Obstarávanie

Výstavba chodníkov v obci Tašuľa


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Tašuľa
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
171 140,00
Konečná suma(Bez DPH):
171 140,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233251-3
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Dôvodom výstavby a rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov je ich nevyhovujúci technický stav, alebo úplná absencia a zámer samosprávy obnoviť ju. V predmetnom území je v súčasnosti nevyhovujúci technický stav týchto komunikácii a chodníkov. Cieľom rekonštrukcie a výstavby je obnoviť kryty (povrchy) a samotné vozovky predmetných komunikácií, rekonštruovať a dostavať chodníky, lávky pre peších, spevnené plochy a zrevitalizovať zelené plochy. 543-001 - Chodník 1 obrubníky 543-002 - Chodník 2 obrubníky 543-003 - Chodník 3 obrubníky 543-004 - Chodník 4 obrubníky chodník 1 š1,0m dl375m 375m2 chodník 2 š1,0m dl440m 440m2 chodník 3 š1,0m dl398m 398m2 chodník 4 š1,0m dl361m 361m2 Záujmové územie sa nachádza v intraviláne obce Tašuľa a tvorí ho územie ohraničené zástavbou rodinných domov, objektov občianskej vybavenosti a pozemkov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
EC-EDMA, s.r.o. 2 171 140,00 Neuvedené EUR 27. Jún 2017 84948

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Správa o zákazke Správa o zákazke 7. September 2017 7. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/872097/content/556211/download","filename":"Správa podľa § 21 ods. 2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov GMT projekt 7. September 2017 7. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/872006/content/555604/download","filename":"GMT.PDF"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 15. December 2015 15. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/421071/content/339658/download","filename":"SP Tašuľa link.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 18. December 2015 18. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/421074/content/339661/download","filename":"PD Tašuľa link.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 7. September 2017 7. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/872023/content/555702/download","filename":"16A Zápisnica z vyhodnocovania ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EC-EDMA s.r.o. 7. September 2017 7. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/872012/content/555606/download","filename":"Tašuľa - EC-EDMA.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 27. Február 2016 27. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627806/content/464306/download","filename":"Informácia o výsledku.pdf"}]
Zmluva Rámcová zmluva o dielo 11. Júl 2017 11. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/846562/content/552077/download","filename":"Ramcova ZoD.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti 7. September 2017 7. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/872019/content/555619/download","filename":"09 Zápisnica z posúdenia spln. účsti.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 7. September 2017 7. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/872015/content/555607/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk Tašuľa.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×