Obstarávateľ

eustream, a.s.

Bratislava

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 761 000,00 EUR 1
2015 12 644 668,00 EUR 5
2016 8 196 868,00 EUR 5
2017 29 927 400,00 EUR 4
2018 4
2018 32 409 185,00 EUR 1
2019 2
2019 2 616 469,00 EUR 2

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2015 4 497 727,00 EUR 1
2016 1
2018 3
2019 2
2020 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
DÚHA, a.s. 1 0,00 Neuvedná
Inžinierske stavby, a. s. 1 0,00 Neuvedná
Svidgas, s.r.o. 1 271 432,00 EUR
MONTRÚR s. r. o. Košice 2 3 983 956,00 EUR
ORESTAV, s.r.o. 1 2 360 725,00 EUR
Ján Prelec - FEJA 1 2 225 521,00 EUR
BMS Bojnanský, s.r.o. 1 1 093 700,00 EUR
BMS Bojnanský, s.r.o. 1 0,00 Neuvedná
RMA Kehl & Co. KG 1 269 500,00 EUR
MSA, a.s. 6 307 150,00 EUR
MSA, a.s. 1 0,00 Neuvedná
RWG (Repair & Overhauls) Limited 1 1 650 000,00 EUR
TransCanada Turbines Ltd. 1 1 650 000,00 EUR
ARMATÚRY GROUP, s.r.o. 3 157 920,00 EUR
Franz Schuck GmbH 2 577 095,00 EUR
MSA, a.s 1 73 300,00 EUR
RMA Kehl GmbH & Co. KG 1 848 265,00 EUR
Nuovo Pignone SpA 1 3 138 828,00 EUR
PII Pipetronix GmbH, HRB 702297 1 739 000,00 EUR
PETROLSERVIS SK, spol. s r.o. 1 1 196 976,00 EUR
PETROLSERVIS SK, spol. s r.o. 1 0,00 Neuvedná
PRISMA European Capacity Platform Gmb 1 671 135,00 EUR
ILF Beratende Ingenieure GmbH 1 4 497 727,00 EUR
RMA Kehl Gmbh & Co.KG 1 269 500,00 EUR
Franz Schuck GmbH 2 585 795,00 EUR
RMA Kehl GmbH & Co.KG 1 847 735,00 EUR
STENDHAL, s.r.o. 1 761 000,00 EUR
Nuovo Pignone S.p.A. 1 28 600 000,00 EUR
Franz Schuck GmbH 1 281 400,00 EUR
EUROIL Ipari és Kereskedelmi Kft. 1 620 000,00 EUR
GENERAL TRADING GATE, s.r.o. 7 0,00 Neuvedná
ARMATÚRY GROUP, a.s. 3 0,00 Neuvedná
ARMATÚRY GROUP, a.s 1 0,00 Neuvedná
Armetal s.r.o. 1 0,00 Neuvedná
Franz Schuck GmbH 3 0,00 Neuvedná
MSA a.s 1 0,00 Neuvedná
RMA Kehl GmbH & Co.KG 1 0,00 Neuvedná
ARMATÚRY GROUP a.s. 2 0,00 Neuvedná
MSA a.s. 1 0,00 Neuvedná
RMA Kehl GmbH & Co. KG 2 0,00 Neuvedná
MSA 1 0,00 Neuvedná
IMPRESA DI COSTRUZIONI ING. E. MANTOVANI S.P.A. 1 0,00 Neuvedná
ENERGOCHEM, a.s. 1 0,00 Neuvedná
ZRUG Sp. z o.o. 1 0,00 Neuvedná
Noksel Celik boru Sanayi A.S. 1 21 073 000,00 EUR
Join Stock Company Izhora Pipe MIll 2 11 336 185,00 EUR
MSA a.s. 1 621 210,00 EUR
Armatúry Group a.s. 1 595 259,00 EUR
Armetal, s.r.o. 1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná
1 0,00 Neuvedná

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Zemné a súvisiace práce pre potreby opravy a údržby technologických a potrubných zariadení prepravnej siete eustream, a.s. 9 935 337,00 9 935 334,00 99.99% EUR 2015 Práce Nie 6 Áno
Dodávka guľových uzáverov s príslušenstvom pre vysokotlakové plynovody DN300-DN1400 284 260,00 284 260,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 2 Áno
Servis technológie Rolls Royce 1 650 000,00 3 300 000,00 200.0% EUR 2016 Služby Nie 2 Áno
Dodávka guľových uzáverov s príslušenstvom pre vysokotlakové plynovody DN300-DN1400 1 299 460,00 1 299 460,00 100.0% EUR 2016 Tovary Nie 4 Áno
Stredná oprava plynových generátorov LM2500+ DLE R5 a R6 KS01 3 138 828,00 3 138 828,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Vonkajšia inšpekcia koridoru plynovodných potrubí prepravnej sústavy. 2016 Služby Neuvedené 0 Nie
Vnútorné inšpekcie prepravných plynovodov DN1400, DN800 a DN700 na roky 2015 - 2017 739 000,00 739 000,00 100.0% EUR 2016 Služby Neuvedené 1 Áno
Prevádzkovanie závodného hasičského útvaru a poskytovanie služieb požiarnej ochrany 1 196 976,00 1 196 976,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Poskytovanie služieb rezervačnej platformy PRISMA 671 135,00 671 135,00 100.0% EUR 2015 Služby Nie 1 Áno
Vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon inžinierskych činností pre projekt Prepojovací VTL plynovod Poľsko Slovensko. 4 497 727,00 4 497 727,00 EUR 2015 Služby Áno 1 Nie
Dodávka guľových uzáverov s príslušenstvom pre vysokotlakové plynovody DN300-DN1400 556 960,00 556 960,00 100.0% EUR 2015 Tovary Nie 3 Áno
Dodávka guľových uzáverov s príslušenstvom pre vysokotlakové plynovody DN300 - DN1400. 1 369 580,00 1 369 580,00 100.0% EUR 2016 Tovary Neuvedené 6 Áno
Regulátor tlaku pre projekt ET/11605 - obtoky GU na KS01 761 000,00 761 000,00 100.0% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Dodávka guľových uzáverov s príslušenstvom pre vysokotlakové plynovody DN300 - DN1400. 353 700,00 353 700,00 100.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 2 Áno
Modifikácia a inštalácia 2 ks turbokompresorov (TuS) PGT25 pre projekt KS05 28 600 000,00 28 600 000,00 100.0% EUR 2017 Služby Neuvedené 1 Áno
Dodávka guľových uzáverov s príslušenstvom pre vysokotlakové plynovody DN300 - DN1400. 353 700,00 353 700,00 100.0% EUR 2017 Tovary Neuvedené 2 Áno
Feasibility study EASTRING 620 000,00 620 000,00 100.0% EUR 2017 Služby Áno 1 Áno
Kompresorové jednotky s elektrickým pohonom pre projekt Prepojovací VTL plynovod Poľsko - Slovensko 2018 Tovary Áno 0 Nie
Oceľové rúry DN 300 – DN 1400 pre KS05 0,00 2018 Tovary Nie 10 Áno
Guľové uzávery DN 300 - DN 1400 0,00 2018 Tovary Nie 13 Áno
Stavebné a technologické práce pri výstavbe KS05 Lakšárska Nová Ves 0,00 2018 Práce Nie 1 Áno
T-kusy a oblúky DN 300 - DN 1400 2018 Tovary Nie 0 Nie
Guľové uzávery DN 1000 pre SK-PL 2018 Tovary Áno 0 Nie
Výstavba prepojovacieho VTL plynovodu SK-PL 0,00 2018 Práce Áno 3 Áno
Oceľové rúry DN1000 32 409 185,00 32 409 185,00 100.0% EUR 2018 Tovary Áno 3 Áno
Guľové uzávery DN 1000 pre projekt výstavby VTL plynovodu SK-PL 1 216 469,00 1 216 469,00 100.0% EUR 2019 Tovary Áno 2 Áno
Prevádzkovanie závodného hasičského útvaru 0,00 2019 Služby Nie 1 Áno
Stredná oprava Plynových generátorov RB211 24G DLE 2019 Služby Nie 0 Nie
Výmena hydraulických časti turbokompresorov ES na KS01 2019 Tovary Áno 0 Nie
Guľové uzávery pre projekt výstavby VTL plynovodu SK-PL - potrubný dvor KS01 1 400 000,00 0,00 0.0% EUR 2019 Tovary Áno 2 Áno
Stredná oprava Plynových generátorov RB211 0,00 2019 Služby Nie 2 Áno
Úprava frekvenčných meničov na KS01 v rámci projektu výstavby VTL plynovodu SK-PL 2020 Služby Áno 0 Niehttp://www.eustream.sk/jan.repa@eustream.sk

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Oslovení dodávatelia

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 54 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×