Obstarávanie

TRÉNINGOVÉ FUTBALOVÉ IHRISKÁ S UMELOU TRÁVOU


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
Hlavný CPV kód:
45212200-8
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
0

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Realizácia diela Výstavba 4 futbalových ihrísk s umelou trávou vrátane vybudovania umelého osvetlenia a oplotenia

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady bez zadávacej dokumentácie 10. Máj 2018 10. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/982114/content/731307/download","filename":"Súťažné podklady bez ZD komplet.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - technická správa 10. Máj 2018 10. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/982129/content/731326/download","filename":"FINAL Tech spra´va_trening futbal ihriska.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - zadávacia štúdia 10. Máj 2018 10. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/982120/content/731319/download","filename":"Zada´vacia sˇtu´dia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 20. Jún 2018 20. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/997898/content/790524/download","filename":"Ponuka Sport construction, a,.s,..pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady rozpočet 10. Máj 2018 10. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/982116/content/731311/download","filename":"Stavba Položkový rozpočet stavby slepý.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/982116/content/731312/download","filename":"Výkaz výmer - ihrisko s UT slepý 1.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke podľa § 24 20. Jún 2018 20. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/997900/content/790525/download","filename":"Správa o zákazke Trávniky zrušené.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 20. Jún 2018 20. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/997896/content/790522/download","filename":"Zápisnica z hodnotenia ponúk.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 20. Jún 2018 20. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/997894/content/790521/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×