Priame rokovacie konanie

Nákup OOPP proti šíreniu ochorenia COVID-19


Detaily priameho rokovacieho konania

Obstarávateľ:
Prešovský samosprávny kraj
Vyhlásené:
1. Apríl 2020
Vestník:
72/2020
Predpoklad uzatvorenia v:
31. Marec 2020
Typ:
Tovary
Odhadovaná suma:
159 000,00
Mena:
EUR

Oslovený dodávateľ

Názov:
MEPIS HEALTHCARE, s.r.o.
IČO:
36605751

Odôvodnenie:

Druh postupu:

Podmienka použitia priameho rokovacieho konania: zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno uskutočniť verejnú súťaž, užšiu súťaž ani rokovacie konanie so zverejnením

Vysvetlenie:

Vzhľadom na dramatický nárast počtu ochorení a úmrtí spôsobených pandémiou koronavírusu COVID-19 vo svete a v rámci štátov EU, Vláda SR zriadila permanentný krízový štáb a prostredníctvom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a SŠHR SR prijala mimoriadne opatrenia na spomalenie prudkého šírenia pandémie s cieľom zvládnuť nápor zvyšujúceho sa počtu pacientov v dostupných kapacitách zdravotníckych zariadení. Súčasne dňa 13.3.2020 Vláda SR vyhlásila na Slovensku mimoriadnu situáciu. Verejný obstarávateľ zadáva zákazku podľa § 115 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 96 z 27. februára 2020 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 99 z 3. marca 2020. Ide o opakované zadanie nákupu OOPP z dôvodu predchádzajúcich nezrealizovaných nákupov.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×