Obstarávanie

Dodávka dvojmotorových viacúčelových vrtuľníkov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
80 000 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
155 699 742,00
Zaplatené:
194.62%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34711500-9
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
2

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom tejto zákazky je dodávka celkového predpokladaného množstva - max. 8 kusov nových, nepoužitých dvojmotorových viacúčelových vrtuľníkov, technickej dokumentácie, náradia, pozemného vybavenia a diagnostických zariadení, doplnkového vybavenia, zaškolenia personálu verejného obstarávateľa, prídavných zariadení, vrátane rozšírenej záruky.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
LEONARDO S.p.a. Helicopter Division 2 75 759 400,00 Neuvedené EUR 21. Jún 2017 84532
Bell Helicopter Textron Incorporated 2 79 940 342,00 Neuvedené EUR 21. Jún 2017 84533

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov - Dodávka dvojmotorových viacúčelových vrtuľníkov zo dňa 30.11.2015 1. December 2015 1. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242422/content/109516/download","filename":"Vysvetlenie súťažných podkladov - Dodávka dvojmotorových viacúčelových vrtuľníkov zo dňa 30.11.2015_redigované.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - Dodávka dvojmotorových viacúčelových vrtuľníkov 8. November 2016 8. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/736304/content/468348/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - Dodávka dvojmotorových viacúčelových vrtuľníkov.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 2 Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti 20160304 30. Jún 2017 30. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/840585/content/671689/download","filename":"2_Zápisnica_z_posúdenia_splnenia_podmienok_účasti_20160304.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 28. Október 2015 28. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242419/content/109463/download","filename":"Suťažné_podklady_dodávka_dvojmotorových_viacúčelových_vrtulníkov_profil.pdf"}]
Iný dokument k zákazke INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VO - časť - OSTATNÉ 17. December 2015 17. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242431/content/109801/download","filename":"INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VO - časť - OSTATNÉ.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke - Dodávka dvojmotorových viacúčelových vrtuľníkov 30. Jún 2017 30. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/840382/content/671182/download","filename":"Správa o zákazke - Dodávka dvojmotorových viacúčelových vrtuľníkov.pdf"}]
Zápisnica 3a Dodatok k zápisnici z vyhodnotenia časti ponúk označených ako OSTATNÉ 20160707 30. Jún 2017 30. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/840601/content/671715/download","filename":"3a_Dodatok_k_zápisnici_z_vyhodnotenia_časti_ponúk_označených_ako_OSTATNÉ_20160707.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov II. - verejná súťaž „Dodávka dvojmotorových viacúčelových vrtuľníkov“ 9. December 2015 9. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242425/content/109561/download","filename":"Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov II. - verejná súťaž „Dodávka dvojmotorových viacúčelových vrtuľníkov“ podla rozdelovnika_09122015_redigované.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 6 Dodatok k zápisnici z posúdenia splnenia podmienok účasti 20161104 30. Jún 2017 30. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/840628/content/671773/download","filename":"6_Dodatok_k_zápisnici_z_posúdenia_splnenia_podmienok_účasti_20161104.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov III. - verejná súťaž „Dodávka dvojmotorových viacúčelových vrtuľníkov“ 14. December 2015 14. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242428/content/109707/download","filename":"Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov III. - verejná súťaž „Dodávka dvojmotorových viacúčelových vrtuľníkov“ podla rozdelovnika_14122015_redigované.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 8. Júl 2016 8. Júl 2016 []
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č.p.: č. OVO2-2017/000204 - 0002489/2017 30. Jún 2017 30. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/840187/content/670414/download","filename":"OVO2-2017_000204 - 0002489_2017 - Bell Helicopter Textron Incorporated.pdf"}]
Zápisnica 5 Zápisnica z vyhodnotenia časti ponúk označených ako KRITÉRIA 20160905 30. Jún 2017 30. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/840619/content/671724/download","filename":"5_Zápisnica_z_vyhodnotenia_časti_ponúk_označených_ako_KRITÉRIA_20160905.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk 4 Zápisnica z otvárania časti ponúk označených ako KRITÉRIA 20160718 30. Jún 2017 30. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/840613/content/671721/download","filename":"4_Zápisnica_z_otvárania_časti_ponúk_označených_ako_KRITÉRIA_20160718.pdf"}]
Zápisnica 3b Dodatok č. 2 k zápisnici z vyhodnotenia časti ponúk označených ako OSTATNÉ 20170210 30. Jún 2017 30. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/840608/content/671717/download","filename":"3b_Dodatok_č.2_k_zápisnici_z_vyhodnotenia_časti_ponúk_označených_ako_OSTATNÉ_20170210.pdf"}]
Zápisnica 3 Zápisnica z vyhodnotenia časti ponúk označených ako OSTATNÉ 20160425 30. Jún 2017 30. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/840593/content/671710/download","filename":"3_Zápisnica_z_vyhodnotenia_časti_ponúk_označených_ako_OSTATNÉ_20160425.pdf"}]
Zápisnica 5a Dodatok k zápisnici z vyhodnotenia čast ponúk označených ako KRITÉRIA 2070210 30. Jún 2017 30. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/840622/content/671725/download","filename":"5a_Dodatok_k_zápisnici_z_vyhodnotenia_časti_ponúk_označených_ako_KRITÉRIA_2070210.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 6a Dodatok č. 2 k zápisnici z posúdenia splnenia podmienok účasti 20170210 30. Jún 2017 30. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/840630/content/671778/download","filename":"6a_Dodatok_č.2_k_zápisnici_z_posúdenia_splnenia_podmienok_účasti_20170210.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č.p.: č. OVO2-2017/000204 - 0002488/2017 30. Jún 2017 30. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/840170/content/670317/download","filename":"OVO2-2017_000204 - 0002488_2017 - LEONARDO S.p.a. Helicopter Division.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk 1 Zápisnica z otvárania ponúk časť OSTATNÉ 20151221 30. Jún 2017 30. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/840579/content/671671/download","filename":"1_Zápisnica_z_otvárania_ponúk_časť _OSTATNÉ_20151221.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 10. August 2017 10. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/862292/content/618541/download","filename":"AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND GmbH - ponuka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/862292/content/618542/download","filename":"AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND GmbH - katalóg.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka spoločnosti Bell Helicopter Textron Inc. na dodávku dvojmotorových viacúčelových vrtuľníkov 10. August 2017 10. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/862200/content/617587/download","filename":"Bell Helicopter Textron Incorporated - vlastný návrh plnenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/862200/content/617588/download","filename":"Bell Helicopter Textron Incorporated štruktúrovaný rozpočet RD.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Návrh spoločnosti AgustaWestland do verejnej súťaže na dodávku 8 (ôsmich) helikoptér AW109 GrandNew pre Ministerstvo vnútra SR 10. August 2017 10. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/862214/content/617650/download","filename":"LEONARDO S.p.a. Helicopter Division - vlastný návrh plnenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/862214/content/617651/download","filename":"LEONARDO S.p.a. Helicopter Division - štruktúrovaný rozpočet RD.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×