štatútu Fondu, platí, že hospodársky výsledok fondu vzniká ako
rozdiel medzi výnosmi a nákladmi Fondu. Výnosy z majetku Fondu sa zvyčajne použijú na ktytie
nákladov Fondu. Ak hospodárenie Fondu za účtovne obdobie skončí ziskom, zisk môže byť
použitý k vyplateniu podielov na zisk alebo môže byť použitý k reinvestíciám smerujúcim
k zvýšeniu majetku Fondu ak zvýšeniu hodnoty podielov jednotlivých podielnikov. Ak
hospodárenie Fondu za účtovné obdobie skončí stratou, vzniknutá strata bude uhradená zo
zdrojov Fondu, pričom ku krytiu straty sa použije najmä netozdelený zisk z predchádzajúcich
rokov a ak to nebude postačovať, musí byť strata v roku nasledujúcom po účtovnom toku, v
ktorom strata vznikla, pokrytá znížením kapitálového fondu.

V zmysle článku 9 bod 9.9 Štatútu Fondu platí, že REDSIDE, a.s. ako investičná spoločnosť
rozhoduje o vyplatení/nevyplatení zisku Fondu podielnikom. Investičná spoločnosť môže
rozhodnúť, že podielnikom Fondu bude vyplatený celý čistý zisk vytvorený Fondom v
príslušnom kalendárnom toku alebo jeho časť. Investičná spoločnosť taktiež môže rozhodnúť o
nevyplatení žiadneho podielu na zisku, a to za účelom ďalšej reinvestície dosiahnutého zisku. V
rámci REDSIDE, a.s. ako investičnej spoločnosti rozhoduje o vyplatení zisku podielnikom
predstavenstvo, pričom o vyplatení zisku podielnikom môže byť tozhodnuté až po overení
riadnej účtovnej závierky Fondu audítorom. Podiel na zisku konkrétneho podielnika Fondu sa

Strana 5 z 5
vypočíta ako celková čiastka vyplácaná ako podiel na zisku všetkých podielnikom násobená
podielom počtu podielových listov Fondu v majetku toho ktorého podielnika a celkového počtu
existujúcich podielových listov Fondu k rozhodnému dňu. Nenaplnenie výnimky v zmysle ust. $
4 ods. 4 druhá veta Zákona o registti: z ust. S 4 ods. 4 druhá veta Zákona o registti vyplýva, že
pravidlo, že pattnet verejného sektora, ktorý je regulovaným emitentom alebo je priamo či
nepriamo výlučne majetkovo ovládaný a tiadený regulovaným emitentom, sa zapisujú do registra
konečných užívateľov výhod namiesto konečných užívateľov výhod členovia vrcholového
manažmentu, sa neuplatní, ak akákoľvek fyzická osoba má právo na hospodársky prospech
najmenej vo výške 25% z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného sektora, ktotý je
regulovaným emitentom alebo je priamo či nepriamo výlučne majetkovo ovládaný a riadený
regulovaným emitentom.

Oprávnená osoba preskúmala všetky predložené podklady (vrátane zoznamu podielnikov
REDSIDE) a dospela k záveru, že neexistuje žiadna taká fyzická osoba, ktorá by mala právo na
hospodársky prospech najmenej vo výške 25% z podnikania alebo inej činnosti pattnera a preto
je naplnená podmienka podľa ust. $4 ods. 4 prvá a druhá veta zákona o tegistri, kedy sa do
registra partnerov verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod partnera zapíšu
členovia vrcholového manažmentu partnera verejného sektora.

VII.
Údaje podľa S 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera nie je verejný funkcionár zapísaný v
zoznatne verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v SR.
VII.
Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente

zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Banskej Bysttici, dňa 12.2.2019.

BIOPLYN HOROVCE 3, s.r.o

020 62 Horovce 106,Slovenskárepublika
1ČO: 47 168 099 fčoRK si 23782706
E-mait infoGoblotecsiceu
Tel.: 4421 424 698418

/ená osýbaPartner verejného sektora

URBÁNIÍR: Partnéts s.r.o. BIOPLYN HOROVCE 3, s. t. 0.
JUDE. Juraj Remšík Ing. Henrich Kiš
ja okát, kodateľ konateľ

|
|
|
|
|

|

Strana 6 z 6


Partner verejného sektora
BIOPLYN HOROVCE 3, s. r. o.
Peter Hrdý
konateľ

Strana 7 z 7
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
90: 71 6. IT b I

VERIFIKAČNÝ DOKUMENTv zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplnení niektorých zákonov

OPRÁVNENÁ OSOBA: URBÁNI 8 Partners s.r.o.
IČO: 36 646 181
Sídlo: Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, SR
V mene spoločnosti koná: JUDr. Juraj Remšík, konateľ
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 11334/S

/ďalej ako „oprávnená osoba“/

PARTNER VEREJNÉHO
SEKTORA: BIOPLYN HOROVCE 3, s. r. o.
IČO: 47 168 099
Sídlo: 020 62 Horovce 106, SR
V mene spoločnosti konajú: Ing. Henrich Kiš, konateľ
Peter Hrdý, konateľ
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 28304/R

[ďalej ako „partner“ /

I.
Predmet verifikačného dokumentu

identifikácia konečného užívateľa výhod pri zmene oprávnenej osoby partnera verejného
sektora v registri partnerov verejného sektora.

II.
Informácie a podklady, na základe ktorých bola identifikovaná osoba končeného užívateľa
výhod partnera

Výpis z Obchodného registra SR partnera:

Úplné znenie Spoločenskej zmluvy partnera (t.j. aktuálne znenie):
Úplné znenie Spoločenskej zmluvy TKU Slovakia s.r.o.:

Úplné znenie Zakladateľskej zmluvy Arca Capital Slovakia, a.s.:

Úplné znenie Zakladateľskej zmluvy Arca Investments, a.s.:

Úplné znenie Spoločenskej listiny AGRAFA, s.r.o.:

Úplné znenie Zakladateľskej listiny REDSIDE investiční společnost, a.s.:
Úplné znenie Zakladateľskej listiny RVR Czech, s.r.o.:
10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.
ZI:
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.

30.

Úplný výpis spoločnosti REDSIDE investiční společnost, a.s., so sídlom V Celnici 1031/4, 110
00 Praha 1— Nové Mšsto, Česká republika, IČ: 242 44 601, z obchodného registra Mestského
súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 18362 (ďalej len ako „REDSIDE, a.s.“):

Úplný výpis spoločnosti RVR Czech, s.r.o., so sídlom V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 — Nové
Mšsto, Česká republika, IČ: 243 00 136, z obchodného registra Mestského súdu vPrahe,
oddiel C, vložka č. 194393 (ďalej len ako „RVR Czech, s.r.o.“):

Výpis fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Energy otevňený podílový fond REDSIDE
investiční společnost, a.s., vskratke NOVA Green Energy OPF, so sídlom V Celnici 1031/4,
110 00 Praha 1 — Nové Mšsto, Česká republika (ďalej len ako „Fond“) zo zoznamu
investičných fondov vedeného Českou národnou bankou:

Úplné znenie štatútu Fondu:

Výročná správa Fondu za rok 2016:

Rozhodnutie generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. zo dňa 23.02.2016, sp.
zn.: B/034/2016/LM o prijatí podielových listov Fondu, t.j. otvoreného podielového fondu
NOVA Green Energy otevčený podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s., s menovitou
hodnotou podielového listu 0,1 EUR, ISIN: CZ0008474053, k obchodovaniu na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 29.02.2016:

Výpis zo stránky kurzy.cz potvrdzujúci prijatie podielových listov ISIN: CZ0008474053,
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.,

Rozhodnutie generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. zo dňa 12.10.2015, sp.
zn.: B/154/2015/LM o prijatí podielových listov Fondu, t.j. otvoreného podielového fondu
NOVA Green Energy otevčený podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s., s menovitou
hodnotou podielového listu 1 Kč, ISIN: CZ0008474673, k obchodovaniu na regulovanom trhu
Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 19.10.2015,

Výpis zo stránky kurzy.cz potvrdzujúci prijatie podielových listov ISIN: CZ0008474673,
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.:

Výpis z Obchodného registra SR obchodnej spoločnosti TKU Slovakia s.r.o.,

Výpis z Obchodného registra SR obchodnej spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.:

Výpis z Obchodného registra SR obchodnej spoločnosti Arca Investments, a.s.,

Výpis z Obchodného registra SR obchodnej spoločnosti AGRAFA, s.r.o.:

Stanovy obchodnej spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. podpísané štatutárnymi
zástupcami,

Stanovy obchodnej spoločnosti Arca Investments, a.s. podpísané štatutárnymi zástupcami:
Úplné znenie stanov REDSIDE:

Zoznam podielnikov REDSIDE:

Zoznam akcionárov obchodnej spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.:

Zoznam akcionárov obchodnej spoločnosti Arca Investments, a.s.:

Písomné vyhlásenia partnera o pravdivosti, úplnosti a aktuálnosti údajov ohľadne riadiacej
a vlastníckej štruktúry partnera aoverejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu
v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera,
Písomné vyhlásenia obchodnej spoločnosti Arca Investments, a.s. o pravdivosti, úplnosti
a aktuálnosti údajov ohľadne riadiacej a vlastníckej štruktúry spoločnosti Arca Investments,
a.s. aoverejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú
súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera:

Písomné vyhlásenia obchodnej spoločnosti TKU Slovakia s.r.o. o pravdivosti, úplnosti
a aktuálnosti údajov ohľadne riadiacej a vlastníckej štruktúry spoločnosti TKU Slovakia s.r.o.

Strana 2 z 2
SÍ.

32:

33.

34.

35.

36.

a o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou
vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera,

Písomné vyhlásenia obchodnej spoločnosti AGRAFA, s.r.o. opravdivosti, úplnosti
a aktuálnosti údajov ohľadne riadiacej a vlastníckej štruktúry spoločnosti AGRAFA, s.r.o.
a overejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou
vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera:

Písomné vyhlásenia obchodnej spoločnosti REDSIDE o pravdivosti, úplnosti a aktuálnosti
údajov ohľadne riadiacej avlastníckej štruktúry spoločnosti REDSIDE aoverejných
funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej
alebo riadiacej štruktúry partnera:

Písomné vyhlásenie o konečnom užívateľovi výhod partnera a otom, že konečný užívateľ
výhod nie je verejným funkcionárom, ktorý by vykonával funkciu v Slovenskej republike:
Doklady totožnosti -Ing. Henrich Kiš, Peter Hrdý:

S dôrazom na konanie sodbornou starostlivosťou boli oprávnenou osobou vyžiadané
a následne jej predložené:

Písomné vyhlásenie Ing. Henricha Kiša zo dňa 11.06.2018, z ktorého vyplýva, že

- jekonečným užívateľom výhod partnera,

- všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka partnera zapísané v Obchodnom
registri SR sú úplné, správne a aktuálne,

- svoj obchodný podiel vpartnerovi, ani na jeho základnom imaní (ani jeho časť)
nepreviedol na inú osobu,

- nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v partnerovi,

- nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v partnerovi,

- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala partnera spôsobmi podľa 86a ods. 1
zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov,

- niejeverejným funkcionárom pôsobiacim v SR,

Písomné vyhlásenie Petra Hrdého zo dňa 11.06.2018, z ktorého vyplýva, že

- jekonečným užívateľom výhod partnera,

- všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka partnera zapísané v Obchodnom
registri SR sú úplné, správne a aktuálne,

- svoj obchodný podiel vpartnerovi, ani na jeho základnom imaní (ani jeho časť)
nepreviedol na inú osobu,

- nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v partnerovi,

- nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v partnerovi,

- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala partnera spôsobmi podľa 86a ods. 1
zákona č. 297/2008 Z. z. vznení neskorších predpisov,

- nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR:

111.
Vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Na základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila, že

Strana 3 z 3
1/ spoločníkmi partnera sú: AGRAFA, s.r.o., so sídlom 020 62 Horovce 106, SR, IČO:
36 296 660, zapísaná vobchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.:
10327/R (ďalej len ako „AGRAFA, s.r.o.“) a TKU Slovakia s.r.o., so sídlom Laurinská 18, 811
01 Bratislava — mestská časť Staré Mesto, SR, IČO: 50 412 523, zapísaná vobchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 112517/B (ďalej len ako „TKU
Slovakia s.r.o.“):

2/ konateľmi partnera sú: Ing. Henrich Kiš, trvale bytom Na bielenisku 4834/20, 902 01
Pezinok, SR a Peter Hrdý, trvale bytom 925 23 Hrubá Borša 408, SR: V mene spoločnosti
koná každý konateľ samostatne:

3/základné imanie partnera je 1.307.500,- EUR:

4/základné imanie partnera je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov, a to TKU Slovakia
s.r.o. sumou 1.306.750,- EUR a AGRAFA, s.r.o. sumou 750,- EUR, bolo splatené v plnej
výške:

5/hlasovacie práva v partnerovi patria spoločníkovi TKU Slovakia s.r.o., a to vrozsahu 99,95%
a spoločníkovi AGRAFA, s.r.o. v rozsahu 0,05 %:

6/štatutárny a riadiaci orgán partnera je menovaný a odvolávaný valným zhromaždením:

7/dozornú radu partner nemá zriadenú:

8/právo na hospodársky prospech (podiel na zisku partnera) majú spoločníci TKU Slovakia
s.r.o., atov rozsahu 99,95% a AGRAFA, s.r.o. v rozsahu 0,05 %:

IV.
Vlastnícka a riadiaca štruktúra AGRAFA, s. r. o.

Na základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila, že

1/ spoločníkom AGRAFA, s. r. o. je: Miroslav Chupáč, trvale bytom 020 62 Horovce 44, SR:

2/ konateľom AGRAFA, s. r. o. je: Miroslav Chupáč, trvale bytom 020 62 Horovce 44, SR:
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ tak, že k napísanému alebo vytlačenému
názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis:

3/základné imanie AGRAFA, s. r. o. je 6.639,- EUR:

4/základné imanie AGRAFA, s. r. o. je tvorené peňažným vkladom spoločníka, a to Miroslava
Chupáča sumou 6.639,- EUR, bolo splatené v plnej výške:

5/hlasovacie práva VAGRAFA, s. r. o. patria spoločníkovi Miroslavovi Chupáčovi, ato
v rozsahu 100,00%,

6/štatutárny ariadiaci orgán AGRAFA, s. r. o. je menovaný aodvolávaný valným
zhromaždením,

7/dozornú radu AGRAFA, s. r. o. nemá zriadenú:

8/právo na hospodársky prospech (podiel na zisku AGRAFA, s. r. o.) má spoločník Miroslav
Chupáč, a to vrozsahu 100,00%.

V.
Vlastnícka a riadiaca štruktúra TKU Slovakia s.r.o.

Na základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila, že

1/ spoločníkmi TKU Slovakia s.r.o. sú: Arca Capital Slovakia, a.s., so sídlom Plynárenská 7/A,
821 09 Bratislava, SR, IČO: 35 868 856, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu

Strana 4 z 4
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3202/B (ďalej len ako „Arca Capital Slovakia, a.s.“)
a REDSIDE, a.s.:

2/ konateľom TKU Slovakia s.r.o. je: Katarína Beňušová, trvale bytom Nejedlého 49, 841 02
Bratislava — mestská časť Dúbravka, SR: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.
Písomné právne úkony vykonáva konateľ tak, že kobchodnému menu spoločnosti pripojí
svoj vlastnoručný podpis:

3/základné imanie TKU Slovakia s.r.o. je 5.000,- EUR:

4/základné imanie TKU Slovakia s.r.o. je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov, a to Arca
Capital Slovakia, a.s. sumou 750,- EUR a REDSIDE, a.s. sumou 4.250, EUR, bolo splatené
v plnej výške:

5/hlasovacie práva vTKU Slovakia s.r.o. patria spoločníkovi Arca Capital Slovakia, a.s., ato
v rozsahu 15,00 % a spoločníkovi REDSIDE, a.s. v rozsahu 85,00 %:

6/štatutárny a riadiaci orgán TKU Slovakia s.r.o. je menovaný aodvolávaný valným
zhromaždením,

7/dozornú radu TKU Slovakia s.r.o. nemá zriadenú:

8/právo na hospodársky prospech (podiel na zisku TKU Slovakia s.r.o.) majú spoločníci Arca
Capital Slovakia, a.s., a to v rozsahu 15,00 % a REDSIDE, a.s. v rozsahu 85,00 %.

VI.
Vlastnícka a riadiaca štruktúra Arca Capital Slovakia, a.s.

Na základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila, že

1/ jediný akcionár Arca Capital Slovakia, a.s. je: Arca Investments, a.s., so sídlom Plynárenská
7/A, 821 09 Bratislava, SR, IČO: 35 975 041, zapísaná vobchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3788/B (ďalej len ako „Arca Investments, a.s.“):

2/ predstavenstvo Arca Capital Slovakia, a.s. tvoria: Ing. Rastislav Velič, trvale bytom 956 08
Horné Obdokovce 369, SR- predseda predstavenstva a Ing. Henrich Kiš, trvale bytom Na
Bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok, SR — člen predstavenstva: V mene spoločnosti konajú
vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, ato tak, že k napísanému alebo
vytlačenému obchodnému menu, svojmu menu, priezvisku a funkcii pripoja vlastnoručný
podpis.:

3/základné imanie Arca Capital Slovakia, a.s. je 996.000,- EUR:

4/základné imanie Arca Capital Slovakia, a.s. je tvorené splatením menovitej hodnoty akcií,
a tieto boli splatené v plnej výške. Základné imanie je rozdelené na 300 kusov kmeňových
listinných akcií vydaných na meno, pričom menovitá hodnota jednej akcie má hodnotu
3.320,- EUR,

5/hlasovacie práva v Arca Capital Slovakia, a.s. patria Arca Investments, a.s., a to vrozsahu
100,00% ,

6/štatutárny a riadiaci orgán Arca Capital Slovakia, a.s. je menovaný a odvolávaný valným
zhromaždením,

7/dozornú radu Arca Capital Slovakia, a.s. má zriadenú atvoria ju Ing. Juraj Koník, Oto
Bachratý a Ing. Pavol Krúpa:

8/právo na hospodársky prospech (podiel na zisku Arca Capital Slovakia, a.s.) má Arca
Investments, a.s., a to vrozsahu 100,00 %.

VI.

Strana 5 z 5
Vlastnícka a riadiaca štruktúra Arca Investments, a.s.
Na základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila, že

1/ akcionármi Arca Investments, a.s. sú: Ing. Rastislav Velič, trvale bytom 956 08 Horné
Obdokovce 369, SR — 66 akcií, Ing.Pavol Krúpa, trvale bytom Trstínska 11, 84106
Bratislava SR - 6 akcií, Ing. Peter Krištofovič, trvale bytom Chrasťova 12314/19, 83101
Bratislava, SR - 36 akcií, Ing. Henrich Kiš, trvale bytom Na bielenisku 4834/20, 90201
Pezinok, SR - 12 akcií.

2/ predstavenstvo Arca Investments, a.s. tvoria: Ing. Rastislav Velič, trvale bytom 956 08
Horné Obdokovce 369, SR — predseda predstavenstva, Ing. Juraj Dvoťák, trvale bytom
Bradáčova 6, 851 02 Bratislava — mestská časť Petržalka, SR — člen predstavenstva, Ing.
Peter Brožek, trvale bytom Lékaťská 291/4, 150 00 Praha, ČR- člen predstavenstva:
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne. Člen predstavenstva koná
vmene spoločnosti spoločne sdruhým členom predstavenstva alebo spoločne
s predsedom predstavenstva. Konajúci podpisuje vmene spoločnosti tak, že
k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu,
priezvisku a funkcii pripojí svoj vlastnoručný podpis.:

3/základné imanie Arca Investments, a.s. je 99.600,- EUR:

4/základné imanie Arca Investments, a.s. je tvorené splatením menovitej hodnoty akcií,
a tieto boli splatené v plnej výške. Základné imanie je rozdelené na 120 kusov kmeňových
listinných akcií vydaných na meno, pričom menovitá hodnota jednej akcie má hodnotu
830,- EUR:

5/ hlasovacie práva v Arca Investments, a.s. patria Ing. Rastislavovi Veličovi, a to vrozsahu 55
%, Ing. Pavlovi Krúpovi vrozsahu 5%, Ing. Petrovi Krištofovičovi vrozsahu 30% a Ing.
Henrichovi Kišovi v rozsahu 10%:

6/štatutárny a riadiaci orgán Arca Investments, a.s. je menovaný aodvolávaný valným
zhromaždením,

7/dozornú radu Arca Investments, a.s. má zriadenú a tvoria ju Ing. Juraj Koník, Oto Bachratý
a Ing. Henrich Kiš:

8/ právo na hospodársky prospech (podiel na zisku Arca Investments, a.s.) majú Ing. Rastislav
Velič, a to v rozsahu 55 %, Ing. Pavol Krúpa v rozsahu 5 %, Ing. Peter Krištofovič v rozsahu
30% a Ing. Henrich Kiš v rozsahu 10%.

vl.
Vlastnícka a riadiaca štruktúra REDSIDE, a.s.

Na základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila, že

1/ akcionármi REDSIDE, a.s. sú: RVR Czech, s.r.o. — 76 kusov akcií REDSIDE, a.s. s menovitou
hodnotou predstavujúcou 90,48% ku menovitej hodnote všetkých akcií REDSIDE, a.s., a
Arca Investments, a.s. — 8 kusov akcií REDSIDE, a.s. s menovitou hodnotou predstavujúcou
9,52% ku menovitej hodnote všetkých akcií REDSIDE, a.s.,

2/ predstavenstvo REDSIDE, a.s. tvoria: Rudolf Včešťál — predseda predstavenstva, Ing. Juraj
Dvoťák — člen predstavenstva a Ing. Karel Krhovský — člen predstavenstva, Spoločnosť
zastupuje predstavenstvo, a to vždy predseda predstavenstva spoločne s ďalším členom
predstavenstva.

Strana 6 z 6
3/základné imanie REDSIDE, a.s. je 8.400.000,- Kč:

4/základné imanie REDSIDE, a.s. je tvorené 84 ks akcií na meno vlistinnej podobe
v menovitej hodnote 100.000,- Kč. Akcie spoločnosti sú prevoditeľné za podmienok
stanovených v Článku 7 stanov spoločnosti a bolo splatené v plnej výške.:

5/hlasovacie práva v REDSIDE, a.s. patria RVR Czech, s.r.o., ato vrozsahu 90,48 %, Arca
Investments, a.s. vrozsahu 9,52% :

6/ REDSIDE, a.s. je okrem iného emitentom Podielových listov ISIN: CZ0008474053, ktoré
boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/034/2016/LM prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.:

7/ REDSIDE, a.s. je okrem iného emitentom Podielových listov ISIN: CZ000847673, ktoré boli
na základe Rozhodnutia sp. zn. B/154/2015/LM prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.:

8/štatutárny ariadiaci orgán REDSIDE, a.s. je menovaný aodvolávaný valným
zhromaždením:

9/dozornú radu REDSIDE, a.s. má zriadenú a tvoria ju Petra Rychnovská — predseda dozornej
rady, Ing. Petr Studnička - člen dozornej rady,

10/právo na hospodársky prospech (podiel na zisku REDSIDE, a.s.) majú RVR Czech, s.r.o.,
atov rozsahu 90,48 %, a Arca Investments, a.s. vrozsahu 9,52%.

VII.
Vlastnícka a riadiaca štruktúra RVR Czech, s.r.o.

Na základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila, že

1/ spoločníkom RVR Czech, s.r.o. je: Rudolf Vťešťál, trvale bytom Prokopova 2849/2a,
Žižkov, 130 00 Praha 3, ČR:

2/ konateľom RVR Czech, s.r.o. je: Rudolf Včešťál, trvale bytom Prokopova 2849/2a, Žižkov,
130 00 Praha 3, ČR: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.:

3/základné imanie RVR Czech, s.r.o. je 200.000,- Kč:

4/základné imanie RVR Czech, s.r.o. je tvorené peňažným vkladom spoločníka, a to Rudolfa
Včešťála sumou 200.000, Kč, bolo splatené v plnej výške:

5/hlasovacie práva v RVR Czech, s.r.o. patria spoločníkovi Rudolfovi Včešťálovi, a to vrozsahu
100,00%,

6/štatutárny ariadiaci orgán RVR Czech, s.r.o. je menovaný aodvolávaný valným
zhromaždením:

7/ dozornú radu RVR Czech, s.r.o. nemá zriadenú:

8/právo na hospodársky prospech (podiel na zisku RVR Czech, s.r.o.) má spoločník Rudolf
Vťešťál, a to v rozsahu 100,00%.

IX.
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

Na základe informácií a podkladov oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa
výhod partnera podľa 86a zákona č. 297/2008 Z. z. oochrane pred legalizáciou príjmov
z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov vznení neskorších predpisov nasledovné osoby:

Strana 7 z 7
1/ Meno a priezvisko: Ing. Henrich Kiš

Dátum narodenia: 29.06.1975

Adresa trvalého pobytu: Na bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok, SR
Štátna príslušnosť: občan SR

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie:

2/Meno a priezvisko: Peter Hrdý

Dátum narodenia: 31.12.1986

Adresa trvalého pobytu: 925 23 Hrubá Borša 408, SR

Štátna príslušnosť: občan SR

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie.

Partner je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorú majetkovo ovládajú a riadia
spoločnosť AGRAFA, s.r.o. (0,05%)a TKU Slovakia s.r.o.(99,50%), kde spoločníkom ( 85%) je
REDSIDE, a.s. ako investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu.
REDSIDE, a.s. ako investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet Fondu je,
okrem iného, emitentom podielových listov ISIN: CZ0008474053 a podielových listov
ISIN:CZ0008474673. Podielové listy sú cennými papiermi, ktoré boli prijaté na obchodovanie
na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. a podliehajú požiadavkám na
uverejňovanie informácií podľa rovnocenného právneho predpisu členského štátu, ako je
slovenský osobitný predpis (zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných
službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Vzhľadom na skutočnosť uvedenú vyššie sú splnené podmienky podľa ust. $ 4 ods. 4 zákona
o registri na zapísanie členov vrcholového manažmentu partnera do Registra, a to namiesto
konečných užívateľov výhod partnera. V zmysle ust. 8 4 ods. 4 zákona o registri platí, že za
člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu,
prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.
REDSIDE, a.s. ako investičná spoločnosť, ktorá je obhospodarovateľom Fondu a ktorá v
postavení v ktorom ovláda partnera koná vo vlastnom mene, ale na účet Fondu. Fond je
fondom kvalifikovaných investorov vo forme otvoreného podielového fondu. Povolenie k
vytvoreniu Fondu bolo udelené rozhodnutím Českej národnej banky zo dňa 29.01.2013, č. j.
2013/1333/570 ke SP/2012/816/571, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.01.2013.

Účelom Fondu je zhromažďovanie peňažných prostriedkov alebo peniazmi oceniteľných vecí
od kvalifikovaných investorov vydávaním podielových listov a spoločné investovanie
zhromažďovaním peňažných prostriedkov na základe investičnej stratégie v prospech
vlastníkov podielových listov. Z článku 5 štatútu Fondu vyplýva, že investičným cieľom Fondu
je pretrvávajúce zhodnocovanie prostriedkov vložených podielnikmi Fondu, a to
predovšetkým na základe priamych alebo nepriamych investícií do nových projektov
a rozvoja podnikateľských zámerov, najmä do odvetia energetiky so zameraním na segment
malých a stredných podnikov zaoberajúcich sa výrobou elektrickej energie najmä z
obnoviteľných zdrojov a to s tým, že výnosy z investícií budú prevažne získane z úrokov z
poskytnutých pôžičiek a z podielu na zisku projektu a podnikateľského zámeru. Časť ziskov
plynúcich z portfólia Fondu bude v súlade s investičným cieľom ďalej reinvestovaná.

Strana 8 z 8
Zoznam podielnikov vedie REDSIDE, a.s., pričom tento zoznam nie je verejne prístupný.
Keďže REDSIDE, a s. je otvoreným podielovým fondom, zoznam podielnikov nie je uzavretý a
podlieha zmenám. Zoznam podielnikov je REDSIDE, a.s. oprávnená poskytnúť výlučne
subjektom, pri ktorých to predpokladajú všeobecne záväzné právne predpisy. Podiel
REDSIDE, a.s. na zisku partnera je za určité účtovné obdobie a je reflektovaný v celkovom
hospodárskom výsledku Fondu za dané určité obdobie.

V zmysle článku 9. bod 9.8 Štatútu Fondu, platí, že hospodársky výsledok fondu vzniká ako
rozdiel medzi výnosmi a nákladmi Fondu. Výnosy z majetku Fondu sa zvyčajne použijú na
krytie nákladov Fondu. Ak hospodárenie Fondu za účtovne obdobie skončí ziskom, zisk môže
byť použitý k vyplateniu podielov na zisk alebo môže byť použitý k reinvestíciám smerujúcim
k zvýšeniu majetku Fondu ak zvýšeniu hodnoty podielov jednotlivých podielnikov. Ak
hospodárenie Fondu za účtovné obdobie skončí stratou, vzniknutá strata bude uhradená zo
zdrojov Fondu, pričom ku krytiu straty sa použije najmä nerozdelený zisk z predchádzajúcich
rokov a ak to nebude postačovať, musí byť strata v roku nasledujúcom po účtovnom roku, v
ktorom strata vznikla, pokrytá znížením kapitálového fondu.

V zmysle článku 9 bod 9.9 Štatútu Fondu platí, že REDSIDE, a.s. ako investičná spoločnosť
rozhoduje o vyplatení/nevyplatení zisku Fondu podielnikom. Investičná spoločnosť môže
rozhodnúť, že podielnikom Fondu bude vyplatený celý čistý zisk vytvorený Fondom v
príslušnom kalendárnom roku alebo jeho časť. Investičná spoločnosť taktiež môže rozhodnúť
o nevyplatení žiadneho podielu na zisku, a to za účelom ďalšej reinvestície dosiahnutého
zisku. V rámci REDSIDE, a.s. ako investičnej spoločnosti rozhoduje o vyplatení zisku
podielnikom predstavenstvo, pričom o vyplatení zisku podielnikom môže byť rozhodnuté až
po overení riadnej účtovnej závierky Fondu audítorom. Podiel na zisku konkrétneho
podielnika Fondu sa vypočíta ako celková čiastka vyplácaná ako podiel na zisku všetkých
podielnikom násobená podielom počtu podielových listov Fondu v majetku toho ktorého .
podielnika a celkového počtu existujúcich podielových listov Fondu k rozhodnému dňu.
Nenaplnenie výnimky v zmysle ust. $ 4 ods. 4 druhá veta Zákona o registri: z ust. $ 4 ods. 4
druhá veta Zákona o registri vyplýva, že pravidlo, že partner verejného sektora, ktorý je
regulovaným emitentom alebo je priamo či nepriamo výlučne majetkovo ovládaný a riadený
regulovaným emitentom, sa zapisujú do registra konečných užívateľov výhod namiesto
konečných užívateľov výhod členovia vrcholového manažmentu, sa neuplatní, ak akákoľvek
fyzická osoba má právo na hospodársky prospech najmenej vo výške 25% z podnikania alebo
inej činnosti partnera verejného sektora, ktorý je regulovaným emitentom alebo je priamo či
nepriamo výlučne majetkovo ovládaný a riadený regulovaným emitentom.

Oprávnená osoba preskúmala všetky predložené podklady (vrátane zoznamu podielnikov
REDSIDE) a dospela k záveru, že neexistuje žiadna taká fyzická osoba, ktorá by mala právo na
hospodársky prospech najmenej vo výške 25% z podnikania alebo inej činnosti partnera
a preto je naplnená podmienka podľa ust. $4 ods. 4 prvá a druhá veta zákona o registri, kedy
sa do registra partnerov verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod partnera
zapíšu členovia vrcholového manažmentu partnera verejného sektora.

x

Údaje podľa 8 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a ozmene a doplnení niektorých zákonov

Strana 9 z 9
Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera nie je verejný funkcionár zapísaný v
zozname verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v SR.

XI.
Vyhlásenie oprávnenej osoby

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vtomto verifikačnom dokumente
zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Banskej Bystrici, dňa 11.06.2018.Partner verejnél 0 sektora
BIOPLYN HOROVCE 3, s. r. o.
JUDf. Juraj Remšík Ing. Henrich Kiš
advokát, konateľ konateľ
Partner verejného sektora
BIOPLYN HOROVCE 3, s. r. o.
Peter Hrdý

konateľ

Strana 10 z 10
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
10.

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vzmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonovOPRÁVNENÁ OSOBA: URBÁNI €: Partners s.r.o.
IČO: 36 646 181
Sídlo: Skuteckého 17, 974 (M Banská Bystrica, SR
V mene spoločnosti koná: JUDr. furaj Rer„ konateľ
Zapísaný v Obchodnom
Bystrica,

Oddiel: Sro, Vložka č.: 1334/5egistri Okresného súdu Banská

#ďalej ako „oprávnená osoba“/

PARTNER VEREJNÉHO
SEKTORA: BIGPLYN HOROVCE 2, s. r. o.
IČO: 47 168 099
Sídlo: 020 62 Horovce 106, SR
V mene spoločnosti konajú: [uraj Cíbik, konateľ
PhDr. Poter Michalovié, konateľ
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 28304/R

fďalej ako „partner“ /

I.
Predmet verifikačného dokumentu

Identifikácia konečného užívateľa výhod pri zmene oprávnenej osoby partnera verejného sektora

v tegistri partnerov verejného sektora.F1.
Informácie a podklady, na základe ktorých bola identifikovaná osoba končeného
užívateľ:x ýpis z Obchodné] ho regisa SR [laná[ plné znenie 7

Úplné znenie
Úplné znenie ,
Uplné znenie Za ada
Úp iplný výpis spoločnosti RED
00 Praha 1 — Nové Môsto,
súdu v Prahe, oddid! B, vlož
Úplný čnosti
šfásto, Čost, a.s.
so sídlom Ni Cebnici 11 job ! 10
česká republika, IČ
18362 (ďalej len ako „REDSIDY, a.s.

szech, s.r.o. so sídlom V Celnici 1031/
á republika, TE 3 00 136

194393 (ďalej len ako „RYR

00 Praha 1 — Nové
cho súdu v Prahe, oddiel

Č. vlož,
16.29.

„Ú plné:

„Výpis zo stránky kurzy.cz potvrdzujúci prijate podielový

7. Výpis zo stránky kurzy.cz potv
- Výpis z Obchodného registra SR obchodnej
19.

. Výpis z Obchodného registra SR obchodnej spoločne
- Výpis z Obchodného registra SR obchodnej spoločnosti AGRA.

. Zoznam akcionárov obchodnej spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.:
- Zoznam akcionárov obchodnej spoločne

- Písomné vyhlásenia partnera o pravdivosti, úplnosti a aktuálnosti údajov ohľadne riadiacej

. Písomné vyhlásenia obchodnej spoločnosí TKU Sl

„ Písomné vyhlásenia obchodnej spoločnosti AGRAFA,

- Písomné vyhlásenie o konečnom v

„Výpis fondu kvalifikovaných investotov NOVÁ Green Enetgy otevžený podílový foud

REDSIDE investiční společnost, a.s., v skratke NOVA Grcen Eneter OPF,
1031/4, 110 00 Praha 1 — Nové Mčsto, Česká republika (ďalej len ako
investičných fondov vedeného Českou národnou bankou:o sídlom V Celnici


ondď) zo zoznamu

nenie štatútu Fondu:- Výročná správa Ľondu za rok 2016:
- Rozhodnutie generálneho riaditeľa Burzy cenných papierov Praha, a.s. zo dňa 23.02.2016, sp. zn.:

B/034/2016/1. M o prijatí podielových listov Fondu, tj. otvoreného podielového fondu NOVA
Green linergy otevľený podílový fond RIEDSHOH, investiční společnost, a.s., s menovitou
hodnotou podielového fistu 0,1 EUR, TSIN
trhu Burzy cenných papietov Praha, a.2ZNOBBATADSI, k obchodovaniu na regulovanom
nosťou od 29.02.2016:

h listov ISTN:
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.,
Rozhodnutie generálneho riaditeľa Bur:

0008474053,r cenných papierov Praha, a.s. zo dňa 12.10.2015, sp. zn.
B/154/2015/LM o prijatí podielových listov Fondu, tj. otvoreného podielového fondu NOVA
Green Energy otevčený podílový fond REDSIDE investiční společnost, a.s., s menovitou
hodnotou podielového listu 1 Kč, ISIN: CZ0008474673, k obchodovaniu na regulovanom trhu
Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou od 19.10.2015:

á dzujúci. prijatie podielových listov ISIN: C
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.:
poločnosti TKU Slovakia
poločnosti Arca Capital Slovakia.0084

£.o.,
Výpis z Obchodného registra SR obchodnejsti Arca [nvestments,
A

„#.ro

„ Stanovy obchodnej spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. podpísané štatutárnymi zástupcami:
. Stanovy obchodnej spoločn.
- Úplné znenie stanov REDSTI

fi Arca Investments, a.s. podpísané štatutárnymi zástupcami:
Zoznam podielnikov REDSTDE,sti Arca InyMents, A.S.,3 vlastníckej štruktúry partneta a o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej
repablike, ktorí sú ssťou vlastníckej alebo tladiacej štruktúry partnera,
Písomné vyhlásenia obchodnej spoločnosti Arca nav

stments, a.s. o pravdivosti, úplnosti
a aktuálnosti údajov ohľadne tiadiacej a vlastníckej štruktúry spoločnosti Arca Inv
a o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí
vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera:akia0. © pravdive úplnosti.
a aktuálnosti údajov ohľadne riadiacej a vlastníckej štruktúry spoločnosti TKU Slovakia s.r.o.
a o vetejných. funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou
vlasrníckej alebo tiadlacej štruktúry partnera:

.0. © pravdivosti, úplnosti a aktuálnosti
spoločnosti AGRÁTA, s.r.o. a o verejných
) republike, ktoríúdajov ohľadne riadiacej a vlastníckej štruktúry
funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovens
tiadiacejou vlastníckej alehoštruktúry partner
Písomné vyhlásenia obchodnej spoločnosti REDSTDE, o pravdivosti, úplnosti a aktuálnosti
údajov ohľadne riadiacej a vlastníckej štruktúry spoločnosti REDSÍDIL a o verejných
fankcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo
riadiacej štruktúry pattnera:

ateľovi výhod partneta a o tom, že konečný užívateľ výhod
nie je vetejným funkcionárom, ktorý by vykonával funkciu v Slovenskej republike:

Strana 279
34. Doklady totožnosti -Ph Dr. Peteraj Číbik,5 dôrazom na konanie sodbornou dadané

a následne jej predloženéstarostlivosťou boli oprávnenou — osobou vy„Žo35. Písomné vyhlásenie PhDr. Petra Michaloviča zo dňa 08.01.2018, z ktorého vyplý
- jekonečným užívateľom výhod partnera,

- všetk né v Obchodnomúdaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka partnera zapi
registri SR sú úplné, správne a aktuálne,

- svoj obchodný podiel v parlnerovi, ani na jeho základnom. imaní (ani jeho časť)
nepreviedol na inú osobu,- nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v partnerovi,
nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v partnerovi,- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala parrnera spô
zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov,
- nieje verejným funkcionátom pôsobiacím v SR:

sobmi podľa #61 ods, 1

36. Písomné vyhlásenie Jutaja Cíbika zo dňa 08.01.2018, z ktorého vyplýva, že
- jekonečným užívateľom výhod pattneta,
- všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka partnera zapísané v Obchodnom
registri SR sú úplné, správne a aktuálne,
0] obchodný podiel v partnerovi, ani na jeho základnom tmaní (ani jeho
nepreviedol na mú osobu,

- nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v partnerovi,
nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v partnerovi,

jón ods. 1- nená vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala patmera spôsobmi podľazákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov,
nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR:
Tii.
Vlastnícka a riadiaca štruktúra pattocra verejného sektoraa základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila, že

1/ spoločníkmi partnera sú: AGRAFA, s.ro., so sídlom 020 62 Horovce 106, SR, IČO:

ného súdu Ti

36 296 660), zapísaná v obchodnom registri Ok
10327/R (ďalej len ako „AGRÁFA, s

91 Bratisl

reg], oddiel: Sro, vložka
ro a TKU slovakia s.r.o., so sídlom | xurinská 18, 811
ká časť Sraré Mesto, SR, IČO: 50 412 523, zapísaná v obchodnom
ri Okresného súdu Bratislava 1, oddie Sro, vložka č. 112517/B (ďalej len ako „TKU
Slovakia s.r.o): i
2/ konateľmi partnera sú: PhDr. Peter Michalovič, trvale bytom Ďonská 3
Záhotská Bystrica, SR a Juraj Cíbik, trvale bytom 020 62 Horovce 10
konajú vždy dvaja konatelia spoločne,
3/ základné imanie patmera je 1.307.500,- TAJR:
4/ základné imanie partnera je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov, a to TKU
sutmou 1.206.750, EURA AGRÁF. mou 750, HR, bolo splatené v plnej vý
5/hlasovacie práva v parinerovi pattia spoločníkovi TKU Slovakia
spoločníkovi AGRÁFA, s.r.o. v rozsahu 0,05
atutárn)

vá — NY, 841 06 Bratislava
Ža spoločnosťSlovakia s.r.

o. ato v rozsahu 99,936/ a riadiaci orgán partnera je menovaný a odvolávaný valným zhromaždením:
#/dozornú radu paruner nemá zriadenú:

Strana 3 z 9
8/právo na hospodársky prospech (podiel na zisku partnera) majú spoločníci TKU Slovakia
s.r.o. a to v rozsahu 99,95% a AGRAFA, s.r.o. v rozsahu 0,05 %:

1V.
Vlastnícka a riadiaca štruktúra AGRAFA, s. t. o.

Na základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila, že
1/ spoločníkom AGRAF
2/ konateľom AGRA.

Spoločnosť z„ je: Miroslav Chupáč, trvale bytom 020 62 Horovce 44, SR:

j trvale bytom 020 62 Horovce 44, SR:
tupuje a za ňu podpisuje konateľ tak, že k napísanému alebo vytlačenému
názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis,

ákladné imanie AGRAFA, s. r. o. je 6.639,- RUR:

základné imanie AGRÁFA, s. r. o. je tvorené peň
Chupáča sumou 6.639, 1Miroslav Chupným skladom spoločníka, a ro Miroslava

„ bolo splatené v plnej výške:

5/hlasovacie práva vAGRÁFA, s. £ o, patria spoločníkovi Miroslavovi Chupáčovi, a to
v rozsahu 100,90%:

6 / štatutárny a riadiaci orgán AGRAFA, s. r. 0. je menovaný a odvolávaný valným zhromaždením,

7 /dozornú radu AGRÁFA, s. t. o. nemá denú,

8/právo na hospodársky prospech (podiel na zisku AGRAFA, s. r. o) má spoločník Miroslav
Chupáč, a to v rozsahu 100,00%.v.
Vlastnícka a riadiaca štruktúra TKU Slovakia s.r.o.

Na základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila, že

1/ spoločníkmi TKU Slovakia s.r.o. sú: Arca Capital Slovakia, a.s., so sídlom Plynárenská
821 09 Bratislava, SR, IČO: 35 868 856, zapísaná v obchodnom tegistri Okre
Bratislava 1, oddiel: Sa,
a REDSIDE,

2/ konateľom Ti
Bratislava — mtého súdu
vložka č: 3202/B (ďalej len ako „Ateca Capital Slovakia, a.s.“)

Slovakia s.t.o. je: Katarína Beňušová, trvale bytom Nejedlého 49, 841 02
ká čaDúbravka, SR, Konateľ koná v mene spoločnosti samostatve.
Písomné právne úkony vykonáva konateľ tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí
svoj vlastnoručný podpis:

3/základné imanie TKU Slovakia s.r.

4/základné imanie TKU Slovakia s.r.o.

Capital Slovakia,
v plnej

5 /hlasovacie práva v TKU Slovakia s.r.o. patria spoločníkovi Arca Captial Slovakia, 2.5., a to

v rozsahu 15,00 % a spoločník v, a.s. v rozsahu 85,00%,

O /štatulárny a riadiaci orgán TKU
zhrom:sro. je menovaný a odvolávaný valným
„dením:

7/dozornú radu IKU Slovakia s.r.o. nemá zriadenú:

8/právo na hospodáV prosch (podiel na zisku TKU Slovakia s.r.o) majú spoločníci Arca

Capital Slovakia, : a to v rozsahu 15,00% a RF rozsahu 83,00%.vt

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Arca Capitaj Slovakia, a.s.

Na základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila, že

Strana 4 z 9
1/ jediný akcionár Arca Capital Slovakia, a.s. je: Arca Tnvestments, a.s., so sídlom Plenárenská
7/A, 821 09 Bratislava, SR, IČO: 35975 041, zapísaná v obchodnom registri zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3788/B (ďalej len.
ako „Arca Ingestrnents, a.s.“):

2/ predstavenstvo Arca Capital Slovakia, a.s. tvoria: Ing. Rastislav Velié, trvale bytom 956 08
Horné Obdokovce 369, SR- predseda predstavenstva a Ing, flenrich Kiš, trvale bytom Na
Bielenisku 4834/20, 902 01 Pezinok, SR — člen predstavenstva, V mene spoločnosti konajú
vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, a to tak, že k napísanému alebo vydačenému
obchodnému menu, svojmu menu, priezvisku a funkcii pripoja vlastnoručný podpis.,

3/základné imanie Arca Capital Slovakia, a.s. je 996.000, IZUR:

+/základné imanie Arca Capital Slovakia, a.s. je tvorené splatením menovitej hodnoty akcií,
a tieto bolí splatené v plnej výške. Základné imanie je rozdelené na 300 kusov listinných akelí
vydaných na meno, pričom menovitá hodnota jednej akcie má hodnotu 3.320,- HUR:

5/hlasovacie práva v Arca Capita! Slovakia, a.s. patria Árca Investments, a.s., ato vrozsahu
100,00 % :

6/Štatutárny a riadiaci orgán Arca Capital Slovakia, a.s. je menovaný a odvolávaný valným
zhromaždením,

7/dozotnú radu Atca Capital Slovakia,
a Ing. Pavol Krúpa,

8/ptávo na hospodársky prospech (podiel na zisku ÄArca Capital Slovakia,
Investments, a.s., a to v rozsahu 100,00 %.- má zriadenú a tvoria ju Ing. Juraj Koník, Oto Bachratý.s) má Arca

vi.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Arca Investments, a.Na základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila, že1/ akcionármi Arca Investments, a.s. sú: Ing. Pavol Krúpa, ttvale bytom Trstínska 11, 841 06
Bratislava- Záhorská Bystrica, SR — 12 akcií, Ing. Peter Krištofovič, trvale bytom Chrasťova
12314719, 831 01 Bratislava, SR — 9 akcií, Ing. R av Velič, trvale bytom 956 08 Horné
Obdokovce 369, SR- 6 akcií a Ing. Henrich. Kiš, trvale bytom Na Bielenisku 20, 902 01
Pezinok, SR — 3 akcie:

2/ predstavenstvo Arca Investments, a.s. tvoria: Ing. Pavol Krúpa, trvak: bytom Trstínska [1
341 06 Bratislava Záhorská Bystrica, SR — predseda predstavenstva a Ing, Rastislav Velič,
trvale bytom 956 08 Horné Obdokovce 369, SR. člen predstavenstva, V mene spoločnosti
koná predseda predstavenstva alebo člen predstave

3/ základné imanie £

ra krorýkoľvek z nich samostatne.:
Investments, a.s. je 99.600,- EUR,
4/ základné imanie Ateca Investments, a.s. je tvo.

né splatením imenositej hodnoty akcií, a tieto
boli splatené v plnej výške. Základné imanie je rozdelené na 30 kusov listinných akcií
vydaných na meno, pričom menovitá hodnota jednej akcie má hodnotu 3.320,- TUR:

5/ hlasovacie práva v Ätca Investments, a.s. patria Ing. Pavloviúpovi, a to v rozsahu 40,00%,
Ing. Petrovi Krištoťovičovi v rozsahu 30,00%, Ing. Rastislavovi Veličovi v rozsahu 20,00%,
Ing. Hentichovi Kišovi v rozsabu 10%, ,

štaturárny a riadiaorgán Arca Investments, A.s. je menovaný a odvolávaný valnýmzhromaždením:
7/dozornú radu Arca Investmenis, a.s. má zriadenú a tvotia ju Ing. furaj Koník, Oto Bachratý
a Ing, Henrich Ki.
8/právo na hospodársky prospech (podiel na
Krúpa, ato ve

ku Atca Investments, a.s) majú Ing. Ďavol
ahu 40,00%, Tng. Petet Krištofovič v rozsahu 30,00%, Ing. Rastislav Vetié
6, Ing. tlenrich, [Kiš v rozsahu 10"%4.
v rozsahu 20,01€

Strana 3 z 9
VII.
Vlastnícka a riadiaca štruktúra REDSIDE, a.s.

Na základe podkladov a informácií oprávnená osoba zistila, že

1/ akcionármi REDSIDIL, a.s. sú: RVR Czech, s.o. — 76 kusov akcií REDSIDI?, a.s.
s menovitou hodnotou predstavujúcou 90,48% ku menovitej hodnote všetkých ake
REDSTDE, a.s., a Árca Investments, a.s. — 8 kusov akcií REDSTDI, a.s.

j hodnote všetkých akcií REDSIDI:,

Rudolf Vžešťál — predseda predstavenstva, Ing. Radek

j Dvoták — člen predstavenstva, Spoločnosť zastupuje

seda predstavenstva spoločne s ďalším členom predstavenstva.
. Je 8.400.000,- Ké,
© tvorej

menovitouhodnotou predstav ujúcou 9,52% ku menoví

2/ predstavenstvo RISDSTDE, a.s. tvori
Siroký- člen predstavenstva a Ing. Ju
predstavenstvo, a to vž >

3/ základné imanie RHI

4/základné imanie REDSID é 84 ks akcií na meno v listinnej podobe v menovitej
hodnote 100,000, Kč. Akcie spoločnosti sú prevoditeľné za podmienok stanovených

Článku 7 stanov spl oa a bolo splatené v plnej výške.:

5/hlasovacie práva v REDSIDI!, a.s. parria RÝVR Czech, s.r.o, ato v rozsahu 90,48%,
lavestments, a.s. v rozsahu 9, 5 3

6/ REDSIDI,. . je oktem iného © emitentom Podielových listov IŠTN: CZ0008474053, ktoré
boli na základe Rozhodnutia sp. zn. B/034/2016/1 M prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.:

7/ REDSIDE, a.s. je okrem iného emitentom Podielových listov ISIN: CZ000847673, ktoré boli
na základe Rozhodnutia sp. zn. B/154/2015/1.M prijaté na obchodovanie na regulovanom
trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.:

8/štatutárny a riadiaci orgán REDSIDE, a.s. je menovaný a odvolávaný valným zhromaždením:

9/dozornú radu REDSIIDE, a.s. má zriadenú a tvoria ju Petra Rychnovská — predseda dozornej
rady, ag. Petr Studnička a Karel Krhovský - členovia dozornej rady:

10/ptá vo na hospodár prospech (podiel na zisku REDSIDI? ) majú RYR Czech, s.ro,
a to v tozsahu 90,48 %, a Arca Investments, a.s. v rozsahu 9,52%.
, Arca


Vr.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra RVR Czech, s.r.o.

Ďa základe podkladov a informácií oprávnená
1/ spoločníkom RVR Czech, s.r.o. je: Rudolf Vž
130 00 Praha 3,
2/ konateľom RVR
130 09 Praha 3

oba zistila, že
ťál, uvale bytom Prokopová 2849/24, Žižkov,


h, s.r.o. je: Rudolť Všešťál, trvale bytom Prokopová 2849/24, Žižkov,

s Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.:

3/ základné imanie RYR Czech, s.r.o. je 200.000,- Kč,

4/ základné imanie RVR Czech, s.r.o. je tvotené peňažným vkladom spoločníka, a to Rudolfa
Všešťála sumou 200.000, Ké, bolo splatené v plnej výške:

5/ hlasovacie práva v RVR Czech, s.r.o. patria spoločníkovi Rudolfovi Viešť,
100.00%a,

6/štaturárny a riadiaci otgán o RR Cze
zhromaždením:
#/dozornú radu RVR Czech, >. nemá zriadenú:
8/právo na hospodávsky prospech (podiel na zisku RVR Czech, stoj má spoločník Rudol£
tešťál, a to v rozsahu 100,00%:


loví, a to v rozsahuh, sro. je menovaný a odvolávaný valnýmStrana 6 z 9


1X.
Identifikácia a overenie konečného užívateľa výhod

Na základe informácií a podkladov oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa
výhod partnera podľa $6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochtane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov nasledovné osoby:

1/ Meno a priezvisko: PhDr. Peter Michalovič
Dátum narodenia: 06.86.1953

Adresa trvalého pobytu: Bonská 33, 84106 Bratislava — Záhorská Bystrica, SR
Štátna príslušnosť: občan SRVerejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie,6/Mcno a priezvisko: Juraj Cíbik

Dátum narodenia: 12,07,1979

Adresa trvalého pobytu: 020 62 Horovce 105, SR

Šrátna pr Íslušnosť: občan SR

Verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie.

Partner je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorú majetkovo ovládajú a riadia spoločno
AGRATA, s ja TKU Slovakia s.r.o. (99,50%), kde spoločníkom ( 85%) je R Di,
a.s. ako investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom mene a na účet ľondu. REDSTDE, a.s. ako
Investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom menc a na účet Fondu je, okrem iného, emitentom
podielových listov ISIN: CZ0008474053 a podielových listov ISIN:CZ0008474673. Podielové
listy sú cennými papiermi, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu Burzy
cenných papierov Praha, a.s. a podliehajú požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa
tovnocenného právneho predpisu členského štátu, ako je slovenský osobitný ps
566/2001 7. z. o cenných papieroch a inv.
zákonov v znení neskorších predpísov).

dpis (zákon č.
anene a doplnení niektorýchičnych shižbách a o

Vzhľadom na sutočnosť uvedenú vyššie sú splnené podmienky podľa ust. $

registri na zapísanie členov vrcholového manažm

d ods. 4 zákona a
tu pattnera do Registra, a to namiesto
4 ods. 4 zákona o registri platí, že za člena
vrcholového manažmentu sa považuje Štatutárny orgán, člen štaturárncho orgánu, prokurista a
vedúci zainestnanec v priatnej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. REDSIDE, a.s. ako
investičná spoločnosť, ktorá je obhospodatovateľom Fondu a ktorá v postavení v ktorom ovláda
poster koná vo vlastnom mene, ale na účet Fondu. Fond je fondom kvalifikovaných investorov
vo forme otvoteného podielového fondu. Povolenie k vytvoreniu Ľondu bolo udelené
rozhodnutím Českej národnej banky zo dňa 29.01.2013, č. |. 2013/1333/570 ke
SP/2012/816/571, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.01.2013.konečných užívateľov výhod partnera. V zmysle ust.

Účelom Fondu je zhromažďovanie peňažný ých prostriedkov alebo peniazmi oceniieľných vecí od
kvalifikovaných — investorov — vydávaním podielových listov a spoločné — investovanie
zhromažďovaním peňažných prostriedkov na základe investičnej stratégie v prospech vlastníkov
podielových. listov. Z článku 5 štatútu ľondu vyplýva, že invest ým cieľom Fondu je
pretrvávajúce zhodnocovanie prostriedkov vložených podielnikmi Fondu, a to predovšetkým na
základe priamych alebo nepriamych inves

tí do nových projektov a rozvoja podnikateľských
zámetov najmä do odvetia ene£ teetiky so zameraním na segment malý1a stredných podnikov
zaoberajúcich sa výrobou elektrickej energie najmä z obnoviteľných zdrojov a to s
z investícií budú prevažne1, ŽE výnosy
ískatie z úrokov z poskytnutých pôžičiek a z podielu na zisku projekiuStrana 779


a podnikateľského zámeru. Časť ziskov plynúcich z portfólia Fondu bude v súlade s investičným

cieľom ďalej teinvestovaná.Zoznam podielnikov vedie REDSIDE, a.s., pričom tento zoznam nie je verejne prístupný
Keďže REDSIDII, a s. je otvoreným podielovým fondom, zoznam podielnikov nie je uzavretý a
podlieha zmenám. Žoznam podielnikov je REDSIDH, a.s
subjektom, pri kto
a.s. na

oprávnená poskytnúť výlučne
ch to predpokladajú všeobecne záväzné právne predpisy. Podiel RÍZDSIDH,
je za určité účtovné obdobie a je teflektovaný v celkovom hospodárskom
výsledku Fondu za dané určité obdobie.ku partní

V zmysle článku 9. bod 9.8 Štatúru Fondu, platí, že hospodársky výsledok foadu vzniká ako
rozdiel medzi výnosmi a nákladmi ľondu. Výnosy z majetku Fondu sa zvyčajne použijú na krytíc
nákladov Fondu. Ak hospodárenie Fondu za účtovne obdobie skončí ziskom, zisk môže byť
ť k vyplateniu podielov na zisk alebo môže byť použitý k remy:
níu majetku ľondu ak zvýšeniu hodnoty
hospodárenie ľonda za účrovné obdobie skončí

sticiám smerujúcim
podielov jednotlivých podielnikov. Ak
tratou, vzniknutá strata bude uhradená zo
a použije najmä nerozdelený zisk z predchádzajúcich
rokov a ak to nebude postačovať, musí byť strata v roku nasledujúcom po účtovnom roku, v
ktorom strata vznikla, pokrvtá znížením kapitálového fondu.

zdrojov Fondu, pričom ku krytiu sV zmysle článku 9 bod 9.9 Štatútu Fondu platí, že REDSIDE, a.s. ako investičná spoločnosť:
rozhoduje © vyplatení/nevyplatení získu Fondu podielnikom. Investičná spoločnosť môže
rozhodnúť, že podielníkom Fondu bude vyplatený celý čistý zisk vytvorený Fondom v
príslušnom kalendárnom roku alebo jeho časť. Investičná spoločnosť taktiež môže rozhodnúť ©
nevyplatení žiadneho podielu na zisku, a to za účelom ďalšej reinvestície dosiahnutého zisku. V
rámci REDSTDE, a.s. ako investičnej spoločnosti rozhoduje © vyplatení ku podielnikom
predstavenstvo, pričom o vyplatení zisku podielnikom môže byť rozhodnuté až po overení
riadnej účtovnej závierky Fondu audítorom. Podiel na získu konkrétncho podielnika Fondu sa
vypočíta ako celková čiastka vyplácaná ako podiel na zisku všetkých podielnikom násobená
podielom počtu podielových listov Fondu v majetku toho ktorého podielnika a celkového počtu
existujúcich podielových listov Ľondu k rozhodnému dňu. Nenaplnenie výnimky v zmysle ust.

4 ods. 4 druhá veta Zákona o registri: z ust. $ 4 ods, 4 druhá vera Zákona o registr v vplýva, ž
pravidlo, že partnet verejného sektota, ktorý

je regulovaným emitentom alebo je priamo či
nepriamo výlučne majetkovo ovládaný a riadený regulovaným emitentom, sa zapisujú do registra
konečných užívateľov výhod namiesto konečných užívateľov výhod členovia vrcholov
manažmentu, sa neuplatní, ak akákoľvek

cho

á osoba má právo na hospodársky prospech

najmenej vo výške 25% z podnikania alebo inej činnosti partnera verejného sektora, ktorý jeregulovaným emitentom alebo je priamo či nepriamo výlu

ce majetkovo ovládaný a riadený
regulovaným emitentom.Oprávnená osoba preskúmala všetky predložené podklady (v
REDSTDE) a dospela k záveru, že neexistuje Žiadna taká A
hospodársky prospech najmenej vo v
je naplnená podmienka podľa ust.

útane zoznamu podielnikov
sická osoba, ktorá by mala právo na
o 25% z podnikania alebo inej činnosti partnera a preto
4 ods. 4 pivá a druhá veta zákona o registri, keJy sa do
registra partnerov verejného sektora namiesto konečných užívateľov výhod partnera zapíšu
členovia vrcholového manažmentu partnera verejného sektora.X.
Údaje podľa $ 4 ods. 3 písm. ) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zriene a doplnení niektorých zákonov

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúty pattnera. mie je verejný funkcionár zapísaný v
zozname verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v SR.
Xi.
Vyhlásenie oprávnenej osoby
Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto vetifikačnom dokumente

zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

V Banskej Bystrici, dňa 12.02.2018.

BIOPLÍN HOROVCE 3, S.

630 62 slorovce 195, Slovenská republlkaOprávnená osoba Pater verejného sektora
JURBÁNI 8/ Partnets s.r.o. BIGPLYN HORUOVCE 3, s. r. 0.
/ f UDr. Juraj Remšík PhDr. Peter Michalovič
iO advokát, konateľ konateľ
/ /BIOPLYN HORBÝCE 3,
/ 920 52 Horovce 1,
lán.
GOPLÝN HOROVCE 3, s. r. o.
Jaraj Cibik
konateľ

Strana 9 z 9
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


Verifikačný dokumentVypracované podľa ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
(ďalej aj ako „Zákon o registri“)

Vypracoval: Advokátska kancelária JUDr. Juraj Klimčo s.r.o., so sídlom Bobot č. 176,
91325, IČO: 51123592

(ďalej aj ako „Oprávnená osoba“)

pre: BIOPLYN HOROVCE 3, s. r. 0., so sídlom 106, 020 62 Horovce, IČO:
47168099, obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Trenčín, Oddiel: Sro, vložka č.: 28304/R(ďalej aj ako „Partner verejného sektora“)

1. Úvodné ustanovenia a východiskové podklady
Dňa 28.06.2017 uzavrel Partner verejného sektora s Oprávnenou osobou Dohoda o

výkone činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora (ďalej aj ako
„Dohoda“).Oprávnená osoba je v zmysle Dohody povinná na účely vykonania zápisu Partnera
verejného sektora do registra partnerov verejného sektora vypracovať tento verifikačný
dokument v súlade s ust. $ 11 ods. 5 Zákona o registri (ďalej aj ako „Verifikačný
dokument“).Oprávnená osoba vychádzala pri vypracovaní Verifikačného dokumentu a identifikácii
konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora z nasledovných podkladov,
poskytnutých Partnerom verejného sektora:

CONSTANTIA 6 ET FORTITUDINE

i. úplné znenie Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora:
ii. úplné znenie Spoločenskej zmluvy TKU Slovakia s.r.o.:
iii. úplné znenie Zakladateľskej zmluvy Arca Investments, a.s.,
iv. úplné znenie Zakladateľskej zmluvy Arco Capital Slovakia, a.s..:
v. úplné znenie Spoločenskej listina AGRAFA, s.r.o.:
vi. úplné znenie Zakladateľskej listiny REDSIDE investiční společnosť, a.s..:
vii. úplné znenie Zakladateľskej listiny RVR Czech, s.r.o.,
viii. úplny výpis spoločnosti REDSIDE investiční společnosť, a.s., so sídlom V Celnici
1031/4, 110 00 Praha 1 — Nové Mčsto, Česká republika, IČ: 243 00 601, z obchodného

©Advokátska kancelária JUDR. Juraj Klimčo 8 spol,
P.O. BOX č. 10, 902 05 PezinokJUDr. Martin Leško T:

2 405 964
Lawyer 8 Arkitrator E: aki

Mgr. Adam L.
2 bi o.sk

eško T
Law itrator E:
registra Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka číslo 18362 (ďalej aj „RIDESIDE,
a.s.“),

ix. úplný výpis spoločnosti RVR Czech, s.r.o., so sídlom V Celnici 1031/4, 110 00 Praha
1 —Nové Mšsto, Česká republika, IČ: 243 00 136, z obchodného registra Mestského súdu
v Prahe, oddiel C, vložka číslo 194393 (ďalej aj „RVR Czech, s.r.o.“):

X. výpis fondu kvalifikovaných investorov NOVA Green Energy otevčený podílový fond
REDSIDE investiční společnosť, a.s., v skrátke NOVA Green Enegry OPF, so sídlom
V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 — Nové Mčsto, Česká republika (ďalej aj „Fond“) zo
zoznamu investičných fondov vedeného Českou národnou bankou:

xi. úplne znenie štatútu Fondu:

xii. výročná správa Fondu za rok 2015:

xiii. Rozhodnutie generálneho riaditeľ Burzy cenných papier Praha, a.s., zo dňa 23.02.2016,
sp.zn.: B/034/2016/LM o prijatí podielových listov Fondu, t.j. otvoreného podielového
fondu NOVA Green Energy otevčený podílový fond REDSIDE investiční společnosti,
a.s.. s menovitou hodnotou podielového listu 0,1 EUR, ISIN: CZ0008474053,
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou
od 29.02.2016:

xiv. výpis zo stránky kurzy.cz potvrdzujúci prijatie podielových listov ISIN: CZ0008474053
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.:

xv. Rozhodnutie generálneho riaditeľ Burzy cenných papier Praha, a.s., zo dňa 12.10.2015,
sp.zn.: B/154/2015/LM o prijatí podielových listov Fondu, t.j. otvoreného podielového
fondu NOVA Green Energy otevčený podílový fond REDSIDE investiční společnosti,
a.s. s menovitou hodnotou podielového listu 1 Kč, ISIN: CZ0008474673,
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. s účinnosťou
od 19.10.2015:

xvi. výpis zo stránky kurzy .cz potvrdzujúci prijatie podielových listov ISIN: CZ0008474673
k obchodovaniu na regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.:

xvii. výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora,

xviii. výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti TKU Slovakia s.r.o.:

xix. výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.:

XY. výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti Arca Investments, a.s.,

xxi. výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti AGRAFA, s.r.o.:

xxii. stanov obchodnej spoločnosti spoločnosti Arca Investments, a.s. podpísané
štatutárnymi zástupcami:

xxiii. stanov obchodnej spoločnosti spoločnosti Arca Capital Sloviakia, a.s. podpísané
štatutárnymi zástupcami:

xxiv. úplne znenie stanov REDSIDE,

Xxv. zoznam akcionárov obchodnej spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.:

Xxvi. zoznam akcionárov obchodnej spoločnosti Arca Investments, a.s.,

xxvii. písomné vyhlásenia obchodnej spoločnosti Arca Investments, a.s. o pravdivosti,
úplnosti a aktuálnosti údajov ohľadne riadiacej a vlastníckej štruktúre spoločnosti Arca
Investments, a.s. a 0 verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej

CONSTANTIA 6 ET FORTITUDINEAdvokátska kancelária JUDR. Juraj Klimčo 8. spol,
P.O. BOX č. 10, 902 05 Pezinok

JUDr. Martin Leško T:

L
bi Lawyer 8 Arkitrator E:

eško T
itrator E:Mgr. Adam

902 405 984

o.sk


©V zmysle článku 9. bod 9.8 Štatútu Fondu, platí, že hospodársky výsledkom fondu vzniká
ako rozdiel medzi výnosmi a nákladmi Fondu. Výnosy z majetku Fondu sa zvyčajne
použijú na krytie nákladov Fondu. Ak hospodárenie Fondu za účtovne obdobie skončí
ziskom, zisk môže byť použitý k vyplateniu podielov n a zisk alebo môže byť použití
k reinvestíciam smerujúcim k zvýšeniu majetku Fondu a k zvýšeniu hodnoty podielov
jednotlivých podielnikov. Ak hospodárenie Fondu za účtovné obdobie skončí stratou,
vzniknutá strata bude uhradená zo zdrojov Fondu, pričom ku krytiu straty sa použije
najmä nerozdelený zisk z predchádzajúcich rokov ak a to nebude postačovať, musí byť
strata vroku nasledujúcom po účtovnom roku, v ktorom strata vznikla, pokrytá znížením
kapitálového fondu.

V zmysle článku 9 bod 9.9 Štatútu Fondu platí, že RDESIDE, a.s. ako investičná
spoločnosť rozhoduje o vyplatení/nevyplatení zisku Fondu podielnikom. Investičná
spoločnosť môže rozhodnúť, že podielnikom Fondu bude vyplatení celý čistý zisk
vytvorený Fondom v príslušnom kalendárnom roku alebo jeho časť. Investičná
spoločnosť taktiež môže rozhodnúť o nevyplatení žiadneho podielu na zisku , a to za
účelom ďalšej reinvestície dosiahnutého zisku. V rámci REDSIDE, a.s. ako investičnej
spoločnosti rozhoduje o vyplatení zisku podielnikom predstavenstvo, pričom o vyplatení
zisku podielnikom môže byť rozhodnuté až po overení riadnej účtovnej závierky Fondu
audítorom. Podiel na zisku konkrétneho podielnika Fondu sa vypočíta ako celková
čiastka vyplácaná ako podiel na zisku všetkých podielnikom násobená podielom počtu
podielových listov Fondu v majetku toho ktorého podielnika a celkového počtu
existujúcich podielových listov Fondu k rozhodnému dňu.

Nenaplnenie výnimky v zmysle ust. $ 4 ods. 4 druhá veta Zákona o registri: z ust. $ 4
ods. 4 druhá veta Zákona o registri vyplýva, že pravidlo, že pri partnervi verejného
sektora, ktorý je regulovaným emitentom alebo je priamo či nepriamo výlučne majetkovo
ovládaný a riadený regulovaným emitentom, sa zapisujú do registra konečných
užívateľov výhod namiesto konečných užívateľov výhod členovia vrcholného
manažmentu, sa neuplatní, ak akákoľvek fyzická osoba má právo na hospodársky
prospech najmenej vo výške 25% z podnikania alebo inej činnosti partnera vereného
sektora , ktorý je regulovaným emitentom alebo je priamo či nepriamo výlučne
majetkovo ovládaný a riadený regulovaným emitentom.

CONSTANTIA 6 ET FORTITUDINE

Oprávnená osoba dospela k záveru, že neexistuje žiadna taká fyzická osoba, ktorá by
mala právo na hospodárky prospech najmenej vo výške 25 % z podnikania alebo inej
činnosti Partnera verejného sektora a preto je naplnená podmienka podľa ust. $ 4 ods. 4
prvá a druhá veta Zákona o registri, kedy sa do registra partnerov verejného sektora
namiesto konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora zapíšu členovia
vrcholového manažmentu partnera verejného sektora.Advokátska kancelária JUDR. Juraj Klimčo 8. spol,
P.O. BOX č. 10, 902 05 Pezinok

JUDr. Martin Leško 7:
Lawyer 8 Arbitrator E:Mgr. Adam Leško T.
Lewye bitrar

902 405 984
itrator E: obGbakl

o.sk


ET FORTITUDINE

S

u

CONSTANTIA11. Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného
sektora

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného
funkcionára.

12. Záverečné ustanovenia a vyhlásenia
Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii Konečného užívateľa výhod Partnera
verejného sektora postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou. Všetky
skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému

stavu.

V Bratislave, dňa 18.10.2017
„ Juraj Klimčo s.r.o.Advokátska kancelária JUDR. Juraj Klimčo 8 spol,

V

Mgr. Adam Leško T

Law u Arbitrator E

BOX

10, 902 05 Pezinok

JUDr. Martin Leško. T

Lawyer 8 Arbitrator E


republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného
sektora:

xxviii. písomné vyhlásenia obchodnej spoločnosti TKU Slovakia s.r.o. o pravdivosti, úplnosti
a aktuálnosti údajov ohľadne riadiacej a vlastníckej štruktúre spoločnosti a o verejných
funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou
vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora:

Xxix. písomné vyhlásenia obchodnej spoločnosti AGRAFA, s.r.o. o pravdivosti, úplnosti a
aktuálnosti údajov ohľadne riadiacej a vlastníckej štruktúre spoločnosti a o verejných
funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou
vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora:

Xxx. písomné vyhlásenia REDSIDE o pravdivosti, úplnosti a aktuálnosti údajov ohľadne
riadiacej a vlastníckej štruktúre spoločnosti a o verejných funkcionároch vykonávajúcich
funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry
Partnera verejného sektora:

Xxxi. písomné vyhlásenie o konečnom užívateľovi výhod Partnera verejného sektrora o tom,
že konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom, ktorý by vykonával funkciu v
Slovenskej republike:

xxxii. doklad totožnosti: PhDr. Peter Michalovič, Juraj Cíbik:

2. Písomné vyhlásenia Partnera verejného sektora2.1. Písomné vyhlásenie PhDr. Petra Michaloviča zo dňa 16.10.2017Z predloženého písomného vyhlásenia vyplýva že:

- je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora:

- všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako konateľa Partnera verejného sektora zapísané
v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne,

- spoločníci nepreviedli na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v
Partnerovi verejného sektora:

- spoločníci nepreviedoli na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného
sektora:

- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora spôsobmi
podľa ust. 6a ods. | zákona č. 297/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov:

-nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR,

CONSTANTIA 6 ET FORTITUDINE

2.2. Písomné vyhlásenie Juraja Cíbika zo dňa 16.10.2017

Z predloženého písomného vyhlásenia vyplýva že:

©Advokátska kancelária JUDR. Juraj Klimčo 8. spol,
P.O. BOX č. 10, 902 05 Pezinok

JUDr. Martin Leško T:
Lawyer 8 Arbitrator E:eško T

902 405 984
itrator E: obGbakl

r. Adam L:
2 bi o.sk


CONSTANTIA 6 ET FORTITUDINE- je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora:

- všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako konateľa Partnera verejného sektora zapísané
v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne,

- spoločníci nepreviedli na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v
Partnerovi verejného sektora:

- spoločníci nepreviedoli na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného
sektora:

- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora spôsobmi
podľa ust. 6a ods. | zákona č. 297/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov:

-nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR,

3. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Oprávnená osoba na základe Partnerom verejného sektora predložených listín a z verejne
dostupných zdrojov zistila nasledovné:

i. spoločníkmi Partnera verejného sektora sú: AGRAFA, s.r.o., so sídlom 106, 020 62
Horovce, Slovenská republika, IČO: 36296660, zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 10327/R (ďalej aj „AGRAFA, s.r.o.“)
a TKU Slovakia s.r.o., so sídlom Laurinská 18, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré
Mesto, Slovenská republika, IČO: 50412523, zapísaná v obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 112517 (ďalej aj „TKU Slovakia s.r.o.“),

ii. konateľmi Partnera verejného sektora sú: PhDr. Peter Michalovič, trvale bytom Donská
33, 841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica, Slovenská republika a Juraj Cíbik, trvale
bytom Horovce 105, 020 62 Horovce, Slovenská republika, Za spoločnosť konajú vždy
dvaja konatelia spoločne.,

iii. základné imanie Partnera verejného sektora je: 1.307.500,-EUR:

iv. základné imanie Partnera verejného sektora je tvorené peňažným vkladmi spoločníkov
a to TKU Slovakia s.r.o. sumou 1.306.750,-EUR a AGRAFA, s.r.o., sumou 750,-
EUR bolo splatené v plnej výške,

v. hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora: TKU Slovakia s.r.o. 99,95%,
AGRAFA, s.r.o. 0,05%:

vi. štatutárny a riadiaci orgán Partnera verejného sektora je menovaný a odvolávaní
valným zhromaždením,

vii. dozornú radu Partnera verejného sektora nemá zriadenú,

©Advokátska kancelária JUDR. Juraj Klimčo 8. spol,
P.O. BOX č. 10, 902 05 Pezinok

Law

Mgr. Adam

JUDr. Martin Leško T:

L
bi Lawyer 8 Arkitrator E:

eško T
itrator E:902 405 984
viii. právo na hospodársky prospech (podiel na zisku Partnera verejného sektora): TKU

Slovakia s.r.o. 99,95%, AGRAFA, s.r.o. 0,05%:

4. Vlastnícka a riadiaca štruktúra AGRAFA, s. r. o.

CONSTANTIA 6 ET FORTITUDINE

Oprávnená osoba na základe Partnerom verejného sektora predložených listín a z verejne
dostupných zdrojov zistila nasledovné:

i. Spoločníkom AGRAFA, s.r.o. je: Miroslav Chupáč, trvale bytom 44, 020 62 Horovce,
Slovenská republika:

ii. konateľom AGRAFA, s.r.o. je: Miroslav Chupáč, trvale bytom 44, 020 62 Horovce,

Slovenská republika, spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ tak, že k
napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.:

iii. základné imanie AGRAFA, s.r.o. je: 6.639,-EUR:
iv. základné imanie AGRAFA, s.r.o. je tvorené peňažným vkladom spoločníka a to

Miroslava Chupáča sumou 6.639,-EUR a bolo splatené v plnej výške,

v. hlasovacie práva v AGRAFA, s.r.o.: Miroslav Chupáč 100%
vi. štatutárny a riadiaci orgán AGRAFA, s.r.o. je menovaný a odvolávaní valným

zhromaždením:

ii. dozornú radu AGRAFA, s.r.o. nemá zriadenú:
viii. právo na hospodársky prospech (podiel na zisku AGRAFA, s.r.o.): Miroslav Chupáč

100%:

5. Vlastnícka a riadiaca štruktúra TKU Slovakia s.r.o.

Oprávnená osoba na základe Partnerom verejného sektora predložených listín a z verejne
dostupných zdrojov zistila nasledovné:

i. spoločníkmi TKU Slovakia s.r.o. sú: Arca Capital Slovakia, a.s., so sídlom Plynárenská
7/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35868856, zapísaná v obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3202/B (ďalej aj „Arca
Capital Slovakia, a.s.“) a RIDESIDE, a.s.,

ii. konateľom TKU Slovakia s.r.o. je: Katarína Beňušová, trvale bytom Nejedlého 49,

Bratislava — mestská časť Dúbravka, Slovenská republika, Konateľ koná v mene
spoločnosti samostatne. Písomné právne úkony vykonáva konateľ tak, že k obchodnému
menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.:

iii. základné imanie TKU Slovakia s.r.o. je: 5.000,-EUR:

©Advokátska kancelária JUDR. Juraj Klimčo 8 spol,
P.O. BOX č. 10, 902 05 Pezinok

Mgj

Law

r. AdamJUDr. Martin Leško T:
Lawyer 8 Arbitrator E:Leško T

2 405 964
itrator E: aki

o.sk


CONSTANTIA 6 ET FORTITUDINEiv. základné imanie TKU Slovakia s.r.o. je tvorené peňažným vkladmi spoločníkov a to
Arca Capital Slovakia, a.s. sumou 750,-EUR a REDSIDE, a.s. sumou 4.250,-EUR a bolo
splatené v plnej výške:

v. hlasovacie práva v TKU Slovakia s.r.o.: Arca Capital Slovakia, a.s. 15% a REDSIDE,
a.s. 85%,

vi. štatutárny a riadiaci orgán TKU Slovakia s.r.o. je menovaný a odvolávaní valným

zhromaždením:

vii. dozornú radu TKU Slovakia s.r.o. nemá zriadenú:

viii. právo na hospodársky prospech (podiel na zisku TKU Slovakia s.r.o.): Arca Capital
Slovakia, a.s. 15% a REDSIDE, a.s. 85%:

6. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Arca Capital Slovakia, a.s.

Oprávnená osoba na základe Partnerom verejného sektora predložených listín a z verejne
dostupných zdrojov zistila nasledovné:

i. jediný akcionár Arca Capital Slovakia, a.s. je: Arca Investments, a.s., so sídlom
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35975041, zapísaná v
obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3788/B (ďalej aj
„Arca Investments, a.s.“),

ii. predstavenstvo Arca Capital Slovakia, a.s. je tvorené: Ing. Rastislav Velič, trvale bytom
Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Obdokovce, Slovenská republika — predseda
predstavenstva a Ing. Henrich Kiš, trvale bytom Na Bielenisku 20, 902 01 Pezinok,
Slovenská republika — člen predstavenstva, v mene spoločnosti konajú vždy dvaja
členovia predstavenstva spoločne,

lii. základné imanie Arca Capital Slovakia, a.s. je: 996.000,-EUR,

iv. základné imanie Arca Capital Slovakia, a.s. je tvorené splatením menovitej hodnoty
akcie a to a bolo splatené v plnej výške. Základné imanie je rozdelené na 300 kusov
listinných akcií vydaných na meno, pričom menovitá hodnota jeden akcie má hodnotu
3.320,-EUR,

v. hlasovacie práva v Arca Capital Slovakia, a.s.: Arca Investments, a.s. 100%:

vi. štatutárny a riadiaci orgán Arca Capital Slovakia, a.s. je menovaný a odvolávaní
valným zhromaždením,

vii. dozornú radu Arca Capital Slovakia, a.s. má zriadenú: Ing. Juraj Koník, Oto Bachratý
a Ing. Pavol Krúpa.

viii. právo na hospodársky prospech (podiel na zisku Arca Capital Slovakia, a.s.): Arca
Investments, a.s. 100%:Advokátska kancelária JUDR. Juraj Klimčo 8. spol,
P.O. BOX č. 10, 902 05 Pezinok

Law

Mgr. Adam

JUDr. Martin Leško T:

L
bi Lawyer 8 Arkitrator E:

eško T
itrator E:902 405 984
7. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Arca Investments, a.s.

Oprávnená osoba na základe Partnerom verejného sektora predložených listín a z verejne
dostupných zdrojov zistila nasledovné:

i. akcionármi Arca Investments, a.s sú: Ing. Pavol Krúpa, trvale bytom Trstínska 11, 841
06 Bratislava- Záhorská Bystrica — 12 akcií, Slovenská republika, Ing. Peter Krištofovič,
trvale bytom Chrasťova 12314/19, 831 01 Bratislava, Slovenská republika — 9 akcií, Ing.
Rastislav Velič, trvale bytom Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Obdokovce,
Slovenská republika — 6 akcií a Ing. Henrich Kiš, trvale bytom Na Bielenisku 20, 902 01
Pezinok, Slovenská republika — 3 akcie,

ii. predstavenstvo Arca Investments, a.s je tvorené: Ing. Pavol Krúpa, trvale bytom
Trstínska 11, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica, Slovenská republika — predseda
predstavenstva a Ing. Rastislav Velič, trvale bytom Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné
Obdokovce, Slovenská republika — člen predstavenstva, v mene spoločnosti koná
predseda predstavenstva alebo člen predstavenstva ktorýkoľvek z nich samostatne,

iii. základné imanie Arca Investments, a.s je: 99.600,-EUR:

iv. základné imanie Arca Investments, a.s je tvorené splatením menovitej hodnoty akcie
ato abolo splatené v plnej výške. Základné imanie je rozdelené na 30 kusov listinných
akcií vydaných na meno, pričom menovitá hodnota jeden akcie má hodnotu 3.320,-EUR,

v. hlasovacie práva v Arca Investments, a.s:. Ing. Pavol Krúpa 40%, Ing. Peter Krištofovič
30%, Ing. Rastislav Velič 20%, Ing. Henrich Kiš 10%:

vi. štatutárny a riadiaci orgán Arca Investments, a.s. je menovaný a odvolávaní valným
zhromaždením:

vii. dozornú radu Arca Investments, a.s má zriadenú: Oto Bachratý, Ing. Juraj Koník a Ing.
Katarína Cvečková:

viii. právo na hospodársky prospech (podiel na zisku Arca Investments, a.s): Ing. Pavol
Krúpa 40%, Ing. Peter Krištofovič 30%, Ing. Rastislav Velič 20%, Ing. Henrich Kiš 10%,

CONSTANTIA 6 ET FORTITUDINE

8. Vlastnícka a riadiaca štruktúra REDSIDE, a.s.

Oprávnená osoba na základe Partnerom verejného sektora predložených listín a z verejne
dostupných zdrojov zistila nasledovné:

ix. Akcionármi REDSIDE, a.s. sú: RVR Czech, s.r.o. vlastniacu 76 kusov akcií REDSIDE,
a.s. s menovitou hodnotou predstavujúcou 90,48 % ku menovitej hodnote všetkých akcií
REDSIDE, a.s. a Arca Investment, a.s. vlastniacou 8 kusov akcií REDSIDE, a.s.Advokátska kancelária JUDR. Juraj Klimčo 8. spol,
P.O. BOX č. 10, 902 05 Pezinok

JUDr. Martin Leško T:

Mgr. Adam
e Lawyer 8 Arbitrator E:

L
Law bi

eško T
itrator E:902 405 984
s menovitou hodnotou predstavujúcou 9,52 % ku menovitej hodnote všetkých akcií
REDSIDE, a.s.:

x. predstavenstvo REDSIDE, a.s. je tvorené: Rudolf Vešťál — predseda predstavenstva,
Ing. Radek Široký — člen predstavenstva a Ing. Juraj Dvofák, člen predstavenstva,
Spoločnosť zastupuje predstavenstvo, a to vždy predseda predstavenstva spoločne s
ďalším členom predstavenstva.:

xi. základné imanie REDSIDE, a.s.. je: 8.400.000,-Kč:

xii. základné imanie REDSIDE, a.s. je tvorené 84 ks akcie na meno v listinnej podobe v
menovitej hodnote 100 000,- Kč,

Akcie spoločnosti sú prevoditeľné za podmienok stanovených v Článku 7 stanov
spoločnosti a bolo splatené v plnej výške

xiii. hlasovacie práva v REDSIDE, a.s.: RVR Czech, s.r.o. 90,48 % a Arca Investment, a.s.
9,52 %:

xiv. REDSIDE, a.s. je okrem iného emitentom Podielových listov ISIN: CZ0008474053,
ktoré boli na základe Rozhodnutia sp.zn. B/034/2016/LM prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s. :

xv. REDSIDE, a.s. je okrem iného emitentom Podielových listov ISIN: CZ000847673,
ktoré boli na základe Rozhodnutia sp.zn. B/154/2015/LM prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu Burzy cenných papierov Praha, a.s.

xvi. štatutárny a riadiaci orgán REDSIDE, a.s. je menovaný a odvolávaní valným
zhromaždením:

xvii. dozornú radu REDSIDE, a.s. má zriadenú a to: Petra Rychnovská — predseda dozornej
rady, Ing. Petr Studnička a Karel Krhovský — členovia dozornej rady:

9. Vlastnícka a riadiaca štruktúra RVR Czech , s.r.o.

CONSTANTIA 6 ET FORTITUDINE

Oprávnená osoba na základe Partnerom verejného sektora predložených listín a z verejne
dostupných zdrojov zistila nasledovné:

i. Spoločníkom RVR Czech , s.r.o. je Rudolf Vžeštála, trvale bytom Prokopová 2849/2a,
130 00 Žižkov:

ii. konateľom RVR Czech, s.r.o. je Rudolf Vžeštála, trvale bytom Prokopová 2849/24, 130
00 Žižkov, Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.,

iii. základné imanie RVR Czech, s.r.o. je: 200.000,-Kč:

iv. základné imanie RVR Czech, s.r.o. je tvorené peňažným vkladom spoločníka vo výške
200.000,-Kč a bolo splatené v plnej výške:

v. hlasovacie práva v RVR Czech, s.r.o.: Rudolf Vžeštála 100%:

©Advokátska kancelária JUDR. Juraj Klimčo 8. spol,
P.O. BOX č. 10, 902 05 Pezinok

JUDr. Martin Leško T:

L
bi Lawyer 8 Arkitrator E:

eško T
itrator E:Mgr. Adam

902 405 984

o.sk
vi. štatutárny a riadiaci orgán RVR Czech, s.r.o. je menovaný a odvolávaní valným
zhromaždením:
vii. dozornú radu RVR Czech s.r.o. nemá zriadenú:
viii. právo na hospodársky prospech (podiel na zisku RVR Czech, s.r.o.): Rudolf Vreštála
100%:

10. Identifikácia konečného užívateľa výhod

Konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora v zmysle ust. $ 64 zákona č.
297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu a 0 zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „Zákon č.
297/2008 Z. z.“) a ust. $ 4 ods. 4 zákona o RPVS sú:(i) meno a priezvisko: PhDr. Peter Michalovič

adresa trvalého pobytu: Donská 33, 841 06 Bratislava

dátum narodenia: 06.06.1953

štátna príslušnosť št. občan SR

verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie(ii) meno a priezvisko: Juraj Cíbik

adresa trvalého pobytu: Horovce 105, 020 62 Horovce

dátum narodenia: 12.07.1979

štátna príslušnosť št. občan SR

verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie

CONSTANTIA 6 ET FORTITUDINEKoneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúci funkciu v
Slovenskej republike.

Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorú majetkovo
ovláda a riadia spoločnosť AGRAFA, s.r.o. a TKU Slovakia s.r.o.(99,5%), kde
spoločníkom (85%) je REDSIDE, a.s. ako investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom
mene a na účet Fondu. REDSIDE, a.s. ako investičná spoločnosť konajúca vo vlastnom
mene a na účet Fondu je, okrem iného, emitentom podielových listov ISIN:
CZ0008474053 a podielových listov ISIN: CZ0008474673. Podielové listy sú cennými
papiermi, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu Burzy cenných

©Advokátska kancelária JUDR. Juraj Klimčo 8. spol,
P.O. BOX č. 10, 902 05 Pezinok

JUDr. Martin Leško T:

Mgr. Adam
e Lawyer 8 Arbitrator E:

L
Law bi

eško T
itrator E:

902 405 984
papierov Praha, a.s. a podliehajú požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa
rovnocenného právneho predpisu členského štátu, ako je slovenský osobitný predpis (
zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Vzhľadom ba skutočnosť uvedenú vyššie sú splnené podmienky podľa ust. 4 ods. 4
Zákona o registri na zapísanie členov vrcholného manažmentu Partnera verejného
sektora do Registra, a to namiesto konečných užívateľov výhod Partera verejného
sektora. V zmysle ust. 4 ods. 4 zákona o registri platí, že za člena vrcholového
manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci
zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

REDSIDE, a.s. ako investičná spoločnosť, ktorá je obhospodarovateľom Fondu a ktorá
v postavení v ktorom ovláda Partnera verejného sektora koná vo vlastnom mene, ale na
účet Fondu. Fond je fondom kvalifikovaných investorov vo forme otvoreného
podielového fondu. Povolenie k vytvoreniu Fondu bolo udelené rozhodnutím Českej
národnej banky zo dňa 29.01.2013, č.j. 2013/1333/570 ke SP/2012/816/571, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 29.01.2013.

Účelom Fondu je zhromažďovanie peňažných prostriedkov alebo peniazmi oceniteľných
vecí od kvalifikovaných investorov vydávaním podielových listov a spoločné
investovanie zhromažďovaním peňažných prostriedkov na základe investičnej stratégie
v prospech vlastníkov podielových listov. Z článku 5 štatútu Fondu vyplýva, že
investičným cieľom Fondu je pretívajúce zhodnocovanie prostriedkov vložených
podielnikmi Fondu, a to predovšetkým na základe priamych alebo nepriamych investícií
do nových projektov a rozvoja podnikateľských zámerov, najmä do odvetia energetiky
so zameraním na segment malých a stredných podnikov zaoberajúcich sa výrobou
elektrickej energie najmä z obnoviteľných zdrojov a to s tým, že výnosy z investícií budú
prevažne získane z úrokov z poskytnutých pôžičiek a z podielu na zisku projektu
a podnikateľského zámeru. Časť ziskov plynúcich z portfólia Fondu bude v súlade
s investičným cieľom ďalej reinvestovaná.

CONSTANTIA 6 ET FORTITUDINE

Zoznam podielnikov vedie REDSIDE, a.s., pričom tento zoznam nie je verejne
prístupný. Keďže REDSIDE „ s. Je otvoreným podielov fondom, zoznam podielnikov
nie je uzavretý a podlieha zmenám.

Zoznam podielnikov je REDSIDE, a.s. oprávnená poskytnúť výlučne subjektom, pri
ktorých to predpokladá všeobecne záväzné právne predpisy. Podiel REDSIDE, a.s. na
zisku partnera verejného sektora je za určité účtovné obdobie je reflektovaný v celkom
hospodárskom výsledku Fondu za dané určité obdobie.Advokátska kancelária JUDR. Juraj Klimčo 8. spol,
P.O. BOX č. 10, 902 05 Pezinok

JUDr. Martin Leško T:

L
bi Lawyer 8 Arkitrator E:

eško T
itrator E:Mgr. Adam

902 405 984

o.sk


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


Ax
SSLužnÝ (ž
Verifikačný dokument :

Vypracované podľa ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej aj ako „Zákon o registri“)Vypracoval: JUDr. Juraj Klimčo, so sídlom Štefániková 9, 914 51 Trenčianske Teplice, 1čO:
34059407, zapísaný v zozname advokátov vedenom SAK pod č. 952
(ďalej aj ako „Oprávnená osoba“

pre: BIOPLYN HOROVCE 3, s. r. o., so sídlom 106 020 62 Horovce, 1čO:
47168099, obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Trenčín, Oddiel: Sro, vložka č.: 28304/R(ďalej aj ako „Partner verejného
sektora“)

1. Úvodné ustanovenia a východiskové podklady

Dňa 28.06.2017 uzavrel Partner verejného sektora s Oprávnenou osobou Dohoda o výkone
činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora (ďalej aj ako „Dohoda“).

Oprávnená osoba je v zmysle Dohody povinná na účely vykonania zápisu Partnera
verejného sektora do registra partnerov verejného sektora vypracovať tento verifikačný
dokument v súlade s ust. $ 11 ods. 5 Zákona o registri (ďalej aj ako „Verifikačný
dokumenť“).

Oprávnená osoba vychádzala pri vypracovaní Verifikačného dokumentu a identifikácii
konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora z nasledovných podkladov,
poskytnutých Partnerom verejného sektora:

úplné znenie Spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora:

úplné znenie Spoločenskej zmluvy ACORD plus spol. s r.o.:

úplné znenie Zakladateľskej listiny AGRAFA, s.r.o.

úplné znenie Zakladateľskej listiny EKOTECH HOROVCE, s.r.o.

úplné znenie Spoločenskej zmluvy BIOTEC, s.r.o.,

úplné znenie Zakladateľskej zmluvy Arca Capital Slovakia, a.s.,

úplné znenie Zakladateľskej zmluvy Arca Investments, a.s.:

úplné znenie Spoločenskej zmluvy Energit plus s.r. o.

výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora,

výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti AGRAFA, s.r.o.,

výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti BIOTEC, s.r.o.:

výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti EKOTECH HOROVCE, s.r.o.,
výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti ACORD plus spol. s r.o.:

výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.,

výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti Arca Investments, a.s.:

výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti Energit plus s. r. o.,

stanov obchodnej spoločnosti spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. podpísané
štatutárnymi zástupcami,

xviii, stanov obchodnej spoločnosti spoločnosti Arca Investments, a.s. podpísané
štatutárnymi zástupcami,

lU TEEN KŠŽSSTER.
BAR

xxvi.

2.

zoznam akcionárov obchodnej spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s.,

zoznam akcionárov obchodnej spoločnosti Arca Investments, a.s.:

písomné vyhlásenia obchodnej spoločnosti Arca Investments, a.s. o pravdivosti,
úplnosti a aktuálnosti údajov ohľadne riadiacej a vlastníckej štruktúre spoločnosti Arca
Investments, a.s. a o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej
republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného
sektora:

písomné vyhlásenia obchodnej spoločnosti AGRAFA, s.r.o. o pravdivosti, úplnosti a
aktuálnosti údajov ohľadne riadiacej a vlastníckej štruktúre spoločnosti AGRAFA, s.r.o.
a o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú
súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora:

písomné vyhlásenia obchodnej spoločnosti EKOTECH HOROVCE, s.r.o. o
pravdivosti, úplnosti a aktuálnosti údajov ohľadne riadiacej a vlastníckej štruktúre
spoločnosti EKOTECH HOROVCE, s.r.o. a o verejných funkcionároch vykonávajúcich
funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry
Partnera verejného sektora:

písomné vyhlásenia obchodnej spoločnosti Energit plus s. r. o. o pravdivosti, úplnosti a
aktuálnosti údajov ohľadne riadiacej a vlastníckej štruktúre spoločnosti Energit plus s.
r. o. 0 verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí
sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora:

písomné vyhlásenie o konečnom užívateľovi výhod obchodnej spoločnosti AGRAFA,
s.r.o. a 0 tom, že konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom, ktorý by
vykonával funkciu v Slovenskej republike:

písomné vyhlásenie o konečnom užívateľovi výhod obchodnej spoločnosti Arca
Investments, a.s. a o tom, že konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom,
ktorý by vykonával funkciu v Slovenskej republike,

písomné vyhlásenie o konečnom užívateľovi výhod obchodnej spoločnosti EKOTECH
HOROVCE, s.r.o. a o tom, že konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom,
ktorý by vykonával funkciu v Slovenskej republike,

písomné vyhlásenie o konečnom užívateľovi výhod obchodnej spoločnosti Energit plus
s.r. o. a o tom, že konečný užívateľ výhod nie je verejným funkcionárom, ktorý by
vykonával funkciu v Slovenskej republike:

doklad totožnosti -Ing. Pavol Krúpa, Ing. Peter Krištofovič, Ing. Rastislav Velič, Ing.
Henrich Kiš, Mgr. Peter Michalovič, Pavol Michalovič, Ing. Milan Hudák, JUDr. Ivan
Roháč a Miroslav Chupáč.

Písomné vyhlásenia Partnera verejného sektora

2.1.

Písomné vyhlásenie Ing. Pavla Krúpa zo dňa 30.06.2017

Z predloženého písomného vyhlásenia vyplýva že:

- jekonečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora:

- všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka Partnera verejného sektora
zapísané v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne:

- svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ani na jeho základnom
imaní (ani jeho časti) nepreviedol na inú osobu:

- nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v
Partnerovi verejného sektora:
11.

b A.

xiv.

xv,
xvi.

konateľom AGRAFA, s.r.o. je: Miroslav Chupáč, trvale bytom 44, 020 62 Horovce,
Slovenská republika: spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ tak, že k
napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.,
základné imanie AGRAFA, s.r.o. je: 6.639,-EUR:

základné imanie AGRAFA, s.r.o. je tvorené peňažným vkladom spoločníka a to
Miroslava Chupáča sumou 6.639,-EUR a bolo splatené v plnej výške:

hlasovacie práva v AGRAFA, s.r.o.: Miroslav Chupáč 100%,

štatutárny a riadiaci orgán AGRAFA, s.r.o. je menovaný a odvolávaní valným
zhromaždením:

dozornú radu AGRAFA, s.r.o. nemá zriadenú:

právo na hospodársky prospech (podiel na zisku AGRAFA, s.r.o.): Miroslav Chupáč
100%:

Identifikácia konečného užívateľa výhod

Konečnými užívateľmi výhod Partnera verejného sektora v zmysle ust. $ 6a zákona č.
297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „Zákon č.
297/2008 Z. z.“) sú:(

meno a priezvisko: Miroslav Chupáč

adresa trvalého pobytu: 44, 020 62 Horovce

dátum narodenia: 24.04.1964

štátna príslušnosť št. občan SR

verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie

V prípade Miroslava Chupáča bol naplnený predpoklad stanovený v ust. $ 6a ods. 3
zákona č. 297/2008, preto ho možno považovať za konečného užívateľa výhod
Partnera verejného sektora.(i)

meno a priezvisko: Peter Cíbik

adresa trvalého pobytu: Horovce 141, 020 62 Horovce

dátum narodenia: 31.01.1982

štátna príslušnosť št. občan SR

verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie(iii)

meno a priezvisko: Ing. Pavol Krúpa

adresa trvalého pobytu: Trstínska 11, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica
dátum narodenia: 06.03.1972

štátna príslušnosť št. občan SR

verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie


(iv)

meno a priezvisko: Ing, Peter Krištofovič

adresa trvalého pobytu: Chrasťova 12314/19, 831 01 Bratislava
dátum narodenia: 17,04.1972

štátna príslušnosť št. občan SR

verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie(v)

meno a priezvisko: Ing. Rastislav Velič

adresa trvalého pobytu: Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Obdokovce
dátum narodenia: 24,07,1973

štátna príslušnosť št. občan SR

verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie(vi)

meno a priezvisko: Ing. Henrich Kiš

adresa trvalého pobytu: Na Bielenisku 20, 902 01 Pezinok

dátum narodenia: 29.06.1975

štátna príslušnosť št. občan SR

verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie(vii)

meno a priezvisko: Mgr. Peter Michalovič

adresa trvalého pobytu: Donská 33, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica
dátum narodenia: 27,11.1982

štátna príslušnosť št. občan SR

verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie(viii)

meno a priezvisko: Pavol Michalovič

adresa trvalého pobytu: Donská 33, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica
dátum narodenia: 27,11.1982

štátna príslušnosť št. občan SR

verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie(b)

meno a priezvisko: Ing. Milan Hudák

adresa trvalého pobytu: Vihorlatská 1417/5, 069 01 Snina

dátum narodenia: 16.11.1965

štátna príslušnosť št. občan SR

verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nie


12.

13.

(x) — menoapriezvisko: JUDr. Ivan Roháč
adresa trvalého pobytu: Záhradná 2004/26, 066 01 Humenné
dátum narodenia: 07.07.1984
štátna príslušnosť št. občan SR
verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike: nieKoneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúci funkciu v
Slovenskej republike.

Vzhľadom na uvedené Peter Cíbik, Ing. Pavol Krúpa, Ing. Peter Krištofovič, Ing. Rastislav
Velič, Ing. Henrich Kiš, Mgr. Peter Michalovič, Pavol Michalovič, Ing. Milan Hudák,
JUDr. Ivan Roháč spíňajú kritériá na to, aby mohli byť podľa ust. 8 6a ods. 1 písm. a) prvý,
tretí a štvrtý bod Zákona č. 297/2008 Z. z. považovaní za konečných užívateľov výhod
Partnera verejného sektora.

Verejný funkcionár vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre Partnera verejného
sektora

Partner verejného sektora nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného
funkcionára.

Záverečné ustanovenia a vyhlásenia
Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii Konečného užívateľa výhod Partnera

verejného sektora postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou. Všetky skutočnosti
uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 11.07.2017


nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora:
nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora
spôsobmi podľa ust. 6a ods. 1 zákona č. 297/2009 Z.z. v znení neskorších
predpisov:

nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR:

2.2. Písomné vyhlásenie Miroslava Chupáča zo dňa 30.06.2017

2.3.

2.4.

Z predloženého písomného vyhlásenia vyplýva že:

je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora:

všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka Partnera verejného sektora
zapísané v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne:

svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ani na jeho základnom
imaní (ani jeho časti) nepreviedol na inú osobu:

nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v
Partnerovi verejného sektora:

nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora:
nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora
spôsobmi podľa ust. 6a ods. 1 zákona č. 297/2009 Z.z. v znení neskorších
predpisov:

nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR,

Písomné vyhlásenie Ing. Petra Krištofoviča zo dňa 30.06.2017

Z predloženého písomného vyhlásenia vyplýva že:

je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora,

všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka Partnera verejného sektora
zapísané v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne:

svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ani na jeho základnom
imaní (ani jeho časti) nepreviedol na inú osobu:

nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v
Partnerovi verejného sektora:

nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora:
nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora
spôsobmi podľa ust. 6a ods. 1 zákona č. 297/2009 Z.z. v znení neskorších
predpisov:

nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR:

Písomné vyhlásenie Ing. Rastislava Veliča zo dňa 30.06.2017

Z predloženého písomného vyhlásenia vyplýva že:

je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora,
všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka Partnera verejného sektora
zapísané v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne:

svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ani na jeho základnom
imaní (ani jeho časti) nepreviedol na inú osobu:

nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v
Partnerovi verejného sektora:

nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora,
nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora
spôsobmi podľa ust. 6a ods. 1 zákona č. 297/2009 Z.z. v znení neskorších
predpisov:

nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR:

2.5. Písomné vyhlásenie Ing. Henricha Kiša zo dňa 30.06.2017

Z predloženého písomného vyhlásenia vyplýva že:

je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora:

všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka Partnera verejného sektora
zapísané v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne:

svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ani na jeho základnom
imaní (ani jeho časti) nepreviedol na inú osobu:

nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v
Partnerovi verejného sektora:

nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora:
nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora
spôsobmi podľa ust. 6a ods. 1 zákona č. 297/2009 Z.z. v znení neskorších
predpisov:

nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR,

2.6. Písomné vyhlásenie Mgr. Petra Michaloviča zo dňa 30.06.2017

Z predloženého písomného vyhlásenia vyplýva že:

je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora,

všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka Partnera verejného sektora
zapísané v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne:

svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ani na jeho základnom
imaní (ani jeho časti) nepreviedol na inú osobu:

nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v
Partnerovi verejného sektora:

nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora:
nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora
spôsobmi podľa ust. 6a ods. 1 zákona č. 297/2009 Z.z. v znení neskorších
predpisov:

nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR:
2,7. Písomné vyhlásenie Pavla Michaloviča zo dňa 30.06.2017

Z predloženého písomného vyhlásenia vyplýva že:

je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora,

všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka Partnera verejného sektora
zapísané v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne:

svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ani na jeho základnom
imaní (ani jeho časti) nepreviedol na inú osobu:

nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v
Partnerovi verejného sektora:

nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora:
nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora
spôsobmi podľa ust. 6a ods. 1 zákona č. 297/2009 Z.z. v znení neskorších
predpisov:

nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR:

2.8. Písomné vyhlásenie Ing. Milana Hudáka zo dňa 30.06.2017

Z predloženého písomného vyhlásenia vyplýva že:

je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora,

všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka Partnera verejného sektora
zapísané v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne:

svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ani na jeho základnom
imaní (ani jeho časti) nepreviedol na inú osobu:

nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v
Partnerovi verejného sektora:

nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora:
nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora
spôsobmi podľa ust. 6a ods. 1 zákona č. 297/2009 Z.z. v znení neskorších
predpisov:

nie je verejným funkcionárom pôsobiacim v SR:

2.9. Písomné vyhlásenie JUDr. Ivana Roháča zo dňa 30.06.2017

Z predloženého písomného vyhlásenia vyplýva že:

je konečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora,

všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka Partnera verejného sektora
zapísané v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne:

svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ani na jeho základnom
imaní (ani jeho časti) nepreviedol na inú osobu:

nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v
Partnerovi verejného sektora:
2.10.

- > nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora:

- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora
spôsobmi podľa ust. 6a ods. 1 zákona č. 297/2009 Z.z. v znení neskorších
predpisov:

- nieje verejným funkcionárom pôsobiacim v SR:
Písomné vyhlásenie Petra Cíbika zo dňa 30.06.2017

Z predloženého písomného vyhlásenia vyplýva že:

- jekonečným užívateľom výhod Partnera verejného sektora:

- všetky údaje týkajúce sa jeho osoby ako spoločníka Partnera verejného sektora
zapísané v obchodnom registri sú pravdivé, úplné a aktuálne:

- svoj obchodný podiel v Partnerovi verejného sektora, ani na jeho základnom
imaní (ani jeho časti) nepreviedol na inú osobu:

- nepreviedol na inú osobu svoje právo na vyplatenie podielu na zisku v
Partnerovi verejného sektora:

- nepreviedol na inú osobu svoje hlasovacie právo v Partnerovi verejného sektora:

- nemá vedomosť o tom, že by iná osoba ovládala Partnera verejného sektora
spôsobmi podľa ust. 6a ods. 1 zákona č. 297/2009 Z.z. v znení neskorších
predpisov:

- nieje verejným funkcionárom pôsobiacim v SR:

3. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora

Oprávnená osoba na základe Partnerom verejného sektora predložených listín a z verejne
dostupných zdrojov zistila nasledovné:

iv,

spoločníkmi Partnera verejného sektora sú: AGRAFA, s.r.o., so sídlom 106, 020 62
Horovce, Slovenská republika, 1ČO: 36296660, zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 10327/R (ďalej aj „AGRAFA,
s.r.o“), a BIOTEC, s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika, IČO: 45387818, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 24716/5 (ďalej aj „BIOTEC, s.r.o.“),

konateľmi Partnera verejného sektora sú: PhDr. Peter Michalovič, trvale bytom
Donská 33, 841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica, Slovenská republika a Juraj
Cíbik, trvale bytom Horovce 105, 020 62 Horovce, Slovenská republika, Za
spoločnosť konajú vždy dvaja konatelia spoločne.:

základné imanie Partnera verejného sektora je: 1.307.500,-EUR,

základné imanie Partnera verejného sektora je tvorené peňažným vkladmi
spoločníkov a to BIOTEC, s.r.o. sumou 1.306.750,-EUR a AGRAFA, s.r.o., sumou
750,-EUR. bolo splatené v plnej výške:

hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora: BIOTEC, s.r.o. 99,95%,
AGRAFA, s.r.o. 0,05%:
ž ň

štatutárny a riadiaci orgán Partnera verejného sektora je menovaný a odvolávaní
valným zhromaždením:

dozornú radu Partnera verejného sektora nemá zriadenú:

právo na hospodársky prospech (podiel na zisku Partnera verejného sektora):
BIOTEC, s.r.o. 99,95%, AGRAFA, s.r.o. 0,05%:

Vlastnícka a riadiaca štruktúra BIOTEC, s.r.o.

Oprávnená osoba na základe Partnerom verejného sektora predložených listín a z verejne
dostupných zdrojov zistila nasledovné:

iv,

vii.

spoločníkmi BIOTEC, s.r.o. sú: EKOTECH HOROVCE, s.r.o., so sídlom Horovce
106, 020 62 Horovce, Slovenská republika, 1ČO: 44731531, zapísaná v obchodnom
registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 21554/R (ďalej aj
„EKOTECH HOROVCE, s.r.o.“) a ACORD plus spol. s r.o., so sídlom Údernícka
11, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, 1ČO: 35866934, zapísaná v obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 29778/B (ďalej aj
„ACORD plus spol. s r.o.“),

konateľmi BIOTEC, s.r.o. sú: PhDr. Peter Michalovič, trvale bytom Donská 33, 841
06 Bratislava-Záhorská Bystrica, Slovenská republika a Juraj Cíbik, trvale bytom
Horovce 105, 020 62 Horovce, Slovenská republika: za spoločnosť konajú vždy
dvaja konatelia spoločne.:

základné imanie BIOTEC, s.r.o. je: 34.084,-EUR:

základné imanie BIOTEC, s.r.o. je tvorené peňažným vkladmi spoločníkov a to
EKOTECH HOROVCUI, s.r.o. sumou 16.701,-EUR a ACORD plus spol. s r.o.
sumou 17.383,-EUR a bolo splatené v plnej výške:

hlasovacie práva v BIOTEC, s.r.o.: EKOTECH HOROVCE, s.r.o. 49% a ACORD
plus spol. s r.o. 51%:

Štatutárny a riadiaci orgán BIOTEC, s.r.o. je menovaný a odvolávaní valným
zhromaždením:

dozornú radu BIOTEC, s.r.o. nemá zriadenú:

právo na hospodársky prospech (podiel na zisku BIOTEC, s.r.o.). EKOTECH
HOROVCUE, s.r.o. 49% a ACORD plus spol. s r.o. 51%:

Vlastnícka a riadiaca štruktúra EKOTECH HOROVCE, s.r.o.

Oprávnená osoba na základe Partnerom verejného sektora predložených listín a z verejne
dostupných zdrojov zistila nasledovné:

i

jediným spoločníkom EKOTECH HOROVCE, s.r.o. je: Peter Cíbik, trvale bytom

Horovce 141, 020 62 Horovce, Slovenská republika:
iv,

ň <

vii.

konateľ EKOTECH HOROVCE, s.r.o. je: Peter Cíbik, trvale bytom Horovce 141,
020 62 Horovce, Slovenská republika: konateľ je oprávnený konať v mene
spoločnosti samostatne:

základné imanie EKOTECH HOROVCE, s.r.o. je: 5.000,-EUR:

základné imanie EKOTECH HOROVCE, s.r.o. je tvorené peňažným vkladom
spoločníka a to Petra Cíbika 5.000,-EUR a bolo splatené v plnej výške:

hlasovacie práva vEKOTECH HOROVCE, s.r.o.: Peter Cíbik 100%,

štatutárny a riadiaci orgán EKOTECH HOROVCE, s.r.o. je menovaný a odvolávaní
valným zhromaždením:

dozornú radu EKOTECH HOROVCE, s.r.o. nemá zriadenú:

právo na hospodársky prospech (podiel na zisku EKOTECH HOROVCE, s.r.o.):
Peter Cíbik 100%:

Vlastnícka a riadiaca štruktúra ACORD plus spol. s r.o.

Oprávnená osoba na základe Partnerom verejného sektora predložených listín a z verejne
dostupných zdrojov zistila nasledovné:

iv,

vii.

spoločníkmi ACORD plus spol. s r.o. sú: Arca Capital Slovakia, a.s., so sídlom
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35868856, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3202/B
(ďalej aj „Arca Capital Slovakia, a.s,“) a Energit plus s. r. o., so sídlom Údernícka
11, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, 1ČO: 47728922, zapísaná v obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 98465/B (ďalej aj
„Energit plus s. r. o.“),

konateľmi ACORD plus spol. s r.o. sú: Ing. Henrich Kiš, trvale bytom Na Bielenisku
20, 902 01 Pezinok, Slovenská republika a PhDr. Peter Michalovič, trvale bytom
Donská 33, 841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica, Slovenská republika: za
spoločnosť konajú vždy dvaja konatelia spoločne:

základné imanie ACORD plus spol. s r.o. je: 6.639,-EUR,

základné imanie ACORD plus spol. s r.o. je tvorené peňažným vkladmi spoločníkov
a to Arca Capital Slovakia, a.s. sumou 3.319,50,-EUR a Energit plus s. r. o. sumou
3.319,50,-EUR a bolo splatené v plnej výške:

hlasovacie práva v ACORD plus spol. s r.o.: Arca Capital Slovakia, a.s. 50%
a Energit plus s.r. o. 50%:

štatutárny a riadiaci orgán ACORD plus spol. s r.o. je menovaný a odvolávaní
valným zhromaždením:

dozomú radu ACORD plus spol. s r.o. nemá zriadenú:

právo na hospodársky prospech (podiel na zisku ACORD plus spol. s r.o.): Arca
Capital Slovakia, a.s. 50% a Energit plus s. r. o. 50%,

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Arca Capital Slovakia, a.s.

Oprávnená osoba na základe Partnerom verejného sektora predložených listín a z verejne
dostupných zdrojov zistila nasledovné:
iv,

jediný akcionár Arca Capital Slovakia, a.s. je: Arca Investments, a.s., so sídlom
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35975041, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3788/B
(ďalej aj „Arca Investments, a.s.“),

predstavenstvo Arca Capital Slovakia, a.s. je tvorené: Ing. Rastislav Velič, trvale
bytom Horné Obdokovce 369, 956 08 Horné Ohdokovce, Slovenská republika —
predseda predstavenstva a Ing. Henrich Kiš, trvale bytom Na Bielenisku 20, 902 01
Pezinok, Slovenská republika — člen predstavenstva, v mene spoločnosti konajú
vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne:

základné imanie Arca Capital Slovakia, a.s. je: 996.000,-EUR:

základné imanie Arca Capital Slovakia, a.s. je tvorené splatením menovitej hodnoty
akcie a to a bolo splatené v plnej výške. Základné imanie je rozdelené na 300 kusov
listinných akcií vydaných na meno, pričom menovitá hodnota jeden akcie má
hodnotu 3.320,-EUR,

hlasovacie práva v Arca Capital Slovakia, a.s.: Arca Investments, a.s. 100%,
štatutárny a riadiaci orgán Arca Capital Slovakia, a.s. je menovaný a odvolávaní
valným zhromaždením:

dozornú radu Arca Capital Slovakia, a.s. má zriadenú: Ing. Juraj Koník, Oto
Bachratý a Ing. Pavol Krúpa.

právo na hospodársky prospech (podiel na zisku Arca Capital Slovakia, a.s.): Arca
Investments, a.s. 100%:

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Arca Investments, a.s.

Oprávnená osoba na základe Partnerom verejného sektora predložených listín a z verejne
dostupných zdrojov zistila nasledovné:

iv,

akcionármi Arca Investments, a.s sú: Ing. Pavol Krúpa, trvale bytom Trstínska 11,
841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica — 12 akcií, Slovenská republika, Ing. Peter
Krištofovič, trvale bytom Chrasťova 12314/19, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika — 9 akcií, Ing. Rastislav Velič, trvale bytom Horné Obdokovce 369, 956
08 Homé Obdokovce, Slovenská republika — 6 akcií a Ing. Henrich Kiš, trvale
bytom Na Bielenisku 20, 902 01 Pezinok, Slovenská republika — 3 akcie,
predstavenstvo Arca Investments, a.s je tvorené: Ing. Pavol Krúpa, trvale bytom
Trstínska 11, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica, Slovenská republika — predseda
predstavenstva a Ing. Rastislav Velič, trvale bytom Horné Obdokovce 369, 956 08
Horné Obdokovce, Slovenská republika — člen predstavenstva: v mene spoločnosti
koná predseda predstavenstva alebo člen predstavenstva ktorýkoľvek z nich
samostatne:

základné imanie Arca Investments, a.s je: 99.600,-EUR:

základné imanie Arca Investments, a.s je tvorené splatením menovitej hodnoty akcie
a to a bolo splatené v plnej výške. Základné imanie je rozdelené na 30 kusov
listinných akcií vydaných na meno, pričom menovitá hodnota jeden akcie má
hodnotu 3.320,-EUR:

hlasovacie práva v Arca Investments, a.s:. Ing. Pavol Krúpa 40%, Ing. Peter
Krištofovič 30%, Ing. Rastislav Velič 20%, Ing. Henrich Kiš 10%:
10.

štatutárny a riadiaci orgán Arca Investments, a.s. je menovaný a odvolávaní valným
zhromaždením:

dozomú radu Arca Investments, a.s má zriadenú: Oto Bachratý, Ing. Juraj Koník a
Ing. Katarína Cvečková:

právo na hospodársky prospech (podiel na zisku Arca Investments, a.s): Ing. Pavol
Krúpa 40%, Ing. Peter Krištofovič 30%, Ing. Rastislav Velič 20%, Ing. Henrich Kiš
10%:

Vlastnícka a riadiaca štruktúra Energit plus s, r. o.

Oprávnená osoba na základe Partnerom verejného sektora predložených listín a z verejne
dostupných zdrojov zistila nasledovné:

iv,

vii.

spoločníkmi Energit plus s. r. o. sú: Mgr. Peter Michalovič, trvale bytom Donská
33, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica, Slovenská republika, Pavol Michalovič,
trvale bytom Donská 33, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica, Slovenská republika,
Ing. Milan Hudák, trvale bytom Vihorlatská 1417/5, 069 01 Snina, Slovenská
republika, JUDr. Ivan Roháč, trvale bytom Záhradná 2004/26, 066 01 Humenné,
Slovenská republika:

konateľmi Energit plus s. r. o. sú: Mgr. Peter Michalovič, trvale bytom Donská 33,
841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica, Slovenská republika a Ing. Milan Hudák,
trvale bytom Vihorlatská 1417/5, 069 01 Snina, Slovenská republika, za spoločnosť
koná každý konateľ v plnom rozsahu samostatne.:

základné imanie Energit plus s.r. o. je: 7.500,-EUR:

základné imanie Energit plus s. r. o. je tvorené peňažným vkladmi spoločníkov a to
Mgr. Peter Michalovič sumou 3.000,-EUR, Pavol Michalovič sumou 3.000,-EUR,
Ing. Milan Hudák sumou 750,-EUR, JUDr. Ivan Roháč sumou 750,-EUR a bolo
splatené v plnej výške:

hlasovacie práva v Energit plus s. r. o.: Mgr. Peter Michalovič 40%, Pavol
Michalovič 40%, Ing. Milan Hudák 10%, JUDr. Ivan Roháč 10%:

štatutárny a riadiaci orgán Energit plus s. r. o. je menovaný a odvolávaní valným
zhromaždením:

dozornú radu Energit plus s. r. o. nemá zriadenú:

právo na hospodársky prospech (podiel na zisku Energit plus s. r. o.: Mgr. Peter
Michalovič 40%, Pavol Michalovič 40%, Ing. Milan Hudák 10%, JUDr. Ivan Roháč
10%:

Vlastnícka a riadiaca štruktúra AGRAFA, s. r. 0.

Oprávnená osoba na základe Partnerom verejného sektora predložených listín a z verejne
dostupných zdrojov zistila nasledovné:

ix.

Spoločníkom AGRAFA, s.r.o. je: Miroslav Chupáč, trvale bytom 44, 020 62
Horovce, Slovenská republika:

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×