Priame rokovacie konanie

Odstránenie poruchy komunikácie na zariadeniach automatického stabilného hasiaceho zariadenia v objekte NBS Bratislava Cukrová 8/10


Detaily priameho rokovacieho konania

Obstarávateľ:
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Vyhlásené:
17. Február 2017
Vestník:
35/2017
Predpoklad uzatvorenia v:
10. Marec 2017
Typ:
Tovary
Odhadovaná suma:
40 000,00
Mena:
EUR

Oslovený dodávateľ

Názov:
UFS, s.r.o.
IČO:
44185529

Odôvodnenie:

Druh postupu:

§ 81 písm. b) tovar, stavebné práce alebo služby môže poskytnúť len určitý hospodársky subjekt, ak 1. predmetom zákazky je vytvorenie alebo nadobudnutie jedinečného umeleckého diela alebo umeleckého výkonu, 2. z technických dôvodov neexistuje hospodárska súťaž a za predpokladu, že neexistuje ani žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania alebo 3. ide o výhradné práva a za predpokladu, že neexistuje žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania

Vysvetlenie:

V objekte NBS Cukrová 8/10, Bratislava je inštalované Automatické stabilné hasiace zariadenie plynového typu: ASHZ FS 200 / FM 200 s plynom FM 200, 25 bar. Toto automatické stabilné hasiace zariadenie (ďalej len "SHZ") je certifikované od roku 2009 a 2010 na výrobcu zariadení spoločnosť UFS s.r.o., 900 50 Kráľová pri Senci 526. Počas výkonu pravidelnej servisnej prehliadky a kontroly zariadení za mesiac 01/2017 a 02/2017 boli na vyššie uvedenom zariadení zistené závady komunikácie medzi hlavnou ústredňou U01 a riadiacimi ústredňami ASHZ č. 3, 6,7,8,10,11, 12,13,14 (prenosy signálov monitorovania chránených priestorov), ktoré je nevyhnutne v čo najkratšom čase odstrániť, nakoľko v dôsledku existujúceho havarijného stavu môže vzniknúť situácia, že akcie neschopné zariadenie spôsobí nepredvídateľné škody. Zdôvodnenie podrobnejšie v VI.3). Predmet zákazky môže NBS zabezpečiť len prostredníctvom osôb disponujúcich osobitným oprávnením výrobcu UFS, s.r.o., 900 50 Kráľová pri Senci 526.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×