Obstarávanie

Filtre do vzduchotechniky


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
5 300,00
Konečná suma(Bez DPH):
3 000,00
Zaplatené:
56.6%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
42514310-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks
Množstvo:
92.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Dodávka filtrov do vzduchotechniky triedy G4, M6, F7, F9 a likvidácia starých filtrov VZT

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Filtračné médium vreckového filtra G4, Hodnota / charakteristika: z vysoko prievzdušnej mikro syntetickej, netkanej textílie s veľkou hustotou; Technické vlastnosti: Filtračné médium vreckových filtrov F5,F6, F9, Hodnota / charakteristika: z vysoko prievzdušnej mikro sklenej vlákniny s veľkou hustotou; Technické vlastnosti: Vrecko filtra , Hodnota / charakteristika: so spevňujúcim bočným prešitím, alebo prelepením, zatesnené ochrannou vrstvou lepidla; Technické vlastnosti: Tvar vrecka filtra , Hodnota / charakteristika: kónický, aerodynamický; Technické vlastnosti: Materiál rámu filtra , Hodnota / charakteristika: z galvanizovaného plechu, nehrdzavejúcej ocele; Technické vlastnosti: vrecká a osadenie, Hodnota / charakteristika: vrecká jednotlivo vkladané do ramu, pevne vlisované, zalepené v jednotlivých prepážkach; Technické vlastnosti: Materiál prepážok a všetkých pevných komponentov medzi vreckami filtra , Hodnota / charakteristika: z galvanizovaného plechu, nehrdzavejúcej ocele ; Technické vlastnosti: Tesnosť filtra, Hodnota / charakteristika: nesmie vykazovať žiadnu netesnosť ; Technické vlastnosti: Označenie filtračnej triedy filtra, Hodnota / charakteristika: podľa normy EN 779/2012 a ASHRAE štandárd 52.1 a 52.2./2007; Technické vlastnosti: Filtračná trieda filtra, Hodnota / charakteristika: dokladovať zodpovedajúcu filtračnú triedu aj vlastným výsledkom testu ; Technické vlastnosti: CE vyhlásenie o zhode , Hodnota / charakteristika: nevyhnutné !; Technické vlastnosti: EUROVENT certifikát, Hodnota / charakteristika: nevyhnutné !; Technické vlastnosti: Označenie energetickej triedy filtra EUROVENT certifikáciou a dokladovaním pravdivých údajov na stránkach EUROVENT, Hodnota / charakteristika: nevyhnutné !; Technické vlastnosti: Možnosť overenia kvality filtrácie na testovacom zariadení u výrobcu, Hodnota / charakteristika: na požiadanie nevyhnutné !; Technické vlastnosti: Počiatočná tlaková strata vreckových filtrov G4 , Hodnota / charakteristika: max. 50 Pa; Technické vlastnosti: Počiatočná tlaková strata M a F filtrov, Hodnota / charakteristika: max. 65 Pa; Technické vlastnosti: Maximálna konečná strata vreckových filtrov , Hodnota / charakteristika: min 450 Pa; Technické vlastnosti: Nastavenie diferenčných tlakomerov na VZT jednotkách , Hodnota / charakteristika: súčasťou dodávky !

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 1, Hi-Cap G4 870x390x360 mm, 9 vreciek, Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 2, Hi-Cap G4 610x305x360 mm, 6 vreciek, Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 3, Hi-Cap G4 592x592x360 mm, 6 vreciek, Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: 4, Hi-Cap G4 592x287x360 mm, 6 vreciek, Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: 5, Hi-Cap G4 592x287x195 mm, 6 vreciek, Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: 6, Hi-Cap G4 287x287x190 mm, 3 vrecká, Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 7, Hi-Cap G4 428x428x300 mm, 5 vreciek, Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: 8, Hi-Cap G4 605x305x360 mm, 6 vreciek, Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: 9, Hi-Flo F5 870x390x534 mm, 14 vreciek, Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: 10, Hi-Flo F5 428x428x300 mm, 8 vreciek, Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: 11, Hi-Flo F5 592x287x520 mm, 8 vreciek, Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: 12, Hi-Flo F5 287x287x520 mm, 3 vrecká, Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: 13, Hi-Flo F6 610x305x520 mm, 12 vreciek, Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 14, Hi-Flo F6 592x592x450 mm, 12vreciek, Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: 15, Hi-Flo F6 592x287x520 mm, 10 vreciek, Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: 16, Hi-Flo F6 592x592x640 mm, 12 vreciek, Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 17, Hi-Flo F9 870x390x640 mm, 14 vreciek, Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: 18, Hi-Flo F9 610x305x640 mm, 12 vreciek, Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: 19, Hi-Flo F9 428x428x640 mm, 10 vreciek, Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: 20, Hi-Flo F9 592x287x520 mm, 12 vreciek, Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8; Technické vlastnosti: 21, Hi-Flo F9 592x287x640 mm, 12 vreciek, Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: 22, Hi-Flo F9 287x287x640 mm, 6 vreciek, Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
FILTEKO, s.r.o. 4 3 000,00 0% EUR 13. Júl 2016 113667

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×