Obstarávanie

Podpora inovačných aktivít v spoločnosti LIBETO


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LIBETO a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
222 188,00
Konečná suma(Bez DPH):
214 814,00
Zaplatené:
96.68%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
42000000-6
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je obstaranie Linky na výrobu predpätých tyčových prvkov vrátane I a T prierezu - obstaranie technológie v rámci perspektívnej oblasti špecializácie RIS3 SK - zhodnocovanie domácej surovinovej základne, t.j. stavebné suroviny za účelom výroby predpätých tyčových prvkov v stavebnom priemysle v rámci výzvy OPVaI MH/DP/2016/1.2.2-02.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Prefa Servis, s.r.o. 2 214 814,00 Neuvedené EUR 6. September 2018 99373