Obstarávanie

vybavenie molekulárneho laboratoria


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 960,00
Konečná suma(Bez DPH):
2 055,00
Zaplatené:
69.42%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
42931100-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 97 zákona č. 25/2006 Z. z.
Jednotka:
sada
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

nechladená centrifúga - zariadenie určené na prípravu a spracovanie vzoriek pri definovaných podmienkach; rotor k centrifúge - kompatibilný s obstarávanou centrifúgou; sada plastových stojanov pre bezpečnú manipuláciu s mikroskúmavkami; termoblok - zariadenie na ohrev vzoriek pri definovaných parametroch; príslušenstvo k termobloku; vortex - zariadenie určené na miešanie vzoriek; box na uskladňovanie pipetovacích špičiek a sterilizáciu špičiek

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: nechladená centrifúga - Max RPM/max. RCF, Hodnota / charakteristika: 15,000 rpm/min. 21 000 x g ; Technické vlastnosti: nechladená centrifúga - celková kapacita zariadenia, Hodnota / charakteristika: 30 x 1,5/2,0 ml, s možnosťou dodatočného rozšírenia o 20 miestny uhlový rotor pre kryoskúmavky a rotorom pre stripy 4 x8; Technické vlastnosti: nechladená centrifúga - čas centrifugácie, Hodnota / charakteristika: nastaviteľný v min. rozsahu 1 sek. - 99 min., možnosť kontinuálnej centrifugácie, možnosť spustenia krátkodobej centrifugácie tlačidlom; Technické vlastnosti: nechladená centrifúga - programovanie, Hodnota / charakteristika: hodnota RPM, v krokoch po 10; hodnota RCF v krokoch po 10; zadanie hodnoty polomeru otáčania v mm; možnosť uloženia min. 3 programov; nastavenie stupňa rozsahu a brzdenia na min. 9 úrovniach; Technické vlastnosti: nechladená centrifúga - konštrukcia, Hodnota / charakteristika: nerezové prevedenie centrifugačnej komory, veko centrifúgy s priezorom; Technické vlastnosti: rotor centrifúgy, Hodnota / charakteristika: kompatibilný s obstarávanou centrifúgou, uhlový rotor, kapacita 24 x 1,5/2.0 ml, vrátane vrchnáku; Technické vlastnosti: vortex - prevádzkové režimy, Hodnota / charakteristika: dotykový a kontinuálny režim; Technické vlastnosti: vortex - rýchlosť, Hodnota / charakteristika: 0 - 3000 RPM; Technické vlastnosti: vortex - typ pohybu, Hodnota / charakteristika: orbitálny, orbit min. 4,5 mm; Technické vlastnosti: vortex - hmotnosť, Hodnota / charakteristika: max. 2,5 kg; Technické vlastnosti: vortex - rozmer (šírka x hĺbka x výška) v mm:, Hodnota / charakteristika: max. 220 x 220 x 70 mm; Technické vlastnosti: vortex konštrukcia, Hodnota / charakteristika: telo vortexu vyrobené zo zliatiny zinku s povrchovou úpravou pre chem. odolnosť a odolnosť voči korózii, protišmykové nohy - zabespečujúce absorpciu vybrácií, IP 42 ochrana; Technické vlastnosti: plastové stojany - sada plastových stojanov pre mikroskúmavky (5 ks stojanov, 96 pozícií (8x12), Hodnota / charakteristika: kapacita stojana: 96 x 0.5 ml, 96 x 1.5/2.0 ml, stojany v sade v 5 fareb. vyhotoveniach; Technické vlastnosti: plastové stojany - prevedenie, Hodnota / charakteristika: vrátane vrchnákov pre každý stojan, vhodné pre použitie do mrazničky, bočné úchyty pre bezpeč. manipuláciu, číslovanie pozícií pre ľahkú identifikáciu vzoriek; Technické vlastnosti: plastové stojany - materiál, Hodnota / charakteristika: PP; Technické vlastnosti: plastové stojany - rozmer (šírka x hĺbka x výška) v mm:, Hodnota / charakteristika: 246 x 121 x 51 mm; Technické vlastnosti: termoblok - počet pozícií , Hodnota / charakteristika: pre 2 bloky; Technické vlastnosti: termoblok - rozsah teploty, Hodnota / charakteristika: Tokolia +5 °C do 130 °C (Tokolia pri 25°C); Technické vlastnosti: termoblok - teplotná uniformita pri 37 °C, Hodnota / charakteristika: menej alebo rovné ±1°C; Technické vlastnosti: termoblok - presnosť kontroly pri 37 °C, Hodnota / charakteristika: menej alebo rovné ±0,5°C; Technické vlastnosti: termoblok - čas nastaviteľný v rozsahu: , Hodnota / charakteristika: 0 - 99:59 min., kontinuálne; Technické vlastnosti: termoblok - rýchlosť ohrevu:, Hodnota / charakteristika: menej alebo rovné 20 min., 30°C - 130°C; Technické vlastnosti: termoblok - rozmer (dĺžka x šírka x výška), Hodnota / charakteristika: max. 320 x 200 x 100 mm; Technické vlastnosti: termoblok - kontrolná jednotka, Hodnota / charakteristika: PID; Technické vlastnosti: termoblok - požiadavky na príslušenstvo, Hodnota / charakteristika: zariadenie musí mať možnosť budúceho doplnenia o blok pre 15 x 15 ml kónické skúmavky a blok pre 4 x 50 ml kónické skúmavky; Technické vlastnosti: termoblok príslušenstvo - kompatibilita, Hodnota / charakteristika: 2 bloky s kapacitou 28 x 1,5 ml, hliníkové, celková kapacita 56 x 1.5 ml mikroskúmaviek, bloky musia byť kompatibilné s obstarávaným termoblokom; Technické vlastnosti: box s pipetovacími špičkami - farebné kódovanie (sivé), Hodnota / charakteristika: pre opakované použitie, autoklávovatľný pri 121°C, s uzatvárateľným vrchnákom, optimalizovaný pre multikanálové pipety, 96 ks špičiek 0,1 - 20 mikrolitrov, 40 mm; Technické vlastnosti: box s pipetovacími špičkami - farebné kódovanie (žlté), Hodnota / charakteristika: pre opakované použitie, autoklávovateľný pri 121 °C, s uzatvárateľným vrchnákom, optimalizovaný pre multikanálové pipety, 96 ks špičiek 2 -200 mikrolitrov, 53 mm; Technické vlastnosti: box s pipetovacími špičkami - farebné kódovanie (modré), Hodnota / charakteristika: pre opakované použitie, autoklávovateľný pri 121 °C, s uzatvárateľným vrchnákom, optimalizovaný pre multikanálové pipety, 96 ks špičiek 50 - 1000 mikrolitrov, 71 mm

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: nechladená centrifúga, Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: rotor, Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: termoblok, Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: príslušenstvo k termobloku, Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: vortex, Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: sada stojanov na mikroskúmavky, Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: box s pipet. špičkami - fareb. kódovanie žlté, Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: box s pipet. špičkami - fareb. kódovanie sivé, Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: box s pipet. špičkami - fareb. kódovanie modré, Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
VWR International GmbH 1 2 466,00 20% EUR 23. Marec 2016 104961

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×