Obstarávanie

Modernizácia vozového parku trolejbusov v Prešove.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
13 070 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
13 070 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34622300-6
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Áno
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú nízkopodlažné trolejbusy MHD pre prevádzkovanie na trolejbusovej dráhe s menovitým napätím 600V DC: - Dodávka nových úplne nízkopodlažných dvojnápravových trolejbusov s asynchrónnym trakčným pohonom, pre prevádzkovanie MHD na trolejbusovej dráhe s menovitým napätím 600V DC (5 ks štandardných trolejbusov), - Dodávka nových úplne nízkopodlažných kĺbových trojnápravových trolejbusov s asynchrónnym trakčným pohonom, pre prevádzkovanie MHD na trolejbusovej dráhe s menovitým napätím 600V DC (10 ks kĺbových trolejbusov). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ŠKODA ELECTRIC a.s. 2 13 070 000,00 Neuvedené EUR 18. Október 2016 76285