Obstarávanie

Oprava retroreflexných dopravných gombíkov STIM pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
399 100,00
Konečná suma(Bez DPH):
399 100,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233210-4
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je oprava retroreflexných dopravných gombíkov STIM (ďalej len RDG) pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. (ďalej len NDS, a. s.) Opravou sa rozumie aplikácia RDG STIM, t. j. pri čiastočnom poškodení resp. výmene dopravného zariadenia pri opravách alebo údržbe krytu vozoviek.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
SAROUTE, s.r.o. 1 399 100,00 Neuvedené EUR 6. September 2018 99332

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 7. September 2018 7. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030038/content/835331/download","filename":"Zápisnica z OP Oprava RDG.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda - Oprava retroreflexných dopravných gombíkov STIM (ďalej len RDG) pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty vo vlastníctve NDS a.s. 7. September 2018 7. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1029883/content/835327/download","filename":"ZM_2018_0303_podpisana verzia.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 16. Marec 2018 16. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/955017/content/735239/download","filename":"SP Oprava RDG STIM pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty vo vlastníctve NDS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/955017/content/735240/download","filename":"Priloha č. 1 k časti A.1 Všeobecné informácie o uchadzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/955017/content/735241/download","filename":"Príloha č. 2 k časti A.1 Jednotný európsky dokument.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/955017/content/735242/download","filename":"Priloha č. 1 k časti A.2, B.3 - Návrh na plnenie kritérií, Jednotková cena.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/955017/content/735243/download","filename":"Príloha č. 2 k časti B.3 - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka COLAS, s.r.o. 22. November 2018 22. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009018/content/883898/download","filename":"Ponuka - COLAS, s.r.o..pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 7. September 2018 7. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030041/content/835332/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk Oprava RDG.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 7. September 2018 7. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1029999/content/835328/download","filename":"Správa o zákazke podľa § 24 zákona - Oprava RDG.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka SAROUTE, s.r.o. 22. November 2018 22. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009019/content/883899/download","filename":"Ponuka - SAROUTE, s.r.o..pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 7. September 2018 7. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030034/content/835329/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok úcasti 1 - Oprava RDG.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030034/content/835330/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok úcasti 2.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 19. Jún 2018 19. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/997620/content/789835/download","filename":"Oznámenie o výsledku úspešný UVO .pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×