Obstarávanie

Oprava a údržba retenčných nádrží.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
81 825,00
Konečná suma(Bez DPH):
81 825,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90513600-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Oprava a údržba retenčných nádrží v správe Národnej diaľničnej spoločnosti zahŕňa odsatie a odvoz vody, odsatie a odvoz kalu, výmenu tuhých látok z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody, vysokotlakové strojné vyčistenie stien odmasťovacím prípravkom, nanášanie izolačného náteru, náter nornej steny. Bližšie špecifikované v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
HYDROSERVICE, spol. s.r.o. 1 81 825,00 Neuvedené EUR 31. December 2017 90719

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Informačná povinnosť podľa § 41 ods. 1 zákona: časť „Kritériá“ 23. Október 2015 23. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578909/content/861995/download","filename":"INO (11).pdf"}]
Ponuky uchádzačov Purum SK s.r.o. - časť Ostatné 4. Február 2016 4. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578884/content/217297/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578884/content/217298/download","filename":"Inf. o kontakt. osobe pre real. súť. kola EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578884/content/217299/download","filename":"Návrh rámcovej zmluvy s prílohami.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578884/content/217300/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578884/content/217301/download","filename":"Splnomocnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578884/content/217302/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578884/content/217303/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578884/content/217305/download","filename":"Zmluva o združení.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578884/content/217306/download","filename":"Zoznam dokladov a dokumentov.pdf"}]
Zmluva Zmluva 3. Február 2016 3. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578915/content/216735/download","filename":"ZM_2016_0047_podpísaná verzia.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informačná povinnosť podľa § 41 ods.1 zákona: Otváranie časti ponúk "Ostatné" 8. Júl 2015 8. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578906/content/861976/download","filename":"otváranie_časť Ostatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EBA, s.r.o. - časť Ostatné 4. Február 2016 4. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578896/content/218459/download","filename":"Návrh rámcovej dohody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578896/content/218460/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578896/content/218461/download","filename":"Oslovenie obstarávateľa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578896/content/218462/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578896/content/218463/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578896/content/218464/download","filename":"Zábezpeka.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 4. Február 2016 4. Február 2016 []
Ponuky uchádzačov HYDROSERVICE, spol. s r.o. - časť Ostatné 4. Február 2016 4. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578890/content/218194/download","filename":"Banková záruka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578890/content/218195/download","filename":"Čestné vyhl. o pochopení súť. podkladov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578890/content/218196/download","filename":"Čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578890/content/218197/download","filename":"Obsah.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578890/content/218198/download","filename":"Špecifikácia podielu prác na diele.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578890/content/218199/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578890/content/218200/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578890/content/218201/download","filename":"Vysvetlenie a doplnenie ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578890/content/218202/download","filename":"Zmluva o dielo - Rámcová dohoda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578890/content/218203/download","filename":"Zodp. osoba za real. EA.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 4. Február 2016 4. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578927/content/217347/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk pred EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578927/content/217348/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk po EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578927/content/217350/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2016/0047-skutočne uhradené plnenie za rok 2017 22. Marec 2018 22. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/958021/content/747130/download","filename":"ZM_2016_0047_skutočne uhradené plnenie za rok 2017.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 4. Február 2016 4. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578921/content/216934/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia PU 1..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578921/content/216935/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia PU 2..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578921/content/216936/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia PU 3..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578921/content/216937/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia PU 4..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Purum SK s.r.o. - časť Kritériá 4. Február 2016 4. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578887/content/217443/download","filename":"časť Kritériá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578887/content/217444/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 4. Február 2016 4. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578918/content/862005/download","filename":"SpravaOzakazkach.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2016/0047 - skutočne uhradené plnenie za rok 2016 27. Marec 2017 27. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/794933/content/667903/download","filename":"ZM_2016_0047_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 4. Február 2016 4. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578924/content/217102/download","filename":"Zapisnica z otvárania ponúk č. Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578924/content/217103/download","filename":"Zapisnica z otvárania ponúk č. Kritériá.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 22. December 2015 22. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578912/content/862000/download","filename":"ozn o vyhodnotení_Hydroservice 1 por.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578912/content/862001/download","filename":"ozn o vyhodnotení_Združ NDSas 2 por.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578912/content/862002/download","filename":"ozn o vyhodnotení_EBA, 3. por.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578912/content/862003/download","filename":"Priloha_Vysledne poradie.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EBA, s.r.o. - časť Kritériá 4. Február 2016 4. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578899/content/216726/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov HYDROSERVICE, spol. s r.o. - časť Kritériá 4. Február 2016 4. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578893/content/218236/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 15. Jún 2015 15. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578881/content/861968/download","filename":"Príl. č 4 k SP - Zoznam osôb oprávnených konať.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578881/content/861969/download","filename":"Príl. č 3 k SP_Špecifikácia RN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578881/content/861970/download","filename":"Príl. č 2 k SP_ Návrh na plnenie kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578881/content/861971/download","filename":"Príl. č 1 k SP_Všeob inf o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578881/content/861972/download","filename":"SP final_reten nádrže.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×