Obstarávanie

Most na ceste II/499 v Topoľčanoch, ev.č. 499-058


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Nitriansky samosprávny kraj
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
652 872,00
Konečná suma(Bez DPH):
652 872,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44212100-0
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom obstarávania je oprava mosta podľa predloženej dokumentácie, technických správ a výkazov výmer

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
HYDROSERVICE, spol. s.r.o. 6 652 872,00 Neuvedené EUR 2. Február 2018 92825

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia PU 7. Február 2018 7. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/941723/content/755655/download","filename":"Zápisnica PU.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Firesta 7. Február 2018 7. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/941752/content/755747/download","filename":"Ponuka FIRESTA.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP II 18. Júl 2017 18. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/850502/content/565750/download","filename":"Vysvetlenie SP II Most TO.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 28. Jún 2017 28. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/838549/content/656972/download","filename":"SP Most Topoľčany.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/838549/content/656973/download","filename":"JED formulár.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/838549/content/656974/download","filename":"VV Most na ceste II-499 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/838549/content/656975/download","filename":"VV Most na ceste II-499 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/838549/content/656976/download","filename":"VV Most na ceste II-499 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/838549/content/656977/download","filename":"VV Most na ceste II-499 4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/838549/content/656978/download","filename":"VV Most na ceste II-499 6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/838549/content/656979/download","filename":"Uznesenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/838549/content/656980/download","filename":"oznámenie k stavebnej úprave_Most Topoľčany.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/838549/content/656981/download","filename":"2679-DSP(DRS)-F1-Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/838549/content/656982/download","filename":"2679-DSP(DRS)-F2-Zoznam súradníc a výšok bodov BPP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/838549/content/656983/download","filename":"2679-DSP(DRS)-F3-Prehľad Bpp.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/838549/content/656984/download","filename":"2679-DSP(DRS)-F4-Účelová mapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/838549/content/656985/download","filename":"2679-DSP-DRS-A-SprievodnaSprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/838549/content/656986/download","filename":"2679-DSP-DRS-B1-Prehladna-situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/838549/content/656987/download","filename":"2679-DSP-DRS-C1-Koordinacny-vykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/838549/content/656988/download","filename":"2679-DSP-DRS-C2-01-DDZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/838549/content/656989/download","filename":"2679-DSP-DRS-C2-02-TDZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/838549/content/656990/download","filename":"2679-DSP-DRS-D-00-01-TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/838549/content/656991/download","filename":"2679-DSP-DRS-D-00-02-Prehladny-vykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/838549/content/656992/download","filename":"2679-DSP-DRS-D-00-03-PRIECNY-REZ-JESTV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/838549/content/656993/download","filename":"2679-DSP-DRS-D-00-04-PRIECNY-REZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/838549/content/656994/download","filename":"2679-DSP-DRS-D-00-05-PRIECNY-REZ-n-podperou.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/838549/content/656995/download","filename":"2679-DSP-DRS-D-00-06-VT-PODPER-3-a-10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/838549/content/656996/download","filename":"2679-DSP-DRS-D-00-07-VT-PODPER-4-a-9.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/838549/content/656997/download","filename":"2679-DSP-DRS-D-00-08-VT-PODPER-5-8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/838549/content/656998/download","filename":"2679-DSP-DRS-D-00-09-OPRAVA-POVRCHOV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/838549/content/656999/download","filename":"2679-DSP-DRS-D-00-10-oprava-stenky-opory.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/838549/content/657000/download","filename":"2679-DSP-DRS-D-00-11-RIMSY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/838549/content/657001/download","filename":"2679-DSP-DRS-D-00-12-MZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/838549/content/657002/download","filename":"2679-DSP-DRS-D-00-13-ODVODNENIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/838549/content/657003/download","filename":"2679-DSP-DRS-D-00-14-SV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/838549/content/657004/download","filename":"2679-DSP-DRS-J-02-Prehladna-situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/838549/content/657005/download","filename":"2679-DSP-DRS-J-03-CELKOVA-SIT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/838549/content/657006/download","filename":"2679-DSP-DRS-J-04-Koordinacny-vykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/838549/content/657007/download","filename":"2679-DSP-DRS-J-05-TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/838549/content/657008/download","filename":"2679-DSP-DRS-J-06-Prehladny-vykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/838549/content/657009/download","filename":"2679-DSP-DRS-J-07-PRIECNY-REZ-JESTV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/838549/content/657010/download","filename":"2679-DSP-DRS-J-08-PRIECNY-REZ-NAVRH.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/838549/content/657011/download","filename":"2679-DSP-DRS-J-09-PRIECNY-REZ-n-podperou.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/838549/content/657012/download","filename":"2679-DSP-DRS-J-10-OPRAVA-POVRCHOV.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 16. August 2017 16. August 2017 []
Súťažné podklady Doklady 29. Jún 2017 29. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/839366/content/664829/download","filename":"DOKLADY 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/839366/content/664830/download","filename":"DOKLADY 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/839366/content/664831/download","filename":"DOKLADY 4.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 28. Jún 2017 28. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/838554/content/657170/download","filename":"VV 2679-DSP-DRS-D-00-15.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka ALPINE Slovakia 7. Február 2018 7. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/941748/content/755738/download","filename":"Ponuka ALPINE.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo 7. Február 2018 7. Február 2018 []
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 20. Júl 2017 20. Júl 2017 []
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP I 17. Júl 2017 17. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/849574/content/562590/download","filename":"Vysvetlenie SP I Most TO 8899-WYP.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Výsledok VO 7. Február 2018 7. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/941730/content/755685/download","filename":"Oznámenie v profile.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 7. Február 2018 7. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/941721/content/755648/download","filename":"Zápisnica kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka M-SILNICE 7. Február 2018 7. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/941750/content/755740/download","filename":"Ponuka M-Silnice.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Inpek 7. Február 2018 7. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/941768/content/756096/download","filename":"Ponuka INPEK.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 7. Február 2018 7. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/941728/content/755679/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Súťažné podklady Doklady 29. Jún 2017 29. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/839368/content/664837/download","filename":"DOKLADY 2.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 28. Jún 2017 28. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/838551/content/657039/download","filename":"2679-DSP-DRS-J-SprievodnaSprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/838551/content/657040/download","filename":"2679-DSP-DRS-K-BOZP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/838551/content/657041/download","filename":"2679-DSP-DRS-SITUACIA-B2.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z kontroly ponúk 7. Február 2018 7. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/941726/content/755670/download","filename":"Zápisnica kontrola.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Metrostav 7. Február 2018 7. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/941765/content/755778/download","filename":"Ponuka Metrostav.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Hydroservice 7. Február 2018 7. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/941771/content/756100/download","filename":"Ponuka Hydroservice.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×