Obstarávanie

Chemikálie a plasty na sekvenáciu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
5 963,00
Konečná suma(Bez DPH):
5 839,00
Zaplatené:
97.92%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33696500-0
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
Kompletný predmet zákazky
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

1. Polymér pre genetický analyzátor ABI 3500, 1 ks; -nosičový polymér ako výplň tenkých kapilár - vhodný na sekvenačnú a fragmentáčnú analýzu, kompatibilný s genet. analyzátorom ABI 3500; - 1 bal.= min 380 behov; 2. Sekvenačný kit pre ABI 3500 Genetic Analyzer, 1ks; - Kit na dideoxysekvenačnú analýzu pomocou lineárnej PCR s fluorescenčne značenými dideoxynukleotidmi; - verzia na kratšie fragmenty; - 1kit = 100 reakcií; 3. Kit na purifikáciu PCR produktov z gélu a purifikáciu PCR produktov, 1 bal.; -kit využíva kolónky s technológiou silica-membránok, používa sa na purifikáciu PCR produktov, extrakciu DNA z agarózových a polyakrylamidových gélov; -umožňuje prečisťovanie jednovláknovej DNA a RNA extrakciu z agarózových gélov; -typické aplikácie: klonovanie, sekvenovanie, PCR a restrikčná analýza; -umožňuje odstránenie nukleotidov, primerov, enzýmov, minerálneho oleja, PCR aditív, farbičiek a detergentov; - 1bal.=250rxn; 4. Kit na purifikáciu sekvenačných reakcií, 4 bal.; - Špecifický kolónkový systém umožňujúci rýchle a efektívne odstránenie malých molekúl vrátane neinkorporovaných farebne značených nukleotidov, primerov, solí a ďalších interferujúcich komponentov zo sekvenačnej reakcie; - Kolónky sú tiež určené na prečistenie PCR reakcií; - Umožňuje purifikáciu aj zo sekvenačných reakcií, v ktorých bol použitý BigDye v3.1; ; - Kolónky obsahujú gélovú matrix, ktorá selektívne absorbuje malé molekuly a zároveň poskytuje maximálne výťažky jedno a dvojvláknovej DNA dlhšej ako 20bp; - Objem prečisťovanej vzorky musí byť až do 100µl; - 1bal.=70rxn; 5. Jednorázovo použiteľný umelohmotný kontajner s katódovým pufrom pre kapilárovú elektroforézu, 1 bal.; - kompatibilné s genetickým analyzátorom ABI 3500; - 1 bal.=4ks; 6. Jednorázovo použiteľný umelohmotný kontajner s anódovým pufrom pre kapilárovú elektroforézu, 1 bal.; - kompatibilný s genetickým analyzátorom ABI 3500; - 1bal.=4ks; 7. Reagent na zabezpečenie kľudového stavu a na premývanie pumpy, 1 ks; -kompatibilný s genetickým analyzátorom ABI 3500; 8. Primery, 195 báz; - syntetické oligonukleotidy, lyofilizované, odsolené; -koncentrácia 0,05 µmol; 9. Hmotnostný štandard 50bp, 1ks (50µg); - chromatografiou purifikovaný DNA rebríček, ktorý je zmesou individuálnych DNA fragmentov od 50-1000bp; 10. Hmotnostný štandard 100bp, 1ks; -chromatografiou purifikovaný DNA rebríček, ktorý je zmesou individuálnych DNA fragmentov od 100-1000bp; 11. Nanášacia farbička na agarózový gél, 1 bal.; - 6x koncentrovaná DNA nanášacia farbička odporúčaná na analýzu DNA vzoriek pomocou agarózovej elektroforézy alebo PAGE; - obsahuje brómfenolovú modrú a xyléncyanol FF; - 1 bal.= 5x1ml; 12. Fluorescenčná farbička na nukleové kyseliny, 1ks (0,5ml); - Citlivé, stabilné a ekologicky bezpečné fluorescenčné farbivo na nukleové kyseliny navrhnuté tak, aby nahradilo vysoko toxický etídiumbromid (EtBr) na farbenie dsDNA, ssDNA alebo RNA v agarózovom alebo polyakrylamidovom géli.; 13. Mikroskúmavky s objemom 0,2ml, 5 bal.; - polypropylénové transparentné mikroskúmavky vhodné na PCR reakcie; - 1 bal=500ks; 14. Pipetové špičky 2-200µl, 10 bal.; - polypropylénové autoklávovateľné špičky vhodné pre pipety značky Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit, Brand and Socorex; -1bal=500ks; 15. Pipetové špičky s filtrom 2-100µl, 4 bal.; - polypropylénové autoklávovateľné špičky vhodné pre pipety značky Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit, Brand and Socorex; -1bal=480ks; 16. Pipetové špičky s filtrom 0,1-20µl, 5 bal.; - polypropylénové špičky Sarstedt alebo ekvivalent, vhodné pre pipety značky Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit, Brand a Socorex; - 1bal.=480ks; 17. TaqMan SNP Genotyping Assay, 4 bal.; - určené na genotypizáciu jednonukleotidových polymorfizmov; - kompatibilné so 7500 Fast Real Time PCR systémom od Applied Biosystems; - 1bal.=188µl; 18. UV Lamp A10, 1ks; - UV lampa kompatibilná s prístrojom MiliQ Integral 3

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Lambda Life a.s. 2 5 839,00 0% EUR 25. November 2016 125324

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×