Obstarávanie

Modernizácia vozového parku trolejbusov v Prešove.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
13 070 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
13 070 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34622300-6
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Áno
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú nízkopodlažné trolejbusy MHD pre prevádzkovanie na trolejbusovej dráhe s menovitým napätím 600V DC: - Dodávka nových úplne nízkopodlažných dvojnápravových trolejbusov s asynchrónnym trakčným pohonom, pre prevádzkovanie MHD na trolejbusovej dráhe s menovitým napätím 600V DC (5 ks štandardných trolejbusov), - Dodávka nových úplne nízkopodlažných kĺbových trojnápravových trolejbusov s asynchrónnym trakčným pohonom, pre prevádzkovanie MHD na trolejbusovej dráhe s menovitým napätím 600V DC (10 ks kĺbových trolejbusov). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ŠKODA ELECTRIC a.s. 2 13 070 000,00 Neuvedené EUR 18. Október 2016 76285

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 2. November 2016 2. November 2016
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 2. November 2016 2. November 2016
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 24. August 2016 24. August 2016
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 5. Máj 2016 5. Máj 2016
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 2. November 2016 2. November 2016
Zmluva Kúpna zmluva na dodávku trolejbusov č. ELC/BUS/011/16 19. Október 2016 19. Október 2016
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 2. November 2016 2. November 2016
Súťažné podklady Súťažné podklady 24. Marec 2016 24. Marec 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Protokoly o odovzdaní a prevzatí trolejbusov 28. Február 2018 28. Február 2018
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočného uhradeného plnenia 26. November 2018 26. November 2018
Iný dokument k zákazke Oznámenie o oprave súťažných podkladov 11. Apríl 2016 11. Apríl 2016
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 2. November 2016 2. November 2016
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 13. Jún 2016 13. Jún 2016
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch (7) 27. Apríl 2016 27. Apríl 2016
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch (1-6) 14. Apríl 2016 14. Apríl 2016
Správa o zákazke Správa o zákazke 25. Október 2016 25. Október 2016

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×