Obstarávanie

Zabezpečenie prevádzky, údržby a rozvoja Informačného systému Agentúry na podporu výskumu a vývoja


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
219 936,00
Konečná suma(Bez DPH):
218 064,00
Zaplatené:
99.14%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
72261000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom tejto zákazky je záväzok uchádzača realizovať a zabezpečovať pre verejného obstarávateľa služby spojené s prevádzkou (v sieti verejneho obstarávateľa, respektíve v Cloude), údržbou, aktualizáciou a rozvojom komplexného systému IS APVV s cieľom zabezpečiť dostupnosť a udržateľnosť IS APVV, a to prostredníctvom nasledujúcich služieb: a)služby podpory prevádzky a údržby; b)služby rozvoja. Podrobnosti a rozsah požadovaných služieb je uvedený v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
stengl a.s. 2 218 064,00 Neuvedené EUR 4. September 2018 99310

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka Lynx 7. September 2018 7. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030142/content/831293/download","filename":"PONUKA_APVV_final_profil.pdf"}]
Súťažné podklady Zmluva 15. Jún 2018 15. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/996903/content/786918/download","filename":"V5 FINAL - Zmluva support IS APVV 2018.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 7. September 2018 7. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030150/content/831295/download","filename":"APVV_SLA_zapis_sprava.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby Informačného systému APVV 7. September 2018 7. September 2018 []
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 7. September 2018 7. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030140/content/831291/download","filename":"APVV_SLA_zapis_VyhodnoteniePO_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030140/content/831292/download","filename":"APVV_SLA_zapis_VyhodnoteniePO_2.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 7. September 2018 7. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030136/content/831289/download","filename":"APVV_SLA_zapis_otvaranie_1.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 16. August 2018 16. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1022286/content/831288/download","filename":"APVV_SLA_zapis_info_vysledok.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka stengl 7. September 2018 7. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030144/content/831294/download","filename":"APVV_stengl_ponuka_profil.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 11. Jún 2018 11. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/995084/content/781245/download","filename":"SP_APPV_SLA_PL_Final.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 7. September 2018 7. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030138/content/831290/download","filename":"APVV_SLA_zapis_VyhodnoteniePU_1.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×