Priame rokovacie konanie

Nákup a servis skiagrafického prístroja.


Detaily priameho rokovacieho konania

Obstarávateľ:
Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.
Vyhlásené:
30. Máj 2019
Vestník:
107/2019
Predpoklad uzatvorenia v:
Dátum neuvedený
Typ:
Tovary
Odhadovaná suma:
160 000,00
Mena:
EUR

Oslovený dodávateľ

Názov:
MEDIXRAY, s.r.o.
IČO:
34109188

Odôvodnenie:

Druh postupu:

§ 115 písm. b) v postupe podľa § 112 až 114 nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk bez vykonania podstatných zmien nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom na predmet zákazky alebo ani jeden uchádzač nespĺňa podmienky účasti, a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia,

Vysvetlenie:

V postupe podľa § 112 až 114 ZVO zverejnenom vo vestníku UVO č. 93/2019 dňa 10.05.2019 pod zn. 12450 - WYT nebola predložená ani jedna ponuka.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×