Obstarávanie

Príprava a dodávka celodennej stravy


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Sociálne služby mesta Trenčín, mestská rozpočtová organizácia
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
766 500,00
Konečná suma(Bez DPH):
638 750,00
Zaplatené:
83.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
55523000-2
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je príprava a dodávka stravy do zariadení Sociálnych služieb mesta Trenčín , m.r.o.: a.Zariadenie pre seniorov, Lavičková ul. 10, 911 01 Trenčín b.Zariadenie opatrovateľskej služby, Piaristická ul. 42, 911 01 Trenčín Verejný obstarávateľ - objednávateľ sa zaväzuje odoberať počet stravných jednotiek vždy v závislosti od svojich aktuálnych potrieb. Celkové počty stravných jednotiek uvedené v súťažných podkladoch sú len orientačné a budú sa upravovať v objednávkach na základe skutočného počtu prijímateľov sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb počas trvania Zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom. Verejný obstarávateľ je teda oprávnený objednať si väčší alebo menší počet porcii ako je uvedené v predpokladaných množstvách v tejto zákazke. Stravnou jednotkou sa na tieto účely rozumie celodenná strava pozostávajúca zo samostatných jedál: a.raňajok, b.desiaty, c.obedu (polievka a hlavné jedlo) d.olovrantu, e.večere f.druhej večere (v prípade diabetického druhu stravy). Strava poskytovaná v rámci stravných jednotiek alebo ako samostatné jedlo v zmysle písm. a) až f) sa delí na tieto druhy: racionálna strava diabetická strava šetriaca strava kašovitá strava bezlepková strava tekutá NDTV strava Bližšia špecifikácia je uvedená v časti B.1 súťažných podkladov. Do prevádzky príslušného zariadenia sociálnych služieb dodávateľ prepraví stravu vlastným motorovým vozidlom vo varných kanviciach patriacich verejnému obstarávateľovi - objednávateľovi. Výdaj stravy v jednotlivých zariadeniach Sociálnych služieb mesta Trenčín zabezpečí Objednávateľ. Dodávateľ poskytne Objednávateľovi ponuku jedál stravy na nasledujúci kalendárny týždeň vždy do piatku týždňa predchádzajúceho kalendárnemu týždňu, na ktorý sa ponuka vzťahuje. Dodávateľ dodá stravu Objednávateľovi na základe dennej písomnej objednávky, ktorú Objednávateľ doručí na emailovú adresu alebo písomne na adresu Dodávateľa vždy do 7:15 hodiny dňa predchádzajúceho dňu, na ktorý sa objednávka vzťahuje.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Hospital Catering Solutions, s.r.o. 2 766 500,00 20% EUR 16. Júl 2014 73125

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 3. August 2014 3. August 2014 []
Suma skutočne uhradeného plnenia suma skutočne uhradeného plnenia 2015 15. Február 2016 15. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622550/content/394383/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2015.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 24. Júl 2014 24. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/535712/content/192137/download","filename":"Správa_o_zákazke_podľa_§_21, upr.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Hospital Catering Solutions, s.r.o. 25. Júl 2014 25. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/535700/content/192111/download","filename":"ponuka Hospital Catering Solutions, s.r.o..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/535700/content/192112/download","filename":"ponuka po aukcii.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 25. Júl 2014 25. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/535721/content/192092/download","filename":"zápisnica Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/535721/content/192093/download","filename":"zápisnica kritériá.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 22. Apríl 2014 22. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/535697/content/192063/download","filename":"podklady def..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Gastroplus, s.r.o. 25. Júl 2014 25. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/535731/content/192239/download","filename":"ponuka Gastroplus, s.r.o..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/535731/content/192240/download","filename":"ponuka po aukcii.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2016 24. Január 2017 24. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/769367/content/532989/download","filename":"HCS suma skutočného plnenia v roku 2016.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2017 20. Marec 2018 20. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/956279/content/740709/download","filename":"suma_skutocne_uhradeneho_plnenia_za_rok_2017, na profil.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia rámcová dohoda o dodávke stravy 31. Marec 2015 31. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/535703/content/192173/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2014.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 25. Júl 2014 25. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/535724/content/192140/download","filename":"zápisnica splnenie podmienok účasti, 1.stretnutie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/535724/content/192141/download","filename":"zápisnica splnenie podmienok účasti, 2.stretnutie.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 30. Jún 2014 30. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/535706/content/192083/download","filename":"informácia o výsledku a poradie ponúk do profilu.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 25. Júl 2014 25. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/535727/content/192191/download","filename":"zápisnica vyhodnotenie.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočného plnenia za rok 2018( od 1.1.2018 do 31.7.2018) a za celé obdobie platnosti Rámcovej dohody o dodávke stravy zo 16.7.2014 16. Január 2019 16. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3018968/content/903359/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2018 (od 1.1.2018 do 31.7.2018).doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3018968/content/903371/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia ( od 1.8.2014 do 31.7.2018) s prílohou.pdf"}]
Zmluva Zmluva 24. Júl 2014 24. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/535709/content/192115/download","filename":"zmluva sken anonym..pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×