Obstarávanie

Výmena rímsy diaľničného mosta ev. č. D1 – 326 Korytné


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
286 207,00
Konečná suma(Bez DPH):
286 207,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45221110-6
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú stavebné práce, ktorými sa zrealizuje výmena pravostrannej rímsy diaľničného mosta ev. č. D1- 326 Korytné v správe SSÚD 10 Beharovce.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. 7 286 207,00 Neuvedené EUR 20. Február 2018 93393

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 7. Marec 2018 7. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/951918/content/719824/download","filename":"časť Ostatné.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 15. Máj 2017 15. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/820915/content/676319/download","filename":"D1-326 - Rozpiska vonkajšieho obalu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/820915/content/676320/download","filename":"D1-326 Korytné - Výmena rímsy Zoznam_priloh_Vonkajší obal-celá strana.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/820915/content/676321/download","filename":"D1-326_A_Sprievodná správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/820915/content/676322/download","filename":"D1-326_B_Celková situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/820915/content/676323/download","filename":"D1-326_D_001_Technicka správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/820915/content/676324/download","filename":"D1-326_D_002_Prehľadný vykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/820915/content/676325/download","filename":"D1-326_D_003_Tvar rímsy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/820915/content/676326/download","filename":"D1-326_D_004_Betonárska výstuž rímsy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/820915/content/676327/download","filename":"D1-326_D_005 Tvar a výsuž rímsových prefabrikátov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/820915/content/676328/download","filename":"D1-326_D_006_Kotevné prvky rímsy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/820915/content/676329/download","filename":"D1-326_D_007_Vytýčenie schéma.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/820915/content/676330/download","filename":"D1-326_D_008_Vytycenie príslušenstva - súradnice.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/820915/content/676331/download","filename":"D1-326_D_009_Zvodidlo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/820915/content/676332/download","filename":"D1-326_D_Písomnosti a výkresy objektov Rozpiska obalu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/820915/content/676333/download","filename":"D1-326_F_1_Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/820915/content/676334/download","filename":"D1-326_F_2_Účelová mapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/820915/content/676335/download","filename":"D1-326_F_Dokumentácia meračských prác Rozpiska Obalu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/820915/content/676336/download","filename":"D1-326_F_Zoznam príloh časti F.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/820915/content/676337/download","filename":"D1-326_O_Výkaz výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/820915/content/676338/download","filename":"Priloha č. 1 k časti A.1 Vseobecne informacie o uchadzacovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/820915/content/676339/download","filename":"Príloha č. 1 k časti A.2 Návrh na plnenie kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/820915/content/676340/download","filename":"Príloha č. 1 k časti B.2 Výkaz výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/820915/content/676341/download","filename":"Príloha č. 2 k časti A.1 Jednotný európsky dokument.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/820915/content/676342/download","filename":"Príloha č. 4 k časti B.3 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/820915/content/676343/download","filename":"SP_finál.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ZM/2018/0042 - Výmena rímsy diaľničného mosta ev. č. D1-326 Korytné 17. Júl 2018 17. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1009441/content/848460/download","filename":"DZM_2018_0042_0001_podpisana verzia.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 6. Jún 2017 6. Jún 2017 []
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 7. Marec 2018 7. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/951934/content/720289/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 27. November 2017 27. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/905078/content/725075/download","filename":"Alpine Slovakia_uspel.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/905078/content/725076/download","filename":"Doprastav _neuspel.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/905078/content/725077/download","filename":"Firesta _neuspel.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/905078/content/725078/download","filename":"ISKE _neuspel.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/905078/content/725079/download","filename":"SMS_neuspel.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 6. Marec 2018 6. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/951294/content/714240/download","filename":"2 Záznam z PZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/951294/content/714241/download","filename":"3 Zápisnica z KPU.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/951294/content/714242/download","filename":"4 Zápisnica z KPU 2.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy informácia o zverejnení zmluvy 27. Február 2018 27. Február 2018 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 6. Marec 2018 6. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/951298/content/714250/download","filename":"1 Zapisnica z OP - Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/951298/content/714251/download","filename":"5 Zapisnica otv ponúk - Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 7. Marec 2018 7. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/951937/content/720301/download","filename":"časť Ostatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 7. Marec 2018 7. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/951951/content/720398/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 7. Marec 2018 7. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/951947/content/720389/download","filename":"časť Ostatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 7. Marec 2018 7. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/951931/content/719862/download","filename":"časť Ostatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 7. Marec 2018 7. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/951945/content/720367/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 7. Marec 2018 7. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/951916/content/719817/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 7. Marec 2018 7. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/951920/content/719829/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 7. Marec 2018 7. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/951924/content/719843/download","filename":"časť Ostatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 7. Marec 2018 7. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/951940/content/720305/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 7. Marec 2018 7. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/951913/content/719807/download","filename":"časť Ostatné.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 25. Júl 2017 25. Júl 2017 []
Správa o zákazke správa o zákazke 27. Február 2018 27. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/948818/content/697453/download","filename":"správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 7. Marec 2018 7. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/951943/content/720366/download","filename":"časť Ostatné.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 6. Marec 2018 6. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/951300/content/714277/download","filename":"6 Zápisnica z VP po otvorení časti Kritéria č. 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/951300/content/714278/download","filename":"7 Zápisnica z VP po otvorení časti Kritéria č. 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/951300/content/714279/download","filename":"8 Zápisnica z VP_finál.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo - Výmena rímsy diaľničného mosta ev. č. D1-326 Korytné 22. Február 2018 22. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/947342/content/689135/download","filename":"ZM_2018_0042_podpisana verzia.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×