Obstarávanie

Autobusová doprava pre denné centrá


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Stredisko sociálnej starostlivosti
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
15 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
10 075,00
Zaplatené:
67.16%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
60140000-1
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
13960 km (doprava) a 348 hod. (státie) - v texte
Množstvo:
14308.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Zabezpečenie nepravidelnej štandardnej autobusovej dopravy pre denné centrá (dôchodcovia) na výlety a zájazdy na území Slovenskej republiky a ojedinele aj do okolitých štátov európskej únie (Rakúsko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko).; Zabezpečenie nepravidelnej štandardnej autobusovej dopravy pre všetky denné centrá (8), ktoré spravuje objednávateľ. Zoznam a počet členov bude poskytnutý každému uchádzačovi, ktorý o to požiada objednávateľa písomne alebo emailom, najneskôr však 24 hodín pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.; Zabezpečenie nepravidelnej štandardnej autobusovej dopravy autobusmi s kapacitou minimálne 49 osôb, ktoré spĺňajú všetky bezpečnostné podmienky stanovené zákonom a majú vo výbave bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách určených pre cestujúcich.; Požadovaná výbava autobusov: musia spĺňať európske emisné normy – minimálne Euro 3, mať bezpečnostné pásy, klimatizáciu, WC, TV, chladničku a kávovar pre cestujúcich.; Začatie a ukončenie plnenia nepravidelnej štandardnej autobusovej dopravy bude vždy v mieste plnenia, teda v mieste konkrétneho denného centra, ktoré si služby objedná. ; Dodávateľ bude povinný znášať všetky náklady spojené s výkonom predmetu zákazky, ktoré mu vzniknú pred začatím konkrétneho plnenia (doprava autobusov na miesto plnenia zo svojej prevádzky) ako aj po ukončení konkrétneho plnenia (odvoz autobusov z miesta plnenia do svojej prevádzky) nepravidelnej štandardnej autobusovej dopravy.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Presné množstvo služieb (výletov a zájazdov) nie je možné presne určiť. Budú sa preto objednávať podľa aktuálnej potreby a v potrebnom rozsahu, od čoho sa bude následne odvíjať aj hodnota zákazky, ktorá sa môže zvýšiť, resp. znížiť., Hodnota / charakteristika: Zvýšenie alebo zníženie hodnoty zákazky počas platnosti zmluvy je prípustné.; Technické vlastnosti: Predpokladaná hodnota zákazky je orientačná a stanovená podľa vyúčtovania služieb (výletov a zájazdov) za predchádzajúce obdobie (12 mesiacov) a podľa potreby daných služieb na nasledujúce obdobie (12 mesiacov). Počas platnosti zmluvného vzťahu sa môže táto suma zvýšiť, resp. znížiť., Hodnota / charakteristika: Zvýšenie alebo zníženie hodnoty zákazky počas platnosti zmluvy je prípustné.; Technické vlastnosti: Dodávateľ sa zaväzuje dodržať a vykonať predmet zákazky aj v tom prípade, že hodnota zákazky počas platnosti zmluvy (12 mesiacov) bude nižšia alebo vyššia v porovnaní s predpokladanou hodnotou zákazky., Hodnota / charakteristika: Zvýšenie alebo zníženie hodnoty zákazky počas platnosti zmluvy je prípustné.; Technické vlastnosti: Dodávateľ sa zaväzuje, že v jeho cenovej ponuke budú zarátané všetky náklady spojené s výkonom predmetu zákazky ako sú napr.: doprava a pristavenie autobusu na miesto plnenia, pohonné látky, diéty pre vodičov, mýto, mzdy pracovníkov a všetky ostatné náklady., Hodnota / charakteristika: Všetky náklady spojené s výkonom predmetu zákazky budú súčasťou konečnej ceny počas platnosti zmluvy

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Minimálny počet vlastných autobusov, ktoré musí mať dodávateľ k dispozícii vzhľadom na počet členov v denných centrách., Jednotka: autobus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: Minimálny počet miest na sedenie v jednom autobuse., Jednotka: miesto na sedenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 49

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
SATUR TRANSPORT a.s. 3 12 090,00 20% EUR 25. November 2016 125554

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×