Obstarávanie

Sanácia podhľadu mosta ev. č. 50-320 nad traťou ŽSR


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
117 866,00
Konečná suma(Bez DPH):
117 866,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45221110-6
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú stavebné práce, ktorými sa zrealizuje sanácia podhľadu mosta ev. č. 50-320 nad traťou ŽSR, ktorý je v správe Strediska správy a údržby rýchlostných ciest 4 Košice (ďalej len "SSÚR 4 Košice"), v katastrálnom území Južné mesto. Uvedená oprava mosta bude realizovaná vo dvoch fázach. V prvej etape bude otryskaná a sanovaná časť mosta pod prvým a pod polovicou druhého poľa. V druhej etape bude otryskaná a sanovaná časť mosta pod polovicou druhého a pod tretím poľom. Stavebné práce budú vykonané podľa priloženej projektovej dokumentácie a súťažných podkladov. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
IZOLEX BAU s.r.o. 6 117 866,00 Neuvedené EUR 5. Október 2017 87925

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 13. Október 2017 13. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/888009/content/624627/download","filename":"časť Ostatné.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy ZM/2017/0320 12. Október 2017 12. Október 2017 []
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 4. Máj 2017 4. Máj 2017 []
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie ponuky 13. Október 2017 13. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/888014/content/624662/download","filename":"HYDROSERVICE, spol. s r. o. 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/888014/content/624663/download","filename":"HYDROSERVICE, spol. s r.o..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/888014/content/624664/download","filename":"IZOLEX BAU, s. r. o. 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/888014/content/624665/download","filename":"IZOLEX BAU, s.r.o..pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Výsledok vyhodnotenia ponúk 19. Júl 2017 19. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/851561/content/568844/download","filename":"informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Zmluva Dodotak č. 1 k Zmluve o dielo č. ZM/2017/0320 - Sanácia podhľadu mosta ev. č. 50-320 nad traťou ŽSR 17. Júl 2018 17. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1009411/content/848343/download","filename":"DZM_2017_0320_0001_podpisana verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 13. Október 2017 13. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/887988/content/624550/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 12. Október 2017 12. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/887226/content/621350/download","filename":"Zápisnica z OP-O.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/887226/content/621351/download","filename":"Zápisnica z OP - K.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 12. Október 2017 12. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/887223/content/621346/download","filename":"Zápisnica z KPU.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/887223/content/621347/download","filename":"Zápisnica z KPZ.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 13. Október 2017 13. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/887973/content/624331/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie ponuky 13. Október 2017 13. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/888152/content/625312/download","filename":"SMS a. s..pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 13. Október 2017 13. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/887984/content/624542/download","filename":"časť Ostatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 13. Október 2017 13. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/887979/content/624364/download","filename":"časť Ostatné.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 12. Október 2017 12. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/887231/content/621388/download","filename":"zápisnica o vyhodnotení ponúk po kritériach 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/887231/content/621389/download","filename":"zápisnica o vyhodnotení ponúk po kritériach 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/887231/content/621390/download","filename":"zápisnica vyhod.ponuk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 13. Október 2017 13. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/888005/content/624614/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 8. Marec 2017 8. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/787082/content/629920/download","filename":"SP_SPM - final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/787082/content/629921/download","filename":"Príloha č. 1 k časti A.1 SP - Všeob_info o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/787082/content/629922/download","filename":"Príloha č. 1 k časti A.2 SP - Návrh na plnenie kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/787082/content/629923/download","filename":"Príloha č. 1 k časti B.2 SP - Výkaz výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/787082/content/629924/download","filename":"Príloha č. 1 k časti B.3 SP - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/787082/content/629925/download","filename":"Príloha č. 2 k časti A.1 SP - Jednotný Európsky Dokument.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/787082/content/629927/download","filename":"_vrchná obálka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/787082/content/629928/download","filename":"_zoznam priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/787082/content/629929/download","filename":"A_sprievodná správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/787082/content/629930/download","filename":"B_Prehladna situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/787082/content/629931/download","filename":"C_Koordinacna situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/787082/content/629932/download","filename":"D_1_technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/787082/content/629933/download","filename":"D_2_Prehladny vykres - existujuci stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/787082/content/629934/download","filename":"D_3_Prehladny vykres - navrh sanacii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/787082/content/629935/download","filename":"D_4_Detaily.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/787082/content/629936/download","filename":"D_5_Postup vystavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/787082/content/629937/download","filename":"E_Doklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/787082/content/629938/download","filename":"F_1_Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/787082/content/629939/download","filename":"F_2_Siuacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/787082/content/629940/download","filename":"F_obalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/787082/content/629941/download","filename":"K_plan BOZP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/787082/content/629942/download","filename":"L_POV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/787082/content/629943/download","filename":"N_ odpadové hospodárstvo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/787082/content/629944/download","filename":"O_Vymery.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 11. Apríl 2017 11. Apríl 2017 []
Zmluva Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. ZM/2017/0320 - Sanácia podhľadu mosta ev. č. 50-320 nad traťou ŽSR 11. September 2018 11. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030711/content/860332/download","filename":"DZM_2017_0320_0002_podpisana verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 13. Október 2017 13. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/887969/content/624328/download","filename":"časť Ostatné.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácii 5. Apríl 2017 5. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/801146/content/599667/download","filename":"Vysvetlenie informácii I.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/801146/content/599668/download","filename":"Výkaz výmer - oprava 2332017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/801146/content/599669/download","filename":"O_Vymery-oprava 2332017.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 12. Október 2017 12. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/887216/content/621335/download","filename":"správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 13. Október 2017 13. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/887995/content/624590/download","filename":"časť Ostatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 13. Október 2017 13. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/887982/content/624533/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 13. Október 2017 13. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/887997/content/624594/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 13. Október 2017 13. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/888003/content/624610/download","filename":"časť Ostatné.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo - Sanácia podhľadu mosta ev. č. 50-320 nad traťou ŽSR 5. Október 2017 5. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/883874/content/607170/download","filename":"ZM_2017_0320_podpsana verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 13. Október 2017 13. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/888011/content/624631/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×