Obstarávanie

Software pre zálohovanie a replikáciu virtuálnych serverov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
5 208,00
Konečná suma(Bez DPH):
3 149,16
Zaplatené:
60.46%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
48750000-0
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 97 zákona č. 25/2006 Z. z.
Jednotka:
Kompletný predmet zákazky
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Veeam Backup & Replication Standard for VMware - Education Only  - Software pre zálohovanie a replikáciu virtuálnych serverov s podporou pre virtuálne prostredie VMware vSphere a Microsoft Hyper-V. Úplná obnova celého virtuálneho servera na pôvodnom nebo inom hostiteľovi. Obnovenie služby pre užívateľov spustením virtuálneho počítača priamo zo záložného súboru v bežnom úložisku záloh.; Obnova jednotlivých súborov VM (napr. VMX) a virtuálnych diskov. Obnova súborov z bežne používaných súborových systémov pre Windows, Linux, BSD, Mac OS, Novell, Solaris a Unix. Obnova jednotlivých virtuálnych serverov, súborov, hostiteľov a položiek aplikácií zo snapshotov.; Vytváranie záloh virtuálnych serverov na úrovni bitových kópií a s ohľadom na aplikácie. Zjednodušené zálohovanie spustených virtuálnych serverov ad hoc pre účely archivácie. Rýchle prírastkové zálohovanie jednotlivých virtuálnych serverov s existujúcou úlohou zálohovania. Plná syntetická záloha, integrovaná deduplikácia, komprimácia a eliminácia swap súboru. Bitlocker. ; Presun záloh mimo pracoviska plne integrovaným, rýchlym a bezpečným spôsobom umožňujúcim prevádzanie zálohovania a obnovenia pomocí cloudu s využitím vybraného poskytovateľa služieb.; Replikácie virtuálnych serverov onsite z dôvodu zaistenia vysokej dostupnosti offsite pre účely zotavenia po havárii. Dostupnosť kľúčových aplikácií s plne integrovaným, rýchlym a bezpečným cloudovým zotavením po havárii prostredníctvom poskytovateľa zotavení po havárii ako služby (DRaaS). Návrat repliky a asistovaný failover a failback. Vytváranie replík priamo zo záložných súborov virtuálneho servera bez dopadu na prevádzku. Zaistenie migrácie dátového centra s nulovou stratou dát.; Zásuvný modul webového klienta vSphere. Inštalácia konzoly oddelene od servera záloh pre inštaláciu na počítačoch a notebookoch bez nutnosti RDP (Remote Desktop Protocol) na server záloh. Zálohovanie a replikácie priamo zo siete SAN, priamo z úložiska NFS , prostredníctvom sady ovládačov vstupu a výstupu hypervízora, prípadne cez LAN. Minimalizácia doby zálohovania a možnosť častejšieho zálohovania a replikácie. Podpora v prostredia VMware i Hyper-V. Integrácia správy súborov do konzoly operátora. ; Migrácia virtuálnych serverov VMware medzi hostiteľmi alebo úložiskami dát pomocou riešenia VMware vMotion, Storage vMotion.

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Veeam Backup & Replication Standard for VMware - Education Only, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
AutoCont SK a.s. 7 3 779,00 20% EUR 12. Február 2016 101828

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×