Obstarávanie

Perchlóretylén


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 050,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 316,83
Zaplatené:
64.23%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
39831240-0
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 97 zákona č. 25/2006 Z. z.
Jednotka:
zákazka
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Perchlóretylén do chemických čistiarní vrátane predprania na všetky druhy bielizne pri všetkých teplotách.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Forma:, Hodnota / charakteristika: kvapalina.; Technické vlastnosti: Farba:, Hodnota / charakteristika: bezfarebný.; Technické vlastnosti: Teplota topenia/tuhnutia:, Hodnota / charakteristika: -20 °C až -24 °C.; Technické vlastnosti: Teplota varu/destilačný rozsah:, Hodnota / charakteristika: 115 °C - 125 °C.; Technické vlastnosti: Tlak pár pri 20 °C:, Hodnota / charakteristika: 160 kPa - 190 kPa.; Technické vlastnosti: Chemická charakteristika, Hodnota / charakteristika: Tetrachlóretén.; Technické vlastnosti: Hustota pri 20 °C:, Hodnota / charakteristika: 1,60 g/cm3 - 1,90 g/cm3; Technické vlastnosti: Rozpustnosť vo vode pri 20 °C:, Hodnota / charakteristika: 0,10 g/l - 0,40 g/l.

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: množstvo, Jednotka: liter, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 800

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
BEGA, s.r.o. 10 1 580,20 20% EUR 24. Marec 2016 105062

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×