Obstarávanie

Dodávka služby uzavretého dávkovacieho systému tekutých pracích zložiek pre pranie prádla v práčovni pri rôznych teplotách max. 90 °C.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ľubovnianska nemocnica, n. o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
6 600,00
Konečná suma(Bez DPH):
4 097,22
Zaplatené:
62.07%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
39831000-6
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
kg
Množstvo:
125802.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Dodávka tekutých pracích prostriedkov vrátane prenájmu dávkovacieho zariadenia

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Pracie programy na silne znečistené prádlo (operačné prádlo, plienky, kuchynské prádlo, mopy, krvavé prádlo, prádlo spod ležiacich pacientov, osobné prádlo, montérky, posteľné prádlo) =silný program, Hodnota / charakteristika: 35/75 °C , 35/90 °C; Technické vlastnosti: Prací program na stredne znečistené prádlo (osobné prádlo) = stredný program, Hodnota / charakteristika: 55/75 °C; Technické vlastnosti: Pracie programy na slabo znečistené prádlo ( posteľné prádlo, ručníky, žalúzie (sytnetika), obrusy (syntetika), záclony) = slabý program, Hodnota / charakteristika: 65 °C, 50 °C, 45 °C; Technické vlastnosti: Požiadavky na dávkovacie zariadenie:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1. musí zabezpečiť dávkovanie pracích prostriedkov na základe zvolených pracích programov na práčke bez ďalšieho zásahu obsluhy, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 2. musí tvoriť kompletný a uzavretý systém bez možnosti kontaminácie obsluhy pracími zložkami. ( kompletný – od sacích zostáv nasaditeľných na prepravné obaly pracích zložiek, cez samotný dávkovací systém až po výtlačné hadice, ktoré zabezpečia dopravu do násypiek jednotlivých práčiek ), Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 3. musí mať hlásenie nizkej hladiny všetkých tekutých pracích prostriedkov v dostatočnom predstihu (objednať tekutý prací prostriedok), Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 4. musí mať hlásenie chyby dávkovacieho systému, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 5. musí mať samokalibráciu množstva dávkovaných produktov pri každom dávkovacom procese, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 6. musí mať kontrolu prítomnosti pracieho prostriedku vo výtlačnom systéme a to pri vstupe výtlaku do práčky , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 7. musí mať výtlačné pumpy s kapacitou min. 5 litrov za minútu, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 8. musí mať samostatnú výtlačnú pumpu na každú práčku ( požadovaných je 5 ks ), Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 9. musí zabezpečiť čakanie práčky v prípade dávkovania pracích prostriedkov v aktuálnom čase do inej práčky, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 10. musí obsahovať filter pevných častíc na vodu, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 11. musí obsahovať zariadenie na výrovnávanie tlaku vody v systéme pred vstupom do dávkovacieho zariadenia , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 12. musí poskytovať prehľad o množstve použitých pracích prostriedkov za obdobie deň, mesiac, rok (po práčkach aj za celú práčovňu), Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 13. musí poskytovať prehľad o množstve opratého prádla za obdobie deň, mesiac, rok (po práčkach aj za celú práčovňu), Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 14. musí byť schopné zabezpečiť dávkovanie do práčiek od veľkosti 7 kg do 33 kg , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 15. musí poskytovať prehľad o pracích programoch obdobie deň, mesiac, rok (po práčkach aj za celú práčovňu), Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Požiadavka na služby a servis dávkovacieho zariadenia: , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1. dávkovacie zariadenie musí byť kontrolované minimálne raz mesačne za účelom preverenia jeho funkčnosti, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 2. služba inštalácia, prevádzka, zaškolenie obsluhy a servis v období zmluvného vzťahu musia byť bezplatné, mimo úmysleného poškodenia zariadenia obstarávateľom služby, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 3. pri inštalácií musí dodávateľ zabezpečiť naprogramovanie dávkovania jednotlivých pracích zložiek na základe požiadaviek obstarávateľa, pre všetky pripojené práčky a na všetky typy prádla, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 4. dodávateľ služby musí pracie programy vytvoriť tak, aby obsahovali predpierku, hlavné pranie a 3 pláchania. Počet týchto postupov sa môže meniť v závislosti od zvoleného programu., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 5. po inštalácií musí dodávateľ overiť zabezpečenie neutrálneho pH po pracom cykle. Štvrťročne predložiť kontrolu rezíduí pracích, bieliacich adezinfekčných prostriedkov vo výluhoch., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 6. servis dávkovacieho zariadenia v prípade poruchy do 24 hodín od nahlásenia poruchy, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 7. fakturácia poskytovanej služby bude prebiehať na základe každomesačného odpočtu jednotlivých pracích programov na jednotlivých práčkach, ktorý bude poskytnutý vedúcej práčovne na odsúhlasenie. Po odsúhlasení dodávateľ vystaví faktúru za službu dávkovania pracích zložiek do pracieho programu (slabý, stredný, silný), v kg opratého prádla / mesiac, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Požiadavka na zloženie tekutých pracích zložiek:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1. minimálne jedna pracia zložka musí obsahovať látky na zníženie tvrdosti vody a úpravu pH pracieho roztoku, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 2. minimálne jedna pracia zložka musí obsahovať zmes neiónových, aniónových látok a mydla, taktiež opticky zjasňujúce prísady stabilné aj pri použití bieliacich zložiek, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 3. minimálne jedna pracia zložka musí obsahovať zmes neiónových, aniónových látok bez obsahu opticky zjasňujúcich prísad, z dôvodu používania na pranie farebného prádla, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 4. minimálne jedna pracia zložky musí zabezpečiť dezinfekciu prádla počas hlavného prania , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 5. minimálne jedna pracia zložka musí obsahovať enzýmy na odbúranie bielkovinových nečistôt, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 6. minimálne jedna pracia zložka musí zabezpečiť úpravu na neutrálne pH po hlavnom pracom procese, a to maximálne v druhom pláchaní, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Typy práčok:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1. Elektrolux typ WSB 3340 H (hygienická bariérová práčka), Hodnota / charakteristika: objem: 33 kg; Technické vlastnosti: 2. Lavamac typ LMA 330 (hygienická bariérová práčka), Hodnota / charakteristika: objem: 33 kg; Technické vlastnosti: 3. Elektrolux typ W 3105 H (automatická práčka), Hodnota / charakteristika: objem: 10 kg; Technické vlastnosti: 4. Primus 16 typ FS 16 (automatická práčka), Hodnota / charakteristika: objem: 16 kg; Technické vlastnosti: 5. Primus 7 typ FS 07 (automatická práčka), Hodnota / charakteristika: objem: 7 kg; Technické vlastnosti: Dezinfekcia farebného prádlo na báze bez chlóru., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Časový limit pracieho programu pre mierne znečistené prádlo nepresahujúci 60 minút., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Časový limit pracieho programu pre stredne znečistené prádlo nepresahujúci 90 minút., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Časový limit pracieho programu pre silne znečistené prádlo nepresahujúci 120 minútu., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Zapožičanie dávkovacieho zariadenia počas trvania dodávok pracích prostriedkov bezplatne., Hodnota / charakteristika:

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Množstvo silne znečisteného prádla, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 31140; Technické vlastnosti: Množstvo stredné znečisteného prádla, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 16635; Technické vlastnosti: Množstvo slabo znečisteného prádla, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 78027

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
CHRISTEYNS Slovakia s. r. o. 3 4 916,67 20% EUR 24. Jún 2016 112562

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×