Obstarávanie

Modernizácia vozového parku trolejbusov v Prešove.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
13 070 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
13 070 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34622300-6
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Áno
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú nízkopodlažné trolejbusy MHD pre prevádzkovanie na trolejbusovej dráhe s menovitým napätím 600V DC: - Dodávka nových úplne nízkopodlažných dvojnápravových trolejbusov s asynchrónnym trakčným pohonom, pre prevádzkovanie MHD na trolejbusovej dráhe s menovitým napätím 600V DC (5 ks štandardných trolejbusov), - Dodávka nových úplne nízkopodlažných kĺbových trojnápravových trolejbusov s asynchrónnym trakčným pohonom, pre prevádzkovanie MHD na trolejbusovej dráhe s menovitým napätím 600V DC (10 ks kĺbových trolejbusov). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ŠKODA ELECTRIC a.s. 2 13 070 000,00 Neuvedené EUR 18. Október 2016 76285

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 2. November 2016 2. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/734157/content/459362/download","filename":"DPMP_Ponuka_U1_Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/734157/content/459363/download","filename":"DPMP_Ponuka_U1_Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 2. November 2016 2. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/734163/content/459419/download","filename":"DPMP_Ponuka_U2_Ostatné_1.časť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/734163/content/459420/download","filename":"DPMP_Ponuka_U2_Ostatné_2.časť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/734163/content/459421/download","filename":"DPMP_Ponuka_U2_Kritériá.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 24. August 2016 24. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/706788/content/458039/download","filename":"DPMP_20_Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_PROFIL.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 5. Máj 2016 5. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/658932/content/476548/download","filename":"DPMP_X1_Informácia podľa § 41_Ostatné.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 2. November 2016 2. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/734121/content/458734/download","filename":"DPMP_14a_Zápisnica z otvárania ponúk_Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/734121/content/458735/download","filename":"DPMP_16a_Zápisnica z otvárania ponúk_Kritériá.pdf"}]
Zmluva Kúpna zmluva na dodávku trolejbusov č. ELC/BUS/011/16 19. Október 2016 19. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/728051/content/432609/download","filename":"DPMP_Kúpna zmluva_PROFIL.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 2. November 2016 2. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/734150/content/459317/download","filename":"DPMP_Zápisnica z vyhodnotenia SPÚ+Hodnotiace hárky.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 24. Marec 2016 24. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/637542/content/629284/download","filename":"DPMP_SP_FINAL_PROFIL.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Protokoly o odovzdaní a prevzatí trolejbusov 28. Február 2018 28. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/949158/content/699592/download","filename":"PP_20161207_profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/949158/content/699593/download","filename":"PP_20161220_profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/949158/content/699594/download","filename":"PP_20170120_profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/949158/content/699595/download","filename":"PP_20170317_profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/949158/content/699596/download","filename":"PP_20170407_profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/949158/content/699597/download","filename":"PP_20170421_profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/949158/content/699598/download","filename":"PP_20170424_profil.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočného uhradeného plnenia 26. November 2018 26. November 2018 []
Iný dokument k zákazke Oznámenie o oprave súťažných podkladov 11. Apríl 2016 11. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643704/content/755167/download","filename":"DPMP_Oznámenie o oprave SP_1_PROFIL.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 2. November 2016 2. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/734148/content/459311/download","filename":"DPMP_14_Zápisnica z vyhodnotenia ponúk_Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/734148/content/459312/download","filename":"DPMP_18_Zápisnica z vyhodnotenia ponúk_Kritériá.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 13. Jún 2016 13. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/676704/content/796649/download","filename":"DPMP_X1_Informácia podľa § 41_Kritériá.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch (7) 27. Apríl 2016 27. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/653538/content/453114/download","filename":"DPMP_05_Zaslanie vysvetlenie SP záujemcom_7_PROFIL.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch (1-6) 14. Apríl 2016 14. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/645707/content/794117/download","filename":"DPMP_05_Zaslanie vysvetlenie SP záujemcom_1-6_PROFIL.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 25. Október 2016 25. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/730235/content/799875/download","filename":"DPMP_21_Správa o zákazke.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×