Obstarávanie

Dodávka prístrojového vybavenia pre výskum a vývoj


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
Hlavný CPV kód:
33192230-3
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
0

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom verejného obstarávania je obstaranie prístrojového vybavenia pre projekt s názvom "Podpora excelentného výskumu v Univerzitnej nemocnici Martin zabezpečením komplementarity s onkologickým výskumom Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine".

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 15. Jún 2015 15. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/266175/content/118851/download","filename":"A_Pokyny_pre_uchadzacov-4-2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/266175/content/118852/download","filename":"A_Pokyny_pre_uchadzacov-priloha1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/266175/content/118853/download","filename":"A_Pokyny_pre_uchadzacov-priloha2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/266175/content/118854/download","filename":"A_Pokyny_pre_uchadzacov-priloha3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/266175/content/118855/download","filename":"A_Pokyny_pre_uchadzacov-priloha4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/266175/content/118856/download","filename":"B_Opis_predmetu_zakazky_4-2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/266175/content/118857/download","filename":"C_sposob_urcenia_ceny_4-2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/266175/content/118858/download","filename":"C-1_sposob_urcenia_ceny_priloha-4-2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/266175/content/118859/download","filename":"D_Obchodne_podmienky_4-2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/266175/content/118860/download","filename":"E_Podmienky_ucasti_uchadzacov_4-2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/266175/content/118861/download","filename":"E_Podmienky_ucasti_uchadzacov-priloha1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/266175/content/118862/download","filename":"E_Podmienky_ucasti_uchadzacov-priloha2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/266175/content/118863/download","filename":"F_Kriteria_na_hodnotenie_4-2015.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 21. Júl 2015 21. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/266197/content/118878/download","filename":"A_Pokyny_pre_uchadzacov-4-2015-platny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/266197/content/118879/download","filename":"B Opis predmetu zakazky 4-2015-platny.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlovanie -§ 38 ZVO 21. Júl 2015 21. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/266194/content/118883/download","filename":"Vysvetľovanie_par.38_ZVO.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o korigende 21. Júl 2015 21. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/266191/content/118866/download","filename":"Oznamenie_o_korigende.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 21. September 2015 21. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/266178/content/119000/download","filename":"Informacia_o_vyhodnoteni_ponuk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o dodatočných informáciách a korigende 14. Júl 2015 14. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/266188/content/119471/download","filename":"OZNAMENIE_O_DOD.INFORMACIACH,INFORMACIACH_O_NEUKONCENOM_KONANI_A_KORIGENDE.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o splnení povinnosti podľa §41 ods.1-časť Kritériá 2. September 2015 2. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/266203/content/119163/download","filename":"Informacia_podla_§41_ods.1-Kriteria.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o splnení povinnosti podľa §41 ods.1-časť Ostatné 31. Júl 2015 31. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/266200/content/119002/download","filename":"Informacia_podla_§41_ods.1-Ostatne.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznamenie o vybaveni ziadosti o napravu 8. Júl 2015 8. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/266185/content/119309/download","filename":"Oznamenie_o_vysledku_vybavenia_ziadosti_o_napravu.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×