Obstarávanie

Podpora činností prevádzky a vyhodnocovania monitorovania bezpečnosti informačných systémov.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
791 814,00
Konečná suma(Bez DPH):
791 814,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
72600000-6
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Áno
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb v oblasti monitoringu a správy bezpečnostných udalostí. Zabezpečovanie v maximálnej možnej miere prevádzku systému LogRhythm s minimálnou (nevyhnutne potrebnou) súčinnosťou zo strany NBS. Poskytovať služby a know-how pre nastavenie a optimalizáciu systémov LogRhythm a FlowMon a poskytovať návrhy na ďalšie smerovanie a rozvoj riešenia monitoringu a správy bezpečnostných udalostí v NBS.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 1 791 814,00 Neuvedené EUR 22. Jún 2017 84802

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Podpora činností prevádzky a vyhodnocovania monitorovania bezpečnosti informačných systémov. 4. Júl 2017 4. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/842533/content/675556/download","filename":"Ponuka.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 4. Júl 2017 4. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/841553/content/673978/download","filename":"NBS1-000-000-501_ Zápisnica z posúdenia spl. podm.účasti.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 28. Apríl 2017 28. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813836/content/639368/download","filename":"Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu zadávania.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb podpory činností prevádzky a vyhodnocovania monitorovania bezpečnosti informačných systémov číslo: Z-009.10.1002.00 4. Júl 2017 4. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/842551/content/675579/download","filename":"Dod_c1_k_zml_Z-009.10.1002.00_Anect.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 4. Júl 2017 4. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/841562/content/673988/download","filename":"NBS1-000-000-501_SPRÁVA O ZÁKAZKE.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 28. Apríl 2017 28. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813823/content/639342/download","filename":"NBS1-000-000-501_výsledok profil.pdf"}]
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb podpory činností prevádzky a vyhodnocovania monitorovania bezpečnosti informačných systémov číslo: Z-009.10.1002.00 4. Júl 2017 4. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/842547/content/675571/download","filename":"Zml_Anect_Z-009.10.1002.00.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 4. Júl 2017 4. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/841546/content/673958/download","filename":"NBS1-000-000-501_Zápisnica z vyhodnotenie ponúk.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 4. Júl 2017 4. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/841541/content/673949/download","filename":"NBS1-000-000-501_zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 23. December 2016 23. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/753297/content/801382/download","filename":"NBS1-000-000-501_SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/753297/content/801383/download","filename":"NBS1-000-000-501_Zmluva.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×