Obstarávanie

Výstavba chodníkov v obci Tašuľa


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Tašuľa
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
171 140,00
Konečná suma(Bez DPH):
171 140,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233251-3
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Dôvodom výstavby a rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov je ich nevyhovujúci technický stav, alebo úplná absencia a zámer samosprávy obnoviť ju. V predmetnom území je v súčasnosti nevyhovujúci technický stav týchto komunikácii a chodníkov. Cieľom rekonštrukcie a výstavby je obnoviť kryty (povrchy) a samotné vozovky predmetných komunikácií, rekonštruovať a dostavať chodníky, lávky pre peších, spevnené plochy a zrevitalizovať zelené plochy. 543-001 - Chodník 1 obrubníky 543-002 - Chodník 2 obrubníky 543-003 - Chodník 3 obrubníky 543-004 - Chodník 4 obrubníky chodník 1 š1,0m dl375m 375m2 chodník 2 š1,0m dl440m 440m2 chodník 3 š1,0m dl398m 398m2 chodník 4 š1,0m dl361m 361m2 Záujmové územie sa nachádza v intraviláne obce Tašuľa a tvorí ho územie ohraničené zástavbou rodinných domov, objektov občianskej vybavenosti a pozemkov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
EC-EDMA, s.r.o. 2 171 140,00 Neuvedené EUR 27. Jún 2017 84948

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Správa o zákazke Správa o zákazke 7. September 2017 7. September 2017
Ponuky uchádzačov GMT projekt 7. September 2017 7. September 2017
Súťažné podklady Súťažné podklady 15. December 2015 15. December 2015
Súťažné podklady Súťažné podklady 18. December 2015 18. December 2015
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 7. September 2017 7. September 2017
Ponuky uchádzačov EC-EDMA s.r.o. 7. September 2017 7. September 2017
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 27. Február 2016 27. Február 2016
Zmluva Rámcová zmluva o dielo 11. Júl 2017 11. Júl 2017
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti 7. September 2017 7. September 2017
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 7. September 2017 7. September 2017

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×