Obstarávanie

Rekonštrukcia miestnej komunikácie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Sabinov
Typ obstarávania:
Stavebné práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
55 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
32 833,33
Zaplatené:
59.69%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233223-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 97 zákona č. 25/2006 Z. z.
Jednotka:
ks
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Súvislá povrchová oprava vozovky miestnej komunikácie - pokládka nového asfaltového krytu s použitím finišera

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: asfaltová zmes-asfaltový betón AC, Hodnota / charakteristika: STN 736121, KLAZ I/1; Technické vlastnosti: dodávateľ zdokladuje vzdialenosť obaľovacej súpravy od stavby - doprava asfaltových zmesí, Hodnota / charakteristika: TKP č. 6 hutné asfaltové zmesi

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3 (314m2 x 0,5m = 157 m3), Jednotka: m3, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 157; Technické vlastnosti: Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m , Jednotka: m3, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 157; Technické vlastnosti: Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 , Jednotka: m3, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 157; Technické vlastnosti: Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 314; Technické vlastnosti: Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 314; Technické vlastnosti: Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 314; Technické vlastnosti: Spevnenie krajníc alebo komunikácií pre peších štrkodrvinou, rozprestrenie,zhutnenie,hr. 100 mm , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 533; Technické vlastnosti: Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2 , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3960,7; Technické vlastnosti: Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 O, hr. 40mm , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1612; Technické vlastnosti: Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 O hr. 50mm , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1018,7; Technické vlastnosti: Betón asfaltový po zhutnení I.tr.lôžný AC L hr. 40mm , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1612; Technické vlastnosti: Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 O hr. 60mm , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1330; Technické vlastnosti: Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu , Jednotka: t, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1092,732

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
jai group s.r.o. 4 39 400,00 20% EUR 17. Marec 2016 104273

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×